Managementul Participativ și Motivarea Personalului

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 24490
Mărime: 139.56KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I 1

ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT 1

I. 1. Conceptul de management 1

I. 2. Evoluţia conceptului de management 2

I. 3. Şcoli de management 3

I. 4. Evoluţia managementului în Romania 7

I. 5. Funcţiile managementului firmei 8

I.5.1. Funcţia de previziune 9

I.5.2. Funcţia de organizare 10

I.5.3. Funcţia de coordonare 11

I.5.4. Funcţia de antrenare 11

I.5.5. Funcţia de control-evaluare 12

I. 6. Clasificarea metodelor de management 12

I. 7. Prezentarea principalelor elemente caracteristice ale unor metode generale de management 13

CAPITOLUL II 17

MANAGEMENTUL PARTICIPATIV 17

II. 1 Participarea personalului – proces dinamic si complex 17

II. 2. Necesitatea promovării managementului participativ 18

II.2.1.Elementele care pun în evidenţă necesitatea promovării conducerii participative sunt 18

II. 3.Caracteristicile managementului participativ al organizaţiei 20

II. 4. Obiectivele sistemului de management participativ 21

II. 5. Modalităţi şi forme de promovare ale managementului participativ în cadrul firmei 22

II. 6. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii implicate în exercitarea managementului participativ 24

CAPITOLUL III 29

M O T I V A T I A 29

III. 1. Conexiunea management - motivaţie 29

III. 1. Relaţia management - motivaţie 29

III. 2. Surse motivaţionale 30

III. 3. Factori şi forme ale motivaţiei 31

III. 3. 1. Motivaţia negativă şi pozitivă 32

III. 3. 2. Motivaţia directă şi indirectă 33

III. 1. 3. Motivaţia cognitivă ţi afectivă 34

III. 4. Teorii de bază ale motivaţiei 34

III. 4. 1. Teoria ierarhiei nevoilor 35

III. 4. 2. Teoria X şi Teoria Y 36

III. 4. 3. Teoria factorilor duali 37

III. 4. 4. Teoria ERG 38

III. 4. 5. Teoria achiziţiei succeselor 39

III. 4. 6. Teoria expectanţei 39

III. 4. 7. Teoria echităţii 40

III. 4. 8. Teoria condiţionării operante 40

CAPITOLUL IV 41

STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL PARTICIPATŞI MOTIVAŢIA LA S.C. IMAR S.A. ARAD 41

IV. 1. Prezentarea S.C. IMAR S.A. 41

Structura acţionariatului 41

IV. 2. Obiectul de activitate 42

IV. 3. Principalele produse 43

IV. 4. Furnizorii 44

IV. 5. Piaţa de mobilă 45

IV. 6. Cota de piaţă şi principalii indicatori economico-financiari 46

IV. 7. Concurenţa 47

IV. 8. Situaţia actuală 48

IV. 9.Tehnici şi metodologii utilizate în cadrul analizei 49

IV. 9. 1. Aspecte teoretice 49

IV. 9. 2. Elaborarea chestionarelor 49

IV. 10. Concluzii 60

V. BIBLIOGRAFIE: 63

CUPRINS: 64

Extras din document

CAPITOLUL I

ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT

I. 1. Conceptul de management

La începutul desfăşurării unor activităţi în grupuri organizate, managementul se desfăşura pe baze empirice după experienţa şi talentul liderului. Mai târziu prin creşterea complexităţii activităţilor desfăşurate, se produc modificări nu numai în structura proceselor de execuţie ci şi de management prin folosirea unor metode, tehnici care s-au dovedit eficace în activitatea practică de conducere. Managementul poate fi socotit deci, ca cea mai veche artă, întrucât reclamă din partea conducătorilor talentul de a fixa obiective, a organiza şi a coordona eforturile individuale în vederea realizării obiectivelor. J.J.Serven Screiber afirma că „managementul este arta artelor întrucât are în vedere dirijarea talentului altora”.

Managementul ca ştiinţă s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un număr mare de specialişti de pe întreg mapamondul, ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale. Managementul întreprinderii s-a abordat din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc substanţial între ele.

Pentru a preciza sensul conceptului de management este necesară o scurtă incursiune etimologică. Managementul derivă din latinescul "manus" (mână, care în italiană a devenit "managio"- prelucrare cu mâna). Prin intermediul cuvântului francez "manage" a trecut în limba engleză sub forma verbului "to manage" (a conduce) şi derivat apoi în "manager", ceea ce înseamnă conducător şi conducere.

James Burnhaw a fost cel care în anul 1941 prin lucrarea "The managerial revolution" a impus termenul "management". El definea noţiunea de management ca sector al inovaţiei şi progresului iar adjectivul managerial semnifică analiza interdisciplinară a poziţiei şi rolului manager-ului în societatea contemporană. El vede în manageri o categorie socială capabilă să organizeze o întreprindere în spirit inovator şi expansionist, punând în evidenţă primatul managerial.

Ca proces este relevant exemplul managementului britanic exagerat, impus de regimurile totalitare de dinainte de '89, atunci când conducătorilor le reveneau în special sarcina de a superviza ceea ce se planifică de la centru. Managementul financiar de orice fel era total absent. Similar erau ignorate preţurile, analiza pieţei, marketingul, inovarea produselor, service-ul, controlul calităţii.

În antiteză expansiunea continuă a firmelor japoneze pe pieţele lumii sunt dovada unui mod pozitiv de conducere. Acest lucru este posibil pentru că managementul japonez stimulează creativitatea, calitatea, participarea la realizarea eficientă a obiectivelor.

Importanţa managementului ca echipă, poate fi remarcată prin modificările survenite în viaţa organizaţiilor în momentul schimbării conducerii acestora.

De exemplu schimbarea managerului în anul 1978 pentru compania americană Chrysler, a reprezentat salvarea de la faliment a firmei. Aceasta a schimbat structura organizatorică existentă a firmei, întrucât preşedintele trebuia să coordoneze prea mulţi subalterni (35 vicepreşedinţi) ca şi acţionari independenţi.

Importanţa managementului ca ştiinţă poate fi dovedită ştiinţific în sensul că firmele care folosesc mai mult instrumente ştiinţifice de conducere sunt mai viabile decât cele ce se bazează pe procese de conducere intensive.

Pentru a sprijini această afirmaţie, Kreitner prezintă formula succesului managerial (I. Stăncioiu, 1998, pag. 17).

S = A x M x O

S - succesul;

A - abilitatea managerială;

M - motivaţia de a conduce;

O - oportunitatea conducerii.

Formula este astfel concepută încât dacă unul din termeni este zero, succesul managerial este nul. Analizând cu atenţie formula se observă că aceasta nu poate fi utilizată decât dacă elementele componente sunt prezentate sub formă cuantificabilă.

I. 2. Evoluţia conceptului de management

M. Kootz în 1961, era de părere că "gândirea managerială" a evoluat în aşa fel încât putem vorbi în prezent de o junglă a teoriei managementului.

Managementul poate fi abordat din mai multe puncte de vedere (V.Coste, 1994, pag. 4):

-empiric, pe baza faptelor şi întâmplărilor trecute prin care se arată cum s-a

acţionat într-o anumită situaţie şi cum ar fi trebuit de fapt să se acţioneze (experienţa nu trebuie neglijată dar nu este suficientă);

-comportamental: "oamenii trebuie să-i înţeleagă pe oameni". Managerul este

văzut ca psiholog amator care se preocupă cel mai mult de cunoaşterea psihologiei umane;

-matematic: dacă funcţiile managementului sunt acţiuni obiective, atunci în mod

firesc fenomenele care apar în acest context pot fi modelate matematic;

-situaţional: conturat în anii 1970 are la bază conceptul că datorită existenţei mai

multor situaţii sunt necesare mai multe modalităţi de abordare a managementului;

-operaţional: conform căreia există un număr de activităţi care sunt şi

obiectivele managementului;

-în funcţie de ceea ce fac managerii: Henry Mintzberg analizează activităţile pe

care le fac managerii în mod obişnuit şi ajunge la concluzia că managerii desfăşoară alte activităţi decât cele avute în vedere de teoria clasică.

După cel de-al doilea război mondial, interesul pentru cercetarea conceptului de management a crescut în mod deosebit, ceea ce a dus la formarea unor şcoli de management care se grupau în jurul unor idei sau concepte.

O clasificare a şcolilor de management acceptată în sens larg la nivel mondial este următoarea: şcoala clasică universală (tradiţională) şcoala relaţiilor umane (behavioristă sau comportistă), şcoala cantitativă şi şcoala sistemică. (vezi figura 1.1)

Preview document

Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 1
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 2
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 3
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 4
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 5
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 6
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 7
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 8
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 9
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 10
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 11
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 12
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 13
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 14
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 15
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 16
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 17
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 18
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 19
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 20
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 21
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 22
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 23
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 24
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 25
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 26
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 27
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 28
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 29
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 30
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 31
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 32
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 33
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 34
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 35
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 36
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 37
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 38
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 39
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 40
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 41
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 42
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 43
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 44
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 45
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 46
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 47
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 48
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 49
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 50
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 51
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 52
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 53
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 54
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 55
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 56
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 57
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 58
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 59
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 60
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 61
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 62
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 63
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 64
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 65
Managementul Participativ și Motivarea Personalului - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Managementul Participativ si Motivarea Personalului.doc

Alții au mai descărcat și

Motivarea Personalului

Introducere Lucrarea de faţă, intitulată “Îmbunătăţirea motivării personalului în cadrul firmei Romtelecom” are ca scop analizarea situaţiei...

Managementul Participativ si Motivatia Complexa a Personalului la SC Hotel Banatul SA Timisoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Metode si Tehnici Utilizate in Managementul Calitatii Totale

1. Definirea si principiile managementului calitatii totale Managementul calitatii totale (TQM) este o strategie organizationala fundamentata pe...

Motivarea Resurselor Umane in Cadrul Institutiilor Publice

Forme, modalitati, modele de motivare a resurselor umane din institutiile publice din perspectiva noului management public “Motivarea este arta...

Managementul Participativ

CAPITOLUL I MANAGEMENTUL PARTICIPATIV 1.1 Participarea personalului – proces dinamic si complex Participarea în management este strâns legată de...

Managementul Resurselor Umane - Motivarea Angajatilor

1. Resursele umane, principala resursă a firmei Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizaţia în desfăşurarea...

Influenta Sistemului de Management al Calitatii

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII PRIVIVIND PREOCUPĂRILE ACTUALE ÎN DOMENIUL CALITĂŢII. 1.1.Conceptul calităţii. Conceptul general de ,,calitate’’ se...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Motivarea și Dezvoltarea Resurselor Umane

INTRODUCERE „Angajează în funcţie personalitatea, ci nu doar omul” Pol Hoken Importanţa fiinţei umane în conducerea cu succes a unei firme e cea...

Regia Autonoma - Teren de Manifestare a Managementului

Folosit initial în tarile anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului. Pentru a putea...

Managementul Participativ si Motivatia Complexa a Personalului la SC Hotel Banatul SA Timisoara

CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu 1.1.1. Definirea ştiinţei managementului Managementul, ca...

Analiza Managementului Participativ si a Motivarii Complexe a Personalului

CAP.I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI .4 CAPITOLUL I FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI 1.1. Obiectul de studiu...

Contabilitatea financiară - SC Fabricuta de Vise Mov SRL

1. Precizarea unității patrimoniale , cadrul legislativ, principalii indicatori economico-financiari, particularitățile activității și ale...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Managementul German

Date generale Sub raport tehnic, tehnologic, social, economic, modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume....

Ai nevoie de altceva?