Managementul Proiectelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 11 fișiere: doc, dwg
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 11309
Mărime: 223.61KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1 CONSIDERAŢII GENERALE 2

2 SCOPUL PROIECTULUI 5

2.1. Obiectivele proiectului 5

3. IDENTIFICAREA ACTIVITĂŢILOR 6

4. ACTIVITATEA DE PLANIFICARE 8

4.1. Metoda Gantt 9

4.2. Metoda PERT 13

4.3. Metoda Drumului Critic 14

5. RESURSE UMANE, FINANCIARE ŞI MATERIALE 24

5.1. Asigurarea resurselor umane 24

5.2. Bugetul proiectului 26

6. SITUAŢII LIMITĂ ÎN DESFĂŞURAREA PROIECTULUI ŞI REZOLVAREA ACESTORA 29

6.1. Limitele metodelor de programare a proiectelor 30

7. CONTRACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE COMERCIALĂ 33

8. CONTRACT CU UN FURNIZOR 39

9. CONTRACT CU UN BENEFICIAR 42

Extras din document

1. CONSIDERAŢII GENERALE

Managementul de Proiect a apărut ca un instrument de planificare, coordonare şi control al activităţilor complexe din proiectele industriale şi comerciale moderne.

Caracteristica comună a tuturor proiectelor este proiectarea ideilor şi activităţilor şi transformarea lor în noi realizări. Scopul managementului de proiect este de a preveni sau prezice cât mai multe dintre pericolele şi problemele ce apar şi de a planifica, organiza şi controla activităţile, astfel încât proiectul să fie cât mai bine posibil în ciuda tuturor riscurilor existente. Acest proces începe înainte de alocarea resurselor şi trebuie să continue până când întreaga activitate ia sfârşit. Scopul este ca rezultatul să fie satisfăcător pentru sponsorul sau cumpărătorul proiectului, să se încadreze în termenul promis şi să necesite mai mulţi bani sau mai multe resurse decât cele care au fost iniţial alocate sau prevăzute în buget

Managementul Proiectelor s-a dezvoltat ca disciplină ştiinţifică relativ recent, exprimând necesităţile practicii sociale, ale rapidei dezvoltări industriale şi tehnologice şi acumulării de progrese substanţiale în experienţa practică a activităţii de conducere.

Managementul Proiectelor prin dezvoltările sale, constituie o metoda pentru conducerea sistemelor complexe tehnice si tehnologice care realizează produse noi într-o globalizare accentuată cu o concurenţă mondială tot mai puternică.

Managementul Proiectelor reprezintă o cutie de scule cu metode adaptate unor condiţii speciale care măresc rigoarea, asigura o eficienta maxima si conduce la succes, pe care orice conducător modern are datoria de a o cunoaşte si de a o utiliza raţional.

Managementul Proiectelor reprezintă în esenţa procedeul prin care etapizat :

- se defineşte obiectivul proiectului;

- sunt identificate şi planificate activităţile prin care se materializează obiectivul

- se aloca resursele necesare pentru activităţile nominalizate

- se urmăreşte implementarea proiectului;

- se evaluează şi se adaptează planul proiectului la modificările din mediul intern si extern în aşa fel încât proiectul sa fie realizat în termenul prevăzut cu cele mai reduse costuri iar rezultatele finale să corespundă cerinţelor utilizatorilor sau chiar să le depăşească.

Conceput ca forma de răspuns al întreprinderii la modificările foarte rapide ale mediului economic, precum şi a influentei tot mai accentuate a progresului tehnico-ştiinţific, Managementul Proiectelor este destinat activităţilor de natură inovativă, diferite faţă de obiectul tradiţional de activitate al firmei. Ca urmare, acest tip de management se aplica atunci când conducerea firmei urmăreşte rezolvarea unei probleme specifice, pe durata limitata, prin capacitatea unor persoane care se găsesc pe diferite nivele ierarhice şi care sunt detaşate temporar din activităţile de rutina pentru rezolvarea proiectului în cauza. Nu există o forma organizatorică general valabila pentru acest tip de management pentru că nici proiectele nu se construiesc pentru rezolvarea unor probleme obişnuite, repetitive.

Managementul Proiectelor reprezintă utilizarea optimă a tehnologiei pentru a atinge rezultatele cerute de standard, cu un anumit buget şi într-un timp bine precizat. Se poate definii conţinutul managementului proiectelor prin explicitatea celor doua termene: proiectul reprezintă intenţia pe care vrea să o materializeze organizaţia printr-un plan, iar managementul reprezintă un complex de activităţi prin care se conduc si coordonează activităţile prevăzute a fi realizate. Deci managementul proiectelor reprezintă o administrare a planurilor cu caracter de unicitate în care activităţile prevăzute a fi derulate au un coeficient de risc ridicat iar problemele manageriale care trebuie sa fie rezolvate aparţin categoriei statistice, dinamice sau nedeterminate.

Managementul Proiectelor reprezintă o metoda cu mare aplicabilitate în ramura construcţiilor civile şi industriale, poate fi utilizata în industrie pentru asimilarea de produse noi si în alte ramuri economice daca se satisfac următoarele condiţii de aplicare:

- problema care face obiectul proiectului este complexa şi cu caracter de unicat (nerepetabilă în timp şi în aceleaşi condiţii de finanţare);

- sa fie limitata din punct de vedere material, financiar si al timpului de execuţie (de preferabil sa nu necesite pentru finalizare mai mult de 10-12 luni);

- sarcina complexa (proiectul) sa poată fi descompusa într-o structura arborescenta de sarcini parţiale;

- sa permită finanţarea independenta a sarcinilor si subsarcinilor (separat de producţia industrială curenta), preliminarea costurilor si decontul propriu al cheltuielilor;

- sa fie fezabila prin utilizarea unor structuri organizatorice independente si temporare, care îşi încetează activitatea odată cu încheierea realizării obiectivului.

Se recurge la managementul pe baza de proiecte pentru a se putea planifica, organiza, executa şi controla corespunzător sarcinile complexe (construcţia unei noi fabrici sau a unui bloc de locuinţe, montajul şi punerea în funcţiune a unei instalaţii complexe, asimilarea unor produse complexe; introducerea unor modificări organizatorice; fuziuni de secţii, proiectarea si implementarea unei noi organigrame, reamplasarea locurilor de munca, modernizări ale sistemului informaţional etc.) care, prin natura şi conţinut ies din cadrul programelor producţiei curente.

Un proiect poate fi definit ca un ansamblu de activităţi care au ca scop realizarea unui obiectiv major, pentru realizarea căruia este necesară o durată semnificativă de timp şi care implică desfăşurarea unor activităţi cu caracter inovaţional. Caracteristica principală a unui proiect este noutatea.

Preview document

Managementul Proiectelor - Pagina 1
Managementul Proiectelor - Pagina 2
Managementul Proiectelor - Pagina 3
Managementul Proiectelor - Pagina 4
Managementul Proiectelor - Pagina 5
Managementul Proiectelor - Pagina 6
Managementul Proiectelor - Pagina 7
Managementul Proiectelor - Pagina 8
Managementul Proiectelor - Pagina 9
Managementul Proiectelor - Pagina 10
Managementul Proiectelor - Pagina 11
Managementul Proiectelor - Pagina 12
Managementul Proiectelor - Pagina 13
Managementul Proiectelor - Pagina 14
Managementul Proiectelor - Pagina 15
Managementul Proiectelor - Pagina 16
Managementul Proiectelor - Pagina 17
Managementul Proiectelor - Pagina 18
Managementul Proiectelor - Pagina 19
Managementul Proiectelor - Pagina 20
Managementul Proiectelor - Pagina 21
Managementul Proiectelor - Pagina 22
Managementul Proiectelor - Pagina 23
Managementul Proiectelor - Pagina 24
Managementul Proiectelor - Pagina 25
Managementul Proiectelor - Pagina 26
Managementul Proiectelor - Pagina 27
Managementul Proiectelor - Pagina 28
Managementul Proiectelor - Pagina 29
Managementul Proiectelor - Pagina 30
Managementul Proiectelor - Pagina 31
Managementul Proiectelor - Pagina 32
Managementul Proiectelor - Pagina 33
Managementul Proiectelor - Pagina 34
Managementul Proiectelor - Pagina 35
Managementul Proiectelor - Pagina 36
Managementul Proiectelor - Pagina 37
Managementul Proiectelor - Pagina 38
Managementul Proiectelor - Pagina 39
Managementul Proiectelor - Pagina 40
Managementul Proiectelor - Pagina 41
Managementul Proiectelor - Pagina 42
Managementul Proiectelor - Pagina 43
Managementul Proiectelor - Pagina 44
Managementul Proiectelor - Pagina 45
Managementul Proiectelor - Pagina 46
Managementul Proiectelor - Pagina 47
Managementul Proiectelor - Pagina 48
Managementul Proiectelor - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Diagrama GANT.doc
 • DiagramaGANT.dwg
 • GANT.doc
 • GANT.dwg
 • GRAF.doc
 • GRAF.dwg
 • grafic PERT.doc
 • grafic PERT.dwg
 • matrice.doc
 • matrice.dwg
 • proiect.doc

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea și Optimizarea Sistemului Informatic pe Baza Unității social-economice AVR Rent a Car

Capitolul I Stabilirea echipei de iniţiere a proiectului: 1.1 Scopul proiectului îl constituie utilizare unor PC performante, crearea unui...

Managementul Proiectelor - SC Ergostyle SRL

A.Iniţiere şi definire 1. Scrisoare de invitaţie la selecţia de proiecte în cadrul organizaţiei(memo) Invitaţie la Concurs de selecţie de...

Managementul Proiectelor - De la Teorie la Practică

CUVÂNT ÎNAINTE Formarea continuă în cadrul organizaţiilor a devenit în mod clar o necesitate şi o obligaţie. Dezvoltarea resurselor umane şi...

Managementul proiectelor

JUSTIFICAREA PROIECTULUI 1.1 MOTIVAREA IDEII PROIECTULUI Oraşul Tîrgu Neamţ este o comunitate relativ mică cu o populaţie de aproximativ 18.695...

Plan de Afaceri - SC Europa SRL

CAPITOLUL 1. Sinteza planului de afaceri În ultimii ani, concurenţa în domeniul produselor de panificaţie a crescut vertiginos. Datorită ciclului...

Recrutarea, selecția și evaluarea performanțelor personalului în cadrul companiei Nokia

Într-o organizație pot interveni, la un moment dat, schimbări de personal precum: unii angajati părăsesc organizația (concediere, demisie), alții...

Managementul prin Proiecte

Aplicarea managementului prin proiecte într-o organizaţie Societatea omenească cunoaşte în prezent o perioadă de schimbări rapide şi profunde în...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE In figura de mai jos este ilustrata o structura proiectului de dizertatie, cu exemplificarea principalelor trasee. Fig. i In figura...

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Ai nevoie de altceva?