Managementul Productiei Industriale - SC Silcotub SA Zalau

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Productiei Industriale - SC Silcotub SA Zalau.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

Cap. I . Prezentarea generala a unitatii industriale
1.1 Prezentarea firmei
1.2 Materii prime
1.3. Descrierea procesului tehnologic
1.3.1. Procesul de laminare la cald si controlul de calitate
1.3.2. Fluxul de finisare
1.3.3. Fluxul OCTG
1.4. Caracteristici ale procesului de productie
1.5. Principalele echipamente de fabricatie
1.6. Echipament de laborator si unitati de control nedestructiv
1.7. Produse ale întreprinderii
Cap. II . Calculul pragului de rentabilitate în functie de specificul unitatii industriale
2.1 Definirea si modalitatile de calcul ale pragului de rentabilitate
2.2 Calcularea pragului de rentabilitate
2.3 Indicatori de profitabilitate
Cap.III. Prezentarea si caracterizarea structurii organizatorice
3.1 Structura de productie si conceptie cu prezentarea modului de realizare
3.2 Structura functionala
3.3 Prezentarea si comentarea organigramei
Cap. IV. Tehnologia prelucrarii metalelor prin prelucrare plastica
4.1 Bazele teoretice ale deformarii plastice
4.2 Tehnologia obtinerii tevilor prin laminare
Cap. V. Fundamentarea, urmarirea si controlul bugetelor de venituri si cheltuieli
5.1 Necesitatea, rolul si importanta bugetelor de venituri si cheltuieli
5.2 Dimensionarea veniturilor si cheltuielilor bugetare
5.3 Generatori de venituri si purtatori de cheltuieli
5.4 Zonele sau sectoarele de venituri si cheltuieli
Cap. VI. Organizarea actiitatii de intretinere si reparatii
6.1. Sistemul de reparatii folosit
Cap. VII. Organizarea activitatii de transport
7.1 Tipurile de mijloace de transport si caracteristicile lor tehnice

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERALA A UNITATII INDUSTRIALE

1.1. Prezentarea firmei

S.C. “SILCOTUB” S.A. este cel mai modern producator de tevi din otel fara sudura din România si realizeaza produse cu performante de nivel mondial. Este amplasat în municipiul Zalau, Bd. Mihai Viteazul, nr.93, judetul Salaj. Este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Salaj sub numarul J31/8/31.01.1991 si are codul fiscal R676666.

Uzina a luat fiinta în 1981, ca întreprindere de stat producatoare de tevi, iar în 1999a devenit societate comerciala pe acaiuni cu capital integral integral privat. Privatiyarea a fost un success, deoarece a îmbinat cunostintele tehnice ale specialistilor în tevi cu experienta în vânzare si reteaua comerciala extinsa si logistica de aprovizionare adusa de catre noul actionariat.

Investitiile mari din ultimii ani, care au avut ca obiectiv modernizarea laminorului de tevi la cald si a liniilor de asigurare a calitatii, au adus întreprinderea la nivelul marilor laminoare din lume, devenind concurenta a unor firme de prestigiu din domeniu, asa cum sunt Vallourec& Mannesmann, Voest Alpine, Tenaris sau Benteler. În present continua extinderea gamei dimensionale si diversificarea produselor tubulare fabricate.

În privinta preciziei si a calitatii suprafetei exterioare si interioare produsele Silcotub raspund la toate cerintele clientilor, iar tolerantele dimensionale pe care le poate asigura Silcotub sunt mult mai strânse decât prevederile standardelor.

Realizarea acestor investitii are ca rezultat diversificarea gamei sortimentale si tipo-dimensionale de produse oferite pe piata. Efectele economice se concretizeaza în cresterea productivitatii muncii si în cresterea progresiva a volumului total de vânzari, în care exportul are o pondere semnificativa.La realizarea din 1999 a reorganizarii societatii, noul management al S.C. Silcotub a fost constient de faptul ca numai o viziune clara asupa pietei, asociata cu un personal motivate, instruit si orientat spre calitate, care lucreaza cu tehnologii moderne, intr-un mediu placut si profesionist, pot duce la performanta. Acest mod de abordare ester singura cale de reusita pe o piata puternic concurentionala.

Pe o piata concurentionala puternica, managementul întreprinderii si-a îndreptat eforturile spre doua direcsii principale – întelegerea necesitatilor beneficiarilor pentru a deserve o piata cât mai larga de utilizatori si dezvoltarea unui system de asigurare a calitatii în conformitate cu cerintele standardelor ISO 9000.

În ceea ce priveste oferta larga de produse catre beneficiari, aceasta se adreseaza utilizatorilor din diverse domenii cum sunt:

- Industria petrolului si gazelor naturale(tevi pentru conducta);

- Industria energetica (tevi pentru cazane, tevi pentru schimbatoare de caldura, tevi rezistente la temperature scazute);

- Industria petrochimica (tevi pentru schimbatoare de caldura, tevi pentru cazane);

- Industria constructoare de masini, industria auto-moto (tevi de precizie, hidraulice si pneumatice);

- Industria constructiiolr civile si industriale (tevi pentru utilizari generale).

Capitalul social este în valoare de 124.832.775 mii lei divizat în 4.993.311 actiuni cu valoarea nominala de 25.000 lei. Actionari semnificativi. În martie 1999 s-a semnat între FPS si Tubman (International) Limited Contractul de vânzare-cumparare pentru pachetul detinut de FPS; astfel Tubman detine 71,96% din numarul actiunilor emise. Actionar semnificativ este si Societatea de Investitii Financiare Banat Crisana cu o detinere de 15,23%. La data întocmirii acestei lucrari, structura actionariatului este dupa cum urmeaza:

§ Tubman (International) Ltd. – 84,859%

§ S.I.F. Banat – Criaana – 8,569%

§ Alte personae fizice si juridice – 6,572%

Evolutia tranzactiilor. Actiunile se tranzactioneaza de Bursa de Valori Bucuresti din data de07.07.1997, sub simbolul SLC:

Tranzactionare. Actiunile emise de societate se tranzactioneaza la categoria a II a Bursei de Valori Bucuresti din data de 07.07.1997 sub simbolul SLC.

Pretul de tranzactionare a evoluat pe un trend descrescator pe termen mediu si crescator pe termen lung; închiderea curenta este cu 34% mai mare decât valoarea medie a ultimelor 200 sedinte.

10 sedinte 50 sedinte 200 sedinte

Inchidere medie 43.000 43.232 32.100

Volum mediu 320 559 1.088

Evolutia pretului de tranzactionare în perioada 29 mai 2002 - 14 mai 2003 este prezentata grafic.

Ultimul pret de tranzactionare a prezentat urmatoarele variatii în raport cu închiderea din perioadele anterioare:

Pret curent 1 sedinta 10 sedinte 30 sedinte 60 sedinte

43.000 0 0 2,38% -8,51%

Întreprinderea are un total de personal de 1228 angajati, din care 204 cu studii superioare. Conducerea executiva ester asigurata de un director general, un director financiar, director de dezvoltare si resurse umane, director tehnic-productie, director de calitate si director commercial.

În ceea ce priveste asigurarea calitatii, S.C. Silcotub S.A. Zalau are implementat si dezvoltat un system de management al calitatii, conform cu cerintele standardelor ISO 9002 si API, certificate de catre TUV, RNR si API si are Specificatia Q1, certificate de API. De asemenea, pe lânga certificarea de system, întreprinderea mai detine o serie de certificari de produse, emise de organisme de prestigiu din domeniul certificarii – TUV, LLOYD, ISCIR, API, RNR, GOST.

În paralel, S.C. Silcotub S.A. Zalau a demarat procedura de implementare a standardului ISO 14000 pentru managementul de mediu; s-a finalizat prima etapa – analiza initiala de mediu – si ester în curs de derulare cea de-a doua etapa – întocmirea documentelor pentru manual.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Productiei Industriale - SC Silcotub SA Zalau.doc