Managementul proiectelor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8930
Mărime: 420.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

1. JUSTIFICAREA PROIECTULUI

1.1 MOTIVAREA IDEII PROIECTULUI

1.2 SCOPUL PROIECTULUI

1.3 OBIECTIVELE PROIECTULUI

1.4 JALOANELE PROIECTULUI

1.5 GRUPURILE ȚINTĂ

2. PLANIFICAREA PROIECTULUI

2.1 DESCOMPUNEREA PROIECTULUI ÎN ACTIVITĂȚI

2.2 STABILIREA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

2.3 DURATA ȘI PLANUL PROIECTULUI

2.4 BUGETUL PROIECTULUI

2.5 MATRICEA CADRU LOGIC

3. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA INTERNĂ A PROIECTULUI

3.1 MANAGEMENTUL RISCURILOR

3.2 ACTIVITĂȚI ȘI METODE DE MONITORIZARE

3.3 ASIGURAREA CONTINUITĂȚII PROIECTULUI

4. ANEXE

4.1 ANEXA 1 – GRAFICUL DE REALIZARE AL INVESTIȚIEI – GRAFICUL GRANT

4.2 ANEXA 2 – GRAFICUL RESPONSABILITĂȚILOR PE PROIECT

4.3 ANEXA 3 – ANALIZA IPOTEZELOR DE LUCRU ȘI A RISCURILOR

5. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

JUSTIFICAREA PROIECTULUI

1.1 MOTIVAREA IDEII PROIECTULUI

Oraşul Tîrgu Neamţ este o comunitate relativ mică cu o populaţie de aproximativ 18.695 locuitori, ce dispune de resurse limitate datorită slabei dezvoltări economice şi ratei ridicate a şomajului. După 1990, marile unităţi economice din zonă care absorbeau cea mai mare parte a forţei de muncă la nivel local au fost restructurate sau închise, fapt ce a determinat o creştere alarmantă a numărului de şomeri ca urmare a disponibilizărilor colective efectuate. Cea mai mare parte a persoanelor rămase fără un loc de muncă nu au reuşit să se reintegreze pe piaţa muncii fie datorită vârstei (peste 40 de ani), neconcordanţei dintre calificările lor şi cerinţele existente fie datorită slabei receptări a propriilor calităţi şi sentimentului de abandon social. Şomajul de lungă durată, nivelul redus de adaptabilitate şi mobilitate datorat reticenţei faţă de schimbare au determinat scăderea nivelului de trai, implicit şi o creştere a numărului de familii puternic defavorizate din cauza sărăciei, condiţiilor improprii de locuit, a problemelor de sănătate asociate cu alimentaţia necorespunzătoare, cu stresul şi alcoolismul.

Problematica familiilor defavorizate a făcut obiectul unui studiu realizat de administraţia publică locală în anul 1999, în cadrul unui proiect finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România, studiu pe baza căruia s-au stabilit priorităţile de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei familiilor vulnerabile.

Numărul persoanelor aflate în situaţii de risc este din ce în ce mai mare, fapt dovedit de solicitările crescânde înregistrate pentru acordarea ajutorului social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, conform rapoartelor statistice ale Serviciului de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei, în luna iulie 2006, au fost în plată un număr de 216 dosare, cu 538 beneficiari din care 280 adulţi şi 258 copii. De menţionat este faptul că există încă multe alte familii care sunt afectate de sărăcie, persoane vârstnice imobilizate care nu beneficiază de ajutor social şi tineri care părăsesc anual instituţiile de ocrotire (Şcoala Specială Tg. Neamţ) şi care nu au suport familial.

Utilitatea Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ rezidă din necesitatea extinderii şi diversificării măsurilor de răspuns social şi asupra persoanelor aflate în situaţii de risc asigurându-se astfel la nivel local o complementaritate şi întregire a pachetului de servicii sociale destinate persoanelor defavorizate, care să contribuie la reducerea riscului de marginalizare socială, promovarea incluziunii sociale şi menţinerea persoanelor vârstnice în mediul familial.

Proiectul este cu atât mai necesar cu cât dotările actuale ale Cantinei Sociale a oraşului Tîrgu Neamţ sunt vechi, insuficiente şi nu corespund cerinţelor minime cerute de legislaţia în domeniu şi este posibil ca să nu se mai obţină autorizaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţilor dacă nu se fac aceste investiţii.

Iată de ce considerăm că dotarea şi continuarea funcţionării Cantinei Sociale este atât de utilă şi necesară în comunitatea noastră.

În prezent, Cantina Socială a oraşului Tîrgu Neamţ asigură pregătirea şi servirea a două mese zilnic a unui număr de 200 de beneficiari. În conformitate cu prevederile Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social, grupul ţintă, din care vor fi aleşi beneficiarii finali ai serviciilor, este următorul:

- copii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană de întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o singură persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

- tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în întreţinerea acelor familii a căror venit net lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o singură persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

- persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului lunar pentru o singură persoană, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

- pensionarii;

- persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate în una din următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

- invalizi şi bolnavi cronici;

- orice persoană care temporar nu realizează venituri.

Categoriile enumerate mai sus beneficiază de serviciile Cantinei Sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an, după care cazul se reexaminează.

Ca beneficiar intermediar se numără şi Cantina Socială a oraşului Tîrgu Neamţ, care în urma implementării proiectului, va dispune de dotări tehnice moderne şi experienţă profesională în derularea de proiecte similare.

Cei 200 de beneficiari care beneficiază în prezent de serviciile oferite de Cantina Socială sunt structuraţi astfel:

• 60 pensionari

• 30 beneficiari de ajutor social

• 15 persoane cu handicap

• 18 bolnavi cronici

• 32 copii pana la 7 ani

• 45 elevi

Odată cu implementarea proiectului este stimulată dezvoltarea serviciului de servire a mesei prin creşterea numărului de persoane care beneficiază de serviciile Cantinei, ajungând la 250 de persoane, extinderea reţelei de servicii sociale – prin iniţierea unui nou serviciu numit „masa pe roţi” a cărui beneficiari vor fi 30 persoane vârstnice greu deplasabile, fără întreţinători legali, cu risc mare de izolare, aflate în imposibilitatea de a desfăşura activităţi zilnice prin care să-şi asigure o alimentaţie echilibrată.

Bibliografie

http://www.nonguvernamental.org/cumsa/bugetul-proiectului-intregul-este-mai-mult-decat-suma-partilor/

https://www.traininguri.ro/rolul-managerului-de-proiect/

http://www.rubinian.com/managementul-proiectelor-detalii_33.php

http://www.municipiulsacele.ro/documente/2014/02/Servicii/asistenta_sociala/cantina_sociala/Ghidul%20Beneficiarului.pdf

www.fonduri structurale.ro

www.fseromania.ro

www.inforegio.ro

www.infocooperare.ro

Preview document

Managementul proiectelor - Pagina 1
Managementul proiectelor - Pagina 2
Managementul proiectelor - Pagina 3
Managementul proiectelor - Pagina 4
Managementul proiectelor - Pagina 5
Managementul proiectelor - Pagina 6
Managementul proiectelor - Pagina 7
Managementul proiectelor - Pagina 8
Managementul proiectelor - Pagina 9
Managementul proiectelor - Pagina 10
Managementul proiectelor - Pagina 11
Managementul proiectelor - Pagina 12
Managementul proiectelor - Pagina 13
Managementul proiectelor - Pagina 14
Managementul proiectelor - Pagina 15
Managementul proiectelor - Pagina 16
Managementul proiectelor - Pagina 17
Managementul proiectelor - Pagina 18
Managementul proiectelor - Pagina 19
Managementul proiectelor - Pagina 20
Managementul proiectelor - Pagina 21
Managementul proiectelor - Pagina 22
Managementul proiectelor - Pagina 23
Managementul proiectelor - Pagina 24
Managementul proiectelor - Pagina 25
Managementul proiectelor - Pagina 26
Managementul proiectelor - Pagina 27
Managementul proiectelor - Pagina 28
Managementul proiectelor - Pagina 29
Managementul proiectelor - Pagina 30
Managementul proiectelor - Pagina 31
Managementul proiectelor - Pagina 32

Conținut arhivă zip

  • Managementul proiectelor.docx

Alții au mai descărcat și

Proiect de finanțare europeană - o șansă pentru o educație mai bună

I. IDENTIFICAREA IDEII PROIECTULUI ŞI A SURSEI DE FINANŢARE 1.1 Titlul proiectului ”O șansă pentru o educație mai bună!” 1.2 Localizarea...

Managementul proiectelor. construcția unei piscine

I.INTRODUCERE Managementul proiectelor poate fi perceput ca şi o ştiinţă, ca şi o artă sau ca o tehnică prin care se realizează un anumit scop....

Proiectarea unui Pasaj Subteran Pietonal

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 1.1. Obiectul proiectului Tema proiectului constă în proiectarea unui pasaj subteran pietonal în zona Piaţa...

Managementul Proiectelor

1. Prezentarea generală a proiectului 1.1. Titlul proiectului Satul de Vacanţă Copii şi tradiţia ! Înfiinţarea unei tabere şcolare în satul...

Baze Managementul Proiectelor - Conceperea, Planificarea și Monitorizarea unui Proiect

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Software pentru managementul proiectelor. studiu de caz - înființare pensiune turistică rurală în Podenii Noi, Județul Prahova

1. OBIECTIVUL PROIECTULUI Infiintare pensiune turistica rurala cu o capacitate de 20 locuri (10 camere) si infrastructura conexa de agrement (5...

Managementul proiectelor cu finanțare europeană - plantație de zmeură

TITLUL PROIECTULUI: Plantatie de zmeura INIŢIATORUL PROIECTULUI: S.C. SANATATE DIN NATURA S.R.L Firma: Societate cu răspundere limitată Adresa...

Managementul Proiectelor - Conservarea și Prelucrarea Vinurilor

1. PREZENTAREA GENERALĂ A PROIECTULUI 1. Denumirea proiectului Conservarea şi prelucrarea vinurilor 2.Localizarea proiectului S.C.Bahus S.R.L....

Te-ar putea interesa și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Managementul calității proiectelor - studiu de caz pe măsura 3.1

INTRODUCERE Managementul proiectelor, ca idee, datează de foarte mult timp Dacă ar fi să ne gândim la toate lucrurile care s-au realizat în...

Influențe organizaționale asupra managementului de proiecte

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Afirmaţia că viitorul aparţine organizaţiilor orientate pe proiecte nu constituie o exagerare. Flexibilitatea şi...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Posibilități de Perfecționare a Managementului Proiectelor de Construcții

1. Utilizarea metodei de diagnosticare şi perfecţionare a managementului proiectelor MProPerf Pe baza experienţei dobândite prin realizarea...

Managementul Proiectelor

I. Ciclul de viata al proiectului 1. Programarea • Se stabilesc liniile directoare si principiile de cooperare a UE cu o anumita tara. • Se...

Managementul Proiectelor în Activitățile financiar-contabile

Introducere Cadrul de lucru este un teren de 100 x 80 m patrati pe care proprietarul vrea o piscina de10x10 m pe proprietatea sa. Scopul consta...

Ai nevoie de altceva?