Managementul Proiectelor

Proiect
8.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 4040
Mărime: 8.98MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihailesc Adrian
Documentul prezinta o imagine a modului de realizare a unui proiect din domeniul managerial.

Cuprins

I. Ciclul de viata al proiectului

1. Programare

2. Identificare

3. Formulare

4. Finantare

5. Implementare

6. Evaluare

7. Documente si decizii

II. Managementul proiectelor

1. Principii

2. Formatul documentelor

3. Managementul proiectelor vs managementul organizatiilor

III. Cadrul de analiza logica

1. Descrierea logframe

2. Etapele de analiza logica

IV. Planificarea

1. Procesul de planificare

2. Elaborarea bugetului

V. Monitorizare si control

1. Etapele procesului de control

2. Monitorizarea

3. Pasi in elaborarea unui sistem de monitorizare

4. Managementul riscurilor

VI. Raportarea

1. Scopul raporutlui

2. Tipuri de rapoarte

3. Recomandari pentru raportori

VII. Evaluarea proiectelor

1. Ce este evaluarea proiectului

2. Criterii de evaluare

3. Evaluarea costurilor

4. Evaluarea activitatilor

5. Evaluarea rezultatrelor

6. Evaluarea scopului proiectului

7. Evaluarea obiectivelor generale

8. Oportunitati de evaluare

Extras din document

I. Ciclul de viata al proiectului

1. Programarea

• Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara.

• Se stabilesc prioritatile tematice si sectoriale, pe baza:

– prioritatilor locale si ale UE

– actiunilor altor finantatori

– capacitatilor existente pe plan local si in UE

• Se formuleaza idei de programe si proiecte

• Se elaboreaza “Strategia de tara” (Country Strategy Paper)

Pasi in programare

• Analizarea situatiei nationale/sectoriale

– identifica probleme, constrangeri, oportunitati

– necesita analiza indicatorilor socio-economici, prioritatilor nationale si prioritatilor finantatorului

• Identificarea si agrearea obiectivelor principale si a prioritatilor sectoriale

• Elaborarea unui cadru fezabil de programare in care proiectele vor fi identificate si formulate

2. Identificarea

• Analiza problemelor, nevoilor, intereselor, stakeholderilor, in cadrul Strategiei de tara.

• Studii de pre-fezabilitate, sectoriale sau tematice ajuta la identificarea, selectarea sau investigarea ideilor, definirea nevoii de alte studii pentru a fundamenta un proiect.

• Se formuleaza decizia asupra ideilor care vor fi studiate in detaliu in faza de Formulare.

Analiza situatiei

• identificarea problemelor

– analiza cauzelor

– analiza efectelor

• analiza variantelor de interventie

• analiza conjuncturii

• stabilirea prioritatilor

Este sau nu nevoie de un proiect ?

• se poate rezolva problema intr-un orizont de timp determinat / determinabil?

• testeaza ceva nou?

• actiuni similare sunt repetabile in viitor, intr-un mod regulat? (proiect pentru procedura)

• este nevoie de un “soc” pentru a demara un proces?

3. Formularea

• Numita si: ‘design’, ‘pregatire’, ‘evaluare ex-ante’.

• Studierea ideii de proiect tinand cont de:

– orientarile din Strategia de tara

– factorii de calitate

– opiniile principalilor stakeholderi

• Aspecte cheie:

– relevanta pentru probleme

– fezabilitatea

• Planificarea implementarii proiectului, pe baza unui cadru de analiza logica.

• Decizia de propunere a proiectului pentru finantare (sau nu).

Consultarea cu stakeholderii

• Identificarea tuturor stakeholderilor

• Identificarea celor mai importanti stakeholderi

• Prezentarea proiectului si a obiectivului general in functie de interesele fiecaruia

• Obtinerea sprijinului stakeholderilor

• Informarea lor continua pana la sfarsitul proiectului

Etapele formularii

• Ideile relevante de proiect sunt dezvoltate in planuri operationale

• Stakeholderii sunt direct implicati in aceasta faza

• Se evalueaza fezabilitatea si sustenabilitatea proiectului

• Se ia decizia de inaintare (sau nu) a unei cereri formale de finantare

Formularea proiectului

• Analiza mediului extern

• Definirea obiectivelor, rezultatelor si resurselor

• Planificarea activitatilor si resurselor

• Elaborarea procedurilor de lucru

4. Finantarea

• Se evalueaza cererea de finantare

• Se ia decizia de finantare

• Se agreaza cu statul partener modalitatile de implementare

• Se semneaza cu statul partener un document legal care statueaza aranjamentele de finantare si de implementare

5. Implementarea

• Se folosesc resursele planificate pentru atingerea scopului proiectului (grupul tinta primeste beneficiile care au fost planificate) si a obiectivelor generale

• Se monitorizeaza progresul implementarii proiectului

• Se ia (eventual) decizia de ajustare (sau de oprire a proiectului)

6. Evaluarea

• Evaluare sistematica si obiectiva a unui proiect /program a unei politici in derulare sau finalizate.

• Cand?

– in timpul implementarii (evaluare intermediara)

– la finele implementarii (evaluare finala)

– dupa incheierea implementarii (evaluare ex-post)

• Stabileste:

– relevanta si atingerea obiectivelor

– eficienta & eficacitatea

– impactul

– sustenabilitatea

• Ofera informatie credibila si utila

• Incorporeaza invataminte pentru decidenti

• Decizie de a continua / modifica / opri un proiect

7. Documente si decizii

Preview document

Managementul Proiectelor - Pagina 1
Managementul Proiectelor - Pagina 2
Managementul Proiectelor - Pagina 3
Managementul Proiectelor - Pagina 4
Managementul Proiectelor - Pagina 5
Managementul Proiectelor - Pagina 6
Managementul Proiectelor - Pagina 7
Managementul Proiectelor - Pagina 8
Managementul Proiectelor - Pagina 9
Managementul Proiectelor - Pagina 10
Managementul Proiectelor - Pagina 11
Managementul Proiectelor - Pagina 12
Managementul Proiectelor - Pagina 13
Managementul Proiectelor - Pagina 14
Managementul Proiectelor - Pagina 15
Managementul Proiectelor - Pagina 16
Managementul Proiectelor - Pagina 17
Managementul Proiectelor - Pagina 18
Managementul Proiectelor - Pagina 19
Managementul Proiectelor - Pagina 20
Managementul Proiectelor - Pagina 21
Managementul Proiectelor - Pagina 22
Managementul Proiectelor - Pagina 23
Managementul Proiectelor - Pagina 24
Managementul Proiectelor - Pagina 25
Managementul Proiectelor - Pagina 26
Managementul Proiectelor - Pagina 27
Managementul Proiectelor - Pagina 28
Managementul Proiectelor - Pagina 29
Managementul Proiectelor - Pagina 30
Managementul Proiectelor - Pagina 31
Managementul Proiectelor - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Plan de Afaceri - Sistem Fotovoltaic

1. Sinteza Planului de Afaceri 1.1. Istoricul firmei si activitatea curenta Societatea SolarisComIn SRL si-a inceput activitatea in anul 2009 cu...

Proiect de investiții. pensiune Comuna Bistrița-Bârgăului, Județul Bistrița-Năsăud

1. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII 1.1. Prezentarea amplasamentului obiectivului de investitii Investitia este amplasata in Judeţul...

Managementul Proiectelor

1. Prezentarea generală a proiectului 1.1. Titlul proiectului Satul de Vacanţă Copii şi tradiţia ! Înfiinţarea unei tabere şcolare în satul...

Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Managementul proiectului procesului de fabricație a unui difuzor

1.Scurta prezentare a produsului. Difuzorul este un dispozitiv în care energia electrică de audiofrecvenţă de la ieşirea receptorului radio, TV...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Comunicarea - Funcția de bază în managementul proiectelor

Introducere Lucrarea de față intitulată Comunicarea - funcția de baza in manangementul proiectelor dorește să prezinte elementele comunicării în...

Ai nevoie de altceva?