Managementul Participativ si Motivatia Complexa a Personalului la SC Hotel Banatul SA Timisoara

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Participativ si Motivatia Complexa a Personalului la SC Hotel Banatul SA Timisoara.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Capitolul I
FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI.
1.1 Obiectul de studiu.
1.1.1. Definirea.ştiinţei managementului.
1.1.2. Procesele de management.
1.1.3. Relaţiile de management.
1.2. Funcţiile managementului firmei.
1.2.1. Interdependenţa şi dinamica funcţiilor managementului.
1.3. Principiile şi sistemul de management.
1.3.1. Principiile generale ale managementului firmei.
1.3.2. Definirea şi componentele de management al firmei.
1.4. Evoluţia managementului pe plan mondial şi în România.
1.4.1. Consideraţii generale privind formarea şi dezvoltarea ştiinţei managementului.
1.4.2. Abordări ale managementului pe mapamond.
1.5. Raporturile dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific.
1.5.1. Definirea şi conţinutul managementului ştiinţific al firmei.
1.5.2. Interdependenţele dintre ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific.
Capitolul II
MANAGEMENTUL PARTICIPATIV.
2.1. Participarea personalului – proces dinamic şi complex.
2.2. Necesitatea promovării managementului participativ.
2.3. Caracteristicile managementului participativ al organizaţiei.
2.4. Obiectivele sistemului de management participativ.
2.5. Modalităţi şi forme de promovare ale managementului participativ în cadrul firmei.
2.6. Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii implicate în exercitarea managementului participativ.
Capitolul III
MOTIVAREA COMPLEXĂ A PERSONALULUI.
3.1. Conceptul de motivare.
3.1.1. Definirea motivării.
3.1.2. Rolurile motivării personalului.
3.2. Principalele teorii motivaţionale.
3.2.1. Tipologii privind teoriile motivaţionale.
3.2.2. Prezentarea selectivă a teoriilor motivaţionale.
3.2.3. Teoriile de proces ale motivaţiei.
3.3. Mecanismele motivaţionale.
3.3.1. Categoriile de variabile implicate.
3.3.2. Ciclul motivaţional.
3.3.3. Motivaţiile salariaţilor firmei.
3.4. Tipurile de motivare.
3.4.1. Definirea tipului de motivare.
3.4.2. Motivarea pozitivă şi negativă.
3.4.3. Motivarea economică şi moral-spirituală.
3.4.4. Motivarea intrinsecă şi extrinsecă.
3.4.5. Motivarea cognitivă.
3.5. Motivarea şi puterea.
3.5.1. Definirea şi sursele puterii în cadrul firmei.
3.5.2. Condiţionarea motivării de putere a managerilor.
3.5.3. Creşterea eficacităţii managerilor în realizarea motivării.
3.5.4. Cerinţe privind motivarea personalului.
3.5.5. Tehnicile motivaţionale specifice.
Capitolul IV
ANALIZA MANAGEMENTULUI PARTICIPATIV ŞI A MOTIVĂRII COMPLEXE A PERSONALULUI.
4.1. Date generale despre hotelul „Banatul”.
4.2. Conceperea chestionarului.
4.3. Analiza caracterului participativ al managementului.
4.3.1. Analiza situaţiei pe baza chestionarului completat de manageri.
4.3.2. Analiza situaţiei pe baza chestionarelor completate de salariaţi .
4.4. Analiza nivelului motivaţiei personalului.
4.4.1. Analiza nivelului motivaţiei pe baza opiniilor managerilor.
4.4.2. Analiza nivelului motivaţiei pe baza opiniilor salariaţilor .
4.5. Concluzii. .
BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

CAPITOLUL I

FUNDAMENTELE TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI FIRMEI

1.1. Obiectul de studiu

1.1.1. Definirea ştiinţei managementului

Managementul, ca ştiinţă, s-a cristalizat relativ recent, prin eforturile depuse de un mare număr de specialişti de pe întreg mapamondul, ca răspuns la stringentele necesităţi ale practicii sociale. Managementul întreprinderii este abordat din multiple puncte de vedere, care adesea se deosebesc substanţial între ele.

Managementul firmelor rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management din cadrul lor, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competitivităţii.

Elementele specifice ştiinţei managementului economic sunt procesele şi relaţiile de management, care nu trebuie confundate cu relaţiile şi procesele economice, ce au conţinut total diferit şi nici cu alte componente ale firmelor, de natură economică, tehnică sau umană.. Esenţa ştiinţei managementului o reprezintă studiul relaţiilor şi proceselor de management.

Pornind de la caracterul aplicativ al acestei ştiinţe, un rol major în cadrul său îl deţine conceperea de noi sisteme, metode, tehnici şi proceduri de management al întreprinderii în ansamblul său şi ale componentelor sale majore.

Caracteristic ştiinţei managementului firmei este situarea în centrul investigaţiilor sale, a omului în toată complexitatea sa, ca subiect şi ca obiect al managementului, prin prisma obiectivelor ce-i revin, în strânsă interdependenţă cu obiectivele, resursele şi mijloacele sistemelor în care este integrat.

Managementul firmei reprezintă o componentă a ştiinţei managementului, de fapt cea mai dezvoltată, cunoscută şi, în condiţiile economiei de piaţă, importantă.

Poziţia pe care o deţine managementul firmei în cadrul ştiinţei managementului, interdependenţele cu celelalte componente ale sale se reflectă în dublul său caracter. În primul rând este o disciplină economică de sinteză. Caracterul său economic decurge din menirea sa – creşterea eficienţei economice – din optica economică în care abordează problemele cu care este confruntată. Este o ştiinţă economică de sinteză întrucât preia o serie de categorii economice şi de metode de la numeroase alte discipline din acest domeniu: economie, politică, analiză economică, organizare, marketing, aprovizionare tehnico-materială, finanţe şi altele.

În al doilea rând, managementul firmei are un caracter multidisciplinar, determinat de integrarea în cadrul său a o serie de categorii şi metode sociologice, matematice, psihologice, statistice, juridice, folosindu-le într-o manieră specifică.

1.1.2. Procesele de management

Ansamblul proceselor de muncă ce se desfăşoară în orice sistem uman, inclusiv firma se pot diviza în două categorii principale: procese de execuţie şi procese de management.

Procesele de execuţie din firmă se caracterizează prin faptul că forţa de muncă fie că acţionează nemijlocit asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor de muncă, fie în mod indirect, cu ajutorul unor categorii speciale de mijloace de muncă, asigură un ansamblu de produse şi servicii corespunzător naturii proceselor de muncă implicate şi obiectivelor previzionate.

Procesele de management, spre deosebire de procesele de execuţie, se caracterizează, în principal, prin aceea că o parte din forţa de muncă acţionează asupra celeilalte părţi, a majorităţii resurselor umane, în vederea realizării unei eficienţe cât mai ridicate, având un caracter preponderent multilateral.

Procesul de management în firmă constă, în ansamblul fazelor, în procesele prin care se determină obiectivele acesteia şi ale subsistemelor încorporate, resursele şi procesele de muncă necesare realizării lor şi executanţii acestora, prin care integrează şi controlează munca personalului folosind un complex de metode şi tehnici în vederea îndeplinirii cât mai eficiente a raţiunilor ce au determinat înfiinţarea respectivei organizaţii.

Procesul tipic de management se poate restructura, în funcţie de modul în care sunt concepute şi exercitate atributele sale, în trei faze sau etape principale:

a) faza previzională, caracterizată prin preponderenţa previziunii şi prin exercitarea celorlalte atribute ale managementului într-o viziune prospectivă, axată pe anticiparea de modalităţi, metode, soluţii organizatorice, motivaţionale şi de evaluare superioare, corespunzător evoluţiei predeterminate a firmei respective. Managementul de tip previzional se concentrează asupra stabilirii de obiective pentru unitatea respectivă, deciziile strategice şi tactice fiind prioritare, ceea ce-i conferă cu caracter anticipativ;

b) faza de operaţionalizare, caracterizată prin preponderenţa organizării, coordonării şi antrenării personalului la realizarea cotidiană a obiectivelor cuprinse în planurile şi programele întreprinderii.

c) faza finală, de comensurare şi interpretare a rezultatelor, se caracterizează prin preponderenţa exercitării funcţiei de evaluare-control, având în vedere obiectivele şi criteriile stabilite în prima fază.

Între cele trei faze ale managementului firmei există o strânsă interdependenţă, acestea fiind dificil de disociat, ca urmare a unităţii şi complexităţii procesului de conducere.

„Materiile prime” pe care se fundamentează fazele şi funcţiile proceselor de management sunt informaţia şi oamenii. Ponderea deosebită a factorului umane este subliniată de numeroşi specialişti: Scott Shel, James Dean.

Deşi cantitativ procesele de management reprezintă doar o pondere redusă în ansamblul proceselor de muncă, prin conţinutul, complexitatea firmelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Participativ si Motivatia Complexa a Personalului la SC Hotel Banatul SA Timisoara.DOC