Managementul proiectelor

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul proiectelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Agache Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

A. Linii generale ale programului (cu trimitere la sursa bibliografică) 2
1. Scurtă descrierea a programului și subprogramului 2
2. Obiectivele subprogramului 2
3. Condiții de eligibilitate 2
4. Categorii de activități eligibile 3
B. Linii generale ale proiectului 4
1. Titlul proiectului 4
2. Rezumatul proiectului 4
3. Durata de implementare a proiectului 4
4. Grupul ţintă 4
5. Relevanţa proiectului pentru obiectivele programului 5
6. Consorţiul proiectului 5
C. Elemente tipice ale proiectului 5
1. Scopul proiectului şi obiectivele specifice 5
2. Justificarea necesităţii implementării 6
3. Activităţi eligibile 6
5. Rezultate preconizate 7
6. Impactul proiectului 7
7. Bugetul proiectului şi justificarea acestuia 8
D. Monitorizarea şi asigurarea calităţii 9
E. Durabilitatea proiectului 10
BIBLIOGRAFIE 11

Extras din document

A. Linii generale ale programului (cu trimitere la sursa bibliografică)

1. Scurtă descrierea a programului și subprogramului

Submăsura 4.1 „Investiții în exploatații agricole” contribuie la domeniile de intervenție DI 2A “Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piața, cât și a diversificării agricole” și 5D “reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură”.

2. Obiectivele subprogramului

ü Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calității produselor obținute;

ü Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

ü Respectarea standardelor UE aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

ü Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

3. Condiții de eligibilitate

ü Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili

ü Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin sub-măsura:

ü Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției

ü Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentaţiei tehnico-economice

ü Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului

ü Investiţiile în instalaţii al căror scop principal este producerea de energie electrică prin utilizarea biomasei, trebuie să demonstreze utilizarea unui procent minim de energie termică de 10%

ü Investiţia va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătăţii publice, sanitar-veterinar şi de siguranţă alimentară

4. Categorii de activități eligibile

ü Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării şi respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, şi cele pentru depozitarea/gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerinţă este în curs de aplicare,

ü Investiţii în înfiinţarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacităţi de stocare, condiţionare, sortare, ambalare a producţiei vegetale pentru creşterea valorii adăugate a produselor;

ü Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene

ü Investiţii în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării şi investiţii de conformare cu noi standarde în cazul modernizării exploataţiilor agricole conform art. 17 (6) în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 12 luni de la data la care noul standard a devenit obligatoriu pentru exploataţie,

ü Înfiinţare şi/sau modernizarea cailor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări,

ü Investiţii în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum şi investiţii în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investiţiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investiţiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanţ alimentar integrat şi adăugarea de plus valoare la nivel de fermă),

ü Investiţii în înfiinţarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilităţi de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiţia ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiţii la nivel de fermă,

ü Investiţii în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepţia biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componenta secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu,

ü Investiţii în instalaţii pentru producerea de energie electrică şi/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deşeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi componenta secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obţinută va fi destinată exclusiv consumului propriu,

ü Investiţii necorporale: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

ü Investiţia este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul Directivei cadru Apa pentru suprafeţele vizate şi cu programul relevant de măsuri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul proiectelor.docx

Bibliografie

http://euromapconsult.ro/
http://euromapconsult.ro/investitii-in-exploatatii-agricole/
https://www.gazetadeagricultura.info/animale/pasari/513-gaini/14484-proiecta-ferma-de-gaini-ouatoare.html
http://euromapconsult.ro/investitii-in-exploatatii-agricole/
http://www.stiucum.com/management/managementul-investitiilor/Indicatori-statici-de-evaluare64434.php
http://fondurile.ro/investitii-in-exploatatii-agricole/
http://www.stiriagricole.ro/pndr-ce-conditii-obligatorii-trebuie-respectate-pentru-submasura-4-1-investitii-in-exploatatii-agricole-31465.html
http://clubagricultura.manager.ro/fonduri-europene/submasura-41____--19261.html
http://curieruldevalcea.ro/pndr-masura-4-investitii-in-active-fizice-2014-2020/
http://www.proiecte.ro/management/idei-de-afaceri-58593
http://ziarulrealitatea.ro/sprijin-de-2-milioane-de-euro-fermelor-integrate/
https://www.alphabank.ro/ro/produse/despre_fonduri_europene.htm