Managementul proiectelor europene

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 8469
Mărime: 80.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

I. ACȚIUNEA

1. DESCRIERE

1.1 Titlu

ÎNFIINȚARE PENSIUNE TURISTICĂ ”CODRII DE ARAMĂ”

S.C. CODRUȚ S.R.L.

1.2 Locația (locațiile)

ROMÂNIA - REGIUNEA NORD/EST

JUDEȚUL NEAMȚ, COMUNA VÂNĂTORI NEAMȚ, SAT NEMȚIȘOR

1.3 Costul actiunii si suma solicitată de la Ministerul Integrării Europene

Costuri totale eligibile ale acțiunii Suma solicitată de la

Ministerul Integrării Europene

( Romania)

% din costul eligibil total al acțiunii

305.000 EUR 180.000 EUR 59 %

N.B. Procentul din totalul costurilor eligibile se calculeaza prin impartirea Sumei solicitate de la Autoritatea Contractanta la Costul eligibil total al actiunii si inmultirea cu 100.

1.4 Sumar

Maxim 1 pagina

Durata actiunii 1 an și 6 luni, din care 6 luni pentru aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea calității serviciilor oferite

Obiectivele actiunii Obiectivul (obiectivele) generale:

Diversificarea economiei locale prin valorificarea, dezvoltarea durabilă și promovarea a turismului, reînnoirea tradițiilor populare locale și creșterea calității vieții rurale în zonă

Obiective specifice:

- Realizarea a 21 de locuri de primire turistică;

- Asigurarea unui număr de 34 locuri de masă în restaurant.

- Realizarea de facilități recreaționale cu ajutorul infrastructurii de agrement

- Crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri și femei;

- Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor locale prin participarea directă a comunității și prin punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești (costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și cusutul, obiecte de cult specifice- icoane).

- Realizarea de programe turistice;

- Oferirea clienților a celor mai bune condiții de cazare la prețuri accesibile, într-un mediu autentic specific zonei și o gamă cât mai largă de activități turistice;

- Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice, rezervații naturale și alte atracții turistice);

Partener(i)

Grup (grupuri tinta) - Turiștii (români și străini, persoane fizice și juridice)

- Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o ambianță rurală;

- Personalul pensiunii care va beneficia de locuri de muncă

- Ansamblurile folclorice și meșterii populari ai comunitatii care vor participa la diverse evenimente organizate pentru turisti.

Beneficiari finali - comunitatea locala a comunei Vânători Neamț si cea a judetului Neamț;

- unitățile de primire turistică din Regiunea Nord-Est și din țară care vor beneficia de un model de buna practică.

Rezultate estimate - înființarea unei pensiuni turistice care să se impună pe piață prin oferirea de servicii de calitate la prețuri competitive

- crearea a 7 locuri de muncă

- creșterea graduală și constantă a utilizării timpului de muncă

- intrarea pe profit din primele 3 luni de activitate

- menținerea unui trend ascedent al profitului obținut

- creșterea susținută a numărului de turiști și a duratei vizitelor;

- asigurarea unei grad înalt de satisfacție a clienților datorată calității serviciilor

- fidelizarea unui număr important dintre clienții pensiunii

- creșterea gradului de cunoștințe privind obiceiurile și tradițiile românești în rândul turiștilor

Activitati principale A1. Construcția finalizată

A2. Construcție funcțională

A3. Infrastructură turistică de agreement funcțională

A4. Pensiune promovată

A5. Personal angajat

A6. Servicii oferite

A7. Proiect monitorizat

Unde este posibil, indicați in mod clar sectorul, tema sau aria geografica la care se refera actiunea propusa, asa dupa cum se mentioneaza in Solicitarea de propuneri de proiecte.

1.5 Obiective

Descrieți obiectivul/obiectivele general(e) la care va contribui actiunea și obiectivele specifice pe care acțiunea isi propune sa îl atinga.

Obiective generale:

Diversificarea economiei locale prin valorificarea, dezvoltarea durabilă și promovarea a turismului, reînnoirea tradițiilor populare locale și creșterea calității vieții rurale în zonă

Obiective specifice :

- Realizarea a 21 de locuri de primire turistică;

- Asigurarea unui număr de 34 locuri de masă în restaurant.

- Realizarea de facilități recreaționale cu ajutorul infrastructurii de agrement

- Crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri și femei;

- Promovarea tradițiilor și a obiceiurilor locale prin participarea directă a comunității și prin punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile românești (costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și cusutul, obiecte de cult specifice- icoane).

- Realizarea de programe turistice;

- Oferirea clienților a celor mai bune condiții de cazare la prețuri accesibile, într-un mediu autentic specific zonei și o gamă cât mai largă de activități turistice;

- Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice, rezervații naturale și alte atracții turistice);

Preview document

Managementul proiectelor europene - Pagina 1
Managementul proiectelor europene - Pagina 2
Managementul proiectelor europene - Pagina 3
Managementul proiectelor europene - Pagina 4
Managementul proiectelor europene - Pagina 5
Managementul proiectelor europene - Pagina 6
Managementul proiectelor europene - Pagina 7
Managementul proiectelor europene - Pagina 8
Managementul proiectelor europene - Pagina 9
Managementul proiectelor europene - Pagina 10
Managementul proiectelor europene - Pagina 11
Managementul proiectelor europene - Pagina 12
Managementul proiectelor europene - Pagina 13
Managementul proiectelor europene - Pagina 14
Managementul proiectelor europene - Pagina 15
Managementul proiectelor europene - Pagina 16
Managementul proiectelor europene - Pagina 17
Managementul proiectelor europene - Pagina 18
Managementul proiectelor europene - Pagina 19
Managementul proiectelor europene - Pagina 20
Managementul proiectelor europene - Pagina 21
Managementul proiectelor europene - Pagina 22
Managementul proiectelor europene - Pagina 23
Managementul proiectelor europene - Pagina 24
Managementul proiectelor europene - Pagina 25
Managementul proiectelor europene - Pagina 26
Managementul proiectelor europene - Pagina 27
Managementul proiectelor europene - Pagina 28
Managementul proiectelor europene - Pagina 29
Managementul proiectelor europene - Pagina 30
Managementul proiectelor europene - Pagina 31
Managementul proiectelor europene - Pagina 32
Managementul proiectelor europene - Pagina 33
Managementul proiectelor europene - Pagina 34
Managementul proiectelor europene - Pagina 35
Managementul proiectelor europene - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Managementul proiectelor europene.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțare pensiune turistică

CONCEPEREA PROIECTULUI 1.1 Context 1.1.1 Ideea proiectului Proiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea Vânători...

Înființarea unei pensiuni agro-turistice

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Denumirea / Numele solicitantului : Denumire solicitant...

Fundamentarea Strategiei de Dezvoltare a unei Pensiuni Agroturistice

1. Descrierea solicitantului Denumirea/Numele solicitantului: HORODNIC LIVIU– ASOCIATIE FAMILIALA Obiectul de activitate Principalul obiect de...

Plan afaceri sală fitness

CAPITOLUL I-DESCRIEREA AFACERII 1. Descriere generala firma: Denumire: S.C. Gold Gym S.A. Sediu: Strada Vasile Lupu nr.105A, Tatarasi,Iasi....

Plan de afaceri - Construirea unei hale de producție și achiziția de echipamente, destinate fabricării produselor de curățare și întreținere auto, menaj și industrial

1. DATE GENERALE 1.1. Numele firmei: ACDL SOLCHEM SRL 1.2. Activitatea principală a societății și codul CAEN aferent: Conform CAEN Rev.2 -...

Elaborarea și evaluarea performanței economico-financiare a proiectului de investiții pentru pensiunea agroturistică Casa Margareta

1. ELABORAREA SI EVALUAREA PERFORMANTEI ECONOMICO-FINANCIARE A PROIECTULUI DE INVESTITII Turismul rural a cunoscut în ultimul deceniu o evoluţie...

Plan de afaceri - Restaurant Fusion

1.1. Date de identificare 1. Numele firmei: “Royal Fusion Cusine” 2. Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J 40/950/2013 3....

Managementul Proiectelor

1. INFORMATII DESPRE CONSORTIUL PROIECTULUI 1.1 Date despre organizatia promotoare: Numele organizatiei Societatea Comerciala DANCO...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea unui proiect de investiții

Într-o societate de consum se dezvoltă an de an din ce în ce mai multe domenii de investiții, care pot aduce statului o dezvoltare economică și...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Managementul Proiectelor Europene

INTRODUCERE Managementul proiectelor este o abordare relativ nouă în cadrul organizaţiilor. Ultimele decenii au fost marcate de creşterea rapidă...

Proiect Managementul Proiectelor Europene

1.1 Solicitant Denumirea firmei SC PATICOM SRL Numar de inregistrare la registrul comertului : J27/632/30.11.2000 Numar unic de inregistrare /...

Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi succint contextul pentru care propuneţi...

Managementul Proiectelor Europene

I. Sistemul de nevoi al proiectului Obiectivul general Proiectul îsi propune să respecte recomandările Comisiei Europene privind creşterea...

Managementul Proiectelor Europene

Capitolul I. Repere teoretice privind managementul proiectelor europene Introducere Dezvoltarea economica a societatii actuale la nivel European...

Managementul Proiectelor Europene

1. Descriere 1.1 Titlu „Dezvoltarea şi modernizarea Primăriei Comunei Vorona prin creşterea capacităţii tehnice şi calificării personalului ”...

Ai nevoie de altceva?