Managementul performanței la SC Arabesque SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 9 fișiere: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 26763
Mărime: 6.26MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Maxim
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

CAPITOLUL I CONCEPTUL DE PERFORMANŢĂ ŞI CATEGORIILE ACESTEIA 2

1.1. Accepţiuni ale noţiunii de performanţă 2

1.2. Categorii de performanţă 3

1.3. Conceptul de performanţă în evaluarea resurselor umane 4

1.4. Auditul performanţei 6

CAPITOLUL II INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI 12

2.1. Managementul performantei - o provocare pentru top-management 13

2.2. Obiectivele Managementului Performanţei 14

2.3. Evaluarea performanţei 19

2.3.1. Definirea scopului sistemului de evaluare 19

2.3.2. Elaborarea sistemului de evaluare a performanţei ajustat la scopurile

strategice ale organizaţiei 22

Capitolul III INDICATORII FINANCIARI DE MASURARE A PERFORMANŢEI ÎNTREPRINDERII 24

3.1. Analiza comparativă a diverşilor indicatori de măsurare a performanţelor întreprinderii 24

3.1.1. Profitul net pe acţiune 26

3.1.2. Profitul economic 27

3.1.3. Cash flow-ul disponibil 28

3.1.4. Rentabilitatea capitalului investit 29

3.1.5. Valoarea adăugată economică 31

3.2. Impactul politicilor contabile asupra relevanţei informaţiei financiar-contabile 37

CAPITOLUL IV PERFORMANŢA RESURSELOR UMANE 40

4.1. Standardele de performanţă şi criteriile de evaluare a resurselor umane 40

4.2. Obiectivele şi etapele evaluării performanţelor resurselor umane 42

4.3. Tehnici şi metode de evaluare a performanţelor resurselor umane 46

4.3.1. Tehnici de evaluare a performanţelor resurselor umane 46

4.3.2. Metode de evaluare a performanţelor resurselor umane 48

CAPITOLUL V ANALIZA PERFORMANŢEI LA NIVELUL S.C. ARAFBESQUE S.R.L 53

5.1. Profilul de activitate al societăţii S.C ARABESQUE S.R.L 53

5.2. Analiza performanţei economice 58

5.2.1. Diagnosticul pe baza soldurilor intermediare de gestiune la

SC ARABESQUE S.R.L, 59

5.2.1.1. Calculul şi analiza soldurilor intermediare de gestiune 61

5.2.1.2. Analiza dinamicii şi a structurii valorii adăugate după

metoda sintetică 64

5.2.2 Indicatorii de performanţă ai activităţii de exploatare 66

5.3. Diagnosticul financiar al societăţii S.C. Arabesque S.R.L. apreciat pe baza bilanţului 68

5.3.1. Analiza corelaţiei dintre fondul de rulment, nevoia de fond de rulment

şi trezoreria netă 69

5.3.2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii 71

5.3.3. Analiza lichidităţii şi a solvabilităţii firmei 73

5.3.4. Analiza rentabilităţii capitalurilor 76

5.4. Analiza performanţei resurselor umane 77

5.4.1. Evaluarea performanţelor resurselor umane 77

5.4.2. Standardele de performanţă şi criteriile de evaluare a resurselor umane 80

Concluzii şi propuneri 94

Bibliografie 97

Extras din document

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE PERFORMANŢĂ ŞI CATEGORIILE ACESTEIA

1.1. Accepţiuni ale noţiunii de performanţă

În literatura de specialitate se abordează diverse opinii ce vizează noţiunea de performanţă.

In accepţiunea “Dicţionarului Explicativ al limbii române ”, performanţa este “rezulatul deosebit obţinut într-un anumit domeniu de activitate”

Unii specialişti consideră că ideea performanţei rămâne imprecisă în ceea ce priveşte răspunsul la funcţiile politice, ea are o noţiune multidimensională care implică trei tipuri de semnificaţii: de succes, de rezultate măsurabile şi de proces organizaţional care permite să se ajungă la rezultatele dorite

O altă abordare o întâlnim la O. Messonnet, care subînţelege prin termenul performanţă „o multitudine de termeni cu sensuri învecinate: de exemplu, rentabilitatea, eficacitatea saucompetitivitatea”. După părerea autorului performanţa nu are la baza sa nici un raport între două mărimi utilizate ca indicatori în controlul unei gestiuni (eficienţă), nici o măsură sintetică a rezultatelor, nici o formă de dinamism adaptiv (competitivitate), nici o capacitate de atingere a obiectivelor (eficacitatea). Astfel, pentru o întreprindere, performanţa reprezintă nu altceva decât aprecierea de către consumator a produselor şi serviciilor oferite.

Un alt punct de vedere îl găsim la T.L. Le Moigne, care susţine ideea că o întreprindere este performantă nu numai prin raportarea la mediul său ci şi prin mişcările şi complexitatea generate de strategie şi uneori chiar de către acţiunea unor principii neprevăzute.

La rândul său, Didier Noye consideră că performanţa constă in “ atingerea scopurilor care ţi s-au dat in convergenţă cu orientările întreprinderii “ În opinia sa, performanţa nu este o simplă constatare ci, dimpotrivă, este consecinţa unei comparaţii între rezultat şi obiectiv.

Examinând opiniile diferitor specialişti în ceea ce priveşte conceptul de performanţă, unele dintre care au fost menţionate anterior, prin performanţă poate fi concepută o stare a competitivităţii întreprinderii evaluată prin rezultatele obţinute şi multitudinea proceselor utilizate pentru obţinerea lor.

1.2. Categorii de performanţă

Domeniul in care performanţele pot fi identificate permite delimitarea lor in :

- Performanţe manageriale;

- Performanţe economice;

- Performanţe financiare;

- Performanţe sociale;

- Performanţe tehnice şi tehnologice;

- Performanţe comerciale etc;

Sfera de cuprindere cuprindere permite o altă clasificare, şi anume:

- Performanţe individuale;

Acestea sunt rezultate deosebite aşteptate de la un idivid, manager sau executant. Evident, obţinerea lor este marcată de existenţa unui termen de referinţă (obiectivele individuale, realizarile perioadei precedente , situaţii înregistrate de posturi similare etc).

- Performanţele grupului (inclusiv ale organizaţiei )

Performanţele grupului pot fi “localizate” la nivelul compartimentelor funcţionale şi operaţionale sau la nivelul unor grupe de posturi din cadrul acestora.

Modalităţile de manifestare ale performanţelor de grup sunt variate, funcţie de natura obiectului de activitate al organizaţiei, de caracteristicile dimensionale şi funcţionale ale acesteia ş.a.m.d.

Ceea ce interesează in mod deosebit sunt performanţele manageriale , fără de care nu este posibilă obţinerea de performanţe economice, financiare. Numai un management performant , exercitat de manageri profesionişti, este capabil de performanţe manageriale, generatoare de performanţe economico-financiare, sociale etc.

Preview document

Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 1
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 2
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 3
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 4
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 5
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 6
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 7
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 8
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 9
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 10
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 11
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 12
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 13
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 14
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 15
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 16
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 17
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 18
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 19
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 20
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 21
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 22
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 23
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 24
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 25
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 26
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 27
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 28
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 29
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 30
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 31
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 32
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 33
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 34
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 35
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 36
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 37
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 38
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 39
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 40
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 41
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 42
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 43
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 44
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 45
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 46
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 47
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 48
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 49
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 50
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 51
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 52
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 53
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 54
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 55
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 56
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 57
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 58
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 59
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 60
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 61
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 62
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 63
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 64
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 65
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 66
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 67
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 68
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 69
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 70
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 71
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 72
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 73
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 74
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 75
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 76
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 77
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 78
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 79
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 80
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 81
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 82
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 83
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 84
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 85
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 86
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 87
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 88
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 89
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 90
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 91
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 92
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 93
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 94
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 95
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 96
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 97
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 98
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 99
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 100
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 101
Managementul performanței la SC Arabesque SRL - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Managementul Performantei la SC Arabesque SRL
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CAPITOLUL 1.doc
  • CAPITOLUL II.doc
  • Capitolul III.doc
  • CAPITOLUL IV.doc
  • CAPITOLUL V.doc
  • Concluzii si propuneri.doc
  • coperti.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Evaluarea performanțelor la Arpechim Pitești

EVALUAREA PERFORMANTELOR LA SUCURSALA ARPECHIM PITESTI CAPITOLUL I EVALUAREA PERFORMANTELOR 1.1. Evaluarea performantei - componenta de baza a...

Managementul proceselor și performanțele organizației

INTRODUCERE Integrarea României în structurile Uniunii Europene este strâns legată de creşterea competitivităţii organizaţiilor şi de alinierea...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Managementul inovării la SC Arabesque SRL

1.GENERALITATI MANAGEMENTUL INOVARII Într-un sens larg inovarea înseamnă introducerea noului, iar activităţile desfăşurate în acest scop sunt...

Analize și Previziuni în Cadrul Firmei Arabesque

Activitatea economica presupune existenta relatiilor intre fenomenele si procesle care reclama consum de resurse umane, materiale si financiare...

Managementul performanței în cadrul SC FEPA SA Bârlad

INTRODUCERE Preocupările tot mai accentuate ale managerilor pentru performanţă au condus la conturarea unui nou concept, acela al managementului...

Managementul Performanței în Întreprinderile de Încălțăminte

Memoriu justificativ În România, schimbările de ansamblu pe plan politic au avut implicaţii imediate asupra domeniului economic şi industrial....

Ai nevoie de altceva?