Managementul Productiei la SC Confectia SA

Imagine preview
(7/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Productiei la SC Confectia SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 7 fisiere doc de 85 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE . 1
CAPITOLUL I: Perfectionarea organizarii productiei de baza & 3
1.1. Productia rezultat al procesului de productie 3
1.1.1. Factorii care influenteaza asupra procesului de productie si organizarii lui&. 3
1.1.2. Tipuri de productie trasaturi caracteristice & 4
1.2. Metode de organizare a productiei de baza &. 6
1.2.1. Principiile organizarii procesului de productie 6
1.2.2. Organizarea productiei în flux 7
1.2.2.1. Definirea conceptului si trasaturi caracteristice & 7
1.2.2.2. Proiectarea liniilor de productie în flux 8
1.2.2.3. Eficienta economica a organizarii productiei în flux . 10
1.3. Indicatorii productiei de baza & 11
1.3.1. Sistemul de indicatori pentru studiul si analiza nivelului de organizare a productiei de baza 11
1.3.2. Indicatorii valorici ai productiei industriale de baza &. 13
CAPITOLUL II: Prezentarea generala a S.C. Confectia S.A. 17
2.1. Date de identificare . 17
2.1.1. Scurt istoric al societatii 17
2.1.2. Obiect de activitate 18
2.1.3. Structura organizatorica 18
2.1.4. Relatiile de mediu . 21
2.1.4.1. Principalii clienti &. 21
2.1.4.2. Principalii furnizori . 22
2.1.4.3. Parametrii tehnico economici de calitate a materiilor prime si a produselor finite & 24
2.2. Procesul tehnologic &. 25
2.2.1. Documentatia tehnica 25
2.2.2. Flux tehnologic &. 26
2.2.3. Normarea muncii &. 27
2.3. Analiza diagnostic &. 29
2.3.1. Evolutia productiei si a cifrei de afaceri . 29
2.3.2. Analiza încadrarii cu personalul &. 30
2.3.3. Situatia principalilor indicatori economici . 33
2.3.4. Reliefarea cauzala a punctelor slabe si a celor forte 35
2.3.5. Formularea recomandarilor &. 41
CAPITOLUL III: Stadiul actual al S.C. Confectia S.A. 42
3.1. Analiza factoriala a indicatorilor productiei industriale . 42
3.1.1. Analiza realizarii programului de fabricatie pe sortimente si pe total întreprindere . 42
3.1.2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri &. 44
3.1.3. Analiza factoriala a valorii adaugate &. 47
3.2. Analiza costului pe produs 50
3.3. Analiza organizarii procesuale a productiei & 52
3.3.1. Analiza structurii de productie si conceptie aîntreprinderii 52
3.3.2. Analiza procesului de productie pe baza de grafice & 54
3.3.2.1. Graficul de analiza generala a procesului de productie 55
3.3.2.2. Graficul de analiza detaliata a procesului de productie 57
CAPITOLUL IV: Masuri de perfectionare a organizarii productiei . 61
4.1. Masuri de natura tehnica si tehnologica 61
4.1.1. Amplasarea utilajelor, pe grupe omogene de masini 62
4.1.2. Perfectionarea procesului tehnologic prin reducerea operatiilor de montaj . 68
4.1.3. Perfectionarea operatiilor de taiere debitare 70
4.1.4. Schimbarea surselor de furnizare a materiilor prime . 73
4.2. Implementarea unor tehnologii noi . 74
4.3. Masuri de îmbunatatire a calitatii productiei & 77
4.3.1. Achizitionarea unor instalatii de curatat pete 78
4.3.2. Achizitionarea materialelor auxiliare conform standardelor din caietele de sarcini&. 78
4.4. Masuri de natura manageriala &. 79
4.5. Masuri de natura financiara & 79
CAPITOLUL V: Influenta masurilor tehnico organizatorice asupra performantelor economico financiare ale S.C. Confectia S.A. . 82
Bibliografie &.&. 87

Extras din document

CAPITOLUL I

PERFECTIONAREA ORGANIZARII PRODUCTIEI DE BAZA

1.1. Productia rezultat al realizarii procesului de productie

1.1.1. Factorii care influenteaza asupra procesului de productie si a organizarii lui

Întreprinderile productive îsi realizeaza functiunea lor de baza cea de productie prin desfasurarea în bune conditii a procesului de productie.

Din punct de vedere tehnico material, conceptul de proces de productie poate fi definit prin totalitatea actiunilor constiente ale angajatilor unei întreprinderi, îndreptate cu ajutorul diferitelor masini, utilaje sau instalatii, asupra materiilor prime, materialelor sau altor componente, scopul transformarii lor în produse, lucrari sau servicii cu o anumita valoare de piata.

Procesul de productie dintr-o întreprindere si organizarea lui sunt influentate de o serie de factori, cum sunt:

- felul materiilor prime folosite;

- caracterul produsului finit fabricat;

- felul procesului tehnologic folosit;

- volumul productiei fabricate;

- gradul de concentrare, combinare, specializare si cooperare a productiei.

Felul materiei prime exercita o mare influenta asupra continutului procesului de productie si al organizarii lui. Astfel sub raportul materiilor prime folosite procesele de productie se pot grupa în doua mari categorii si anume, în procese extractive si procese prelucratoare.

Astfel, în cazul întreprinderilor industriale, se impun cerinte speciale în ceea ce priveste organizarea transportului intern, a manipularii si depozitarii. În acele întreprinderi la care din procesul de prelucrare a materiilor prime rezulta mari cantitati de deseuri si de a le valorifica în cadrul întreprinderii sau de a le pune la dispozitia altor întreprinderi pentru valorificare.

O mare influenta asupra organizarii procesului de productie o exercita si felul produsului finit fabricat. Acest lucru rezulta din faptul ca diferite produse, prin particularitatile lor de ordin constructiv, legate de reteta de fabricatie, de forma sau proprietatile lor determina o anumita organizare a procesului de productie. Marea varietate a produselor fabricate se poate grupa în produse omogene si produse eterogene.

Gradul de folosinta determina marimea seriilor de fabricatie a produselor, iar în functie de acestea, se impune adoptarea unui anumit tip de productie.

Gradul de complexitate al produselor fabricate, de precizie în executarea produselor si dimensiunilor produsului finit impun modul în care trebuie sa se faca aprovizionarea întreprinderii, cu un numar mai mare sau mai mic de materiale, cu utilaje mai complexe si chiar volumul fortei de munca si nivelul de calificare al acesteia.

În cadrul factorilor care exercita o influenta puternica asupra organizarii procesului de productie poate fi aratat si felul procesului tehnologic folosit.

Un proces tehnologic adoptat pentru fabricarea produselor determina un anumit numar de operatii, de un anumit fel si executate într-o anumita succesiune, folosirea unor utilaje bine determinate pentru executarea lor si a unei forte de munca de o anumita calificare, folosirea de materii prime si materiale specifice, un anumit nivel de mecanizare si automatizare, cu toate implicatiile care decurg de aici asupra organizarii procesului de productie.

Data fiind multitudinea procedeelor de fabricatie posibile de folosit pentru obtinerea produselor, o problema de prim ordin care se ridica este aceea a alegerii procedeului optim de fabricatie din punct de vedere economic care sa asigure livrarea produselor într-o calitate superioara, la un cost redus, cu cheltuieli de investitii minime.

1.1.2. Tipuri de productie trasaturi caracteristice

Conducerea si organizarea activitatilor productive din cadrul întreprinderilor se afla într-o dependenta directa de tipul de productie.

Prin tip de productie se întelege o stare organizatorica si functionala a întreprinderii, determinata de nomenclatura produselor fabricate, volumul productiei executate pe fiecare pozitie din nomenclatura, gradul de specializare a întreprinderii, sectiilor si locurilor de munca, modul de deplasare a diferitelor materii prime, materiale semifabricate de la un loc de munca la altul.

În practica, se disting trei tipuri de productie, si anume:

1) tipul de productie în masa;

2) tipul de productie în serie;

3) tipul de productie individual.

Fisiere in arhiva (7):

 • cuprins.doc
 • Capitolul IV.doc
 • Capitolul III.doc
 • Capitolul II.doc
 • Capitolul I.doc
 • Capitolul V.doc
 • Bibliografie.doc