Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning

Proiect
8/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7394
Mărime: 56.48KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

I. CONCEPEREA PROIECTULUI 3

1.1 Titlul proiectului: 4

1.2 Localizarea 4

1.3 Suma solicitată de la finanţator: (se completează după calculul bugetului) 4

1.4 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini) 4

1.5 Scop, obiective şi jaloane (maxim 1 pagină) 7

II PLANIFICAREA PROIECTULUI 9

2.1 Descrierea detaliată a activităţilor (maxim 9 pagini) 9

2.2 Echipa de implementare (maxim 2 pagini) 16

2.3 Durata şi planul Proiectului 18

2.4. Bugetul Proiectului 18

2.5 Activităţi de monitorizare şi evaluare. Indicatori de urmărire şi evaluare (maxim 3 pagini) 18

2.6 Managementul riscurilor (maxim 1 pagină) 20

2.7 Matricea cadru logic 20

2.8 Asigurarea continuităţii proiectului (maxim 2 pagini) 20

III BIBLIOGRAFIE 22

Listă de control 23

Grilă de evaluare 23

Extras din document

I. CONCEPEREA PROIECTULUI

Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi succint contextul pentru care propuneţi implementarea proiectului – maxim 1pagină:

a. Ideea proiectului, problema ce se doreşte a fi rezolvată

Eco-Scoala Petru Comarnescu (Gura Humorului), acreditata ca Centru de formare a adultilor, dispune de o anexa ce se doreste a fi transformata intr-un Centru de formare continua a cadrelor didactice din invatamantul urban si rural din regiune (infiintarea a trei laboratoare lingvistice, dotate cu aparatura fonetica si IT). Actiunea este realizata in parteneriat cu trei universitati din strainatate (Cambridge- UK, Rennes- Franta si Konstanz- Germania), dorindu-se a se efectua un schimb educativ- informational, in urma caruia beneficiarii sa nu fie doar profesorii instruiti, ci intregul sistem de invatamant din regiune, alaturi de alte domenii de activitate afiliate limbilor straine (servicii de traducere, ghizi in domeniul turismului, relatii cu investitorii straini). Consideram proiectul de fata ca o initiativa pilot in regiune, ce vizeaza formarea profesionala continua si care, daca va avea succes, va putea fi implementat la nivel national, depasind stadiul celui regional.

b. Domeniul de acţiune a solicitantului/promotorului/beneficiarului de fonduri, completând tabelul următor

Numele organizaţiei: Eco-Scoala Petru Comarnescu

Adresa de contact: B-dul Bucovina, nr. 41, Gura Humorului, Suceava

Tipul organizaţiei:

Asociaţie

Nivelul organizaţiei:

 Local

Echipa de conducere (nume/funcţia/adresa): Director general/ Director educational/ Director financiar-contabil/ Director tehnic

Experienţa în managementul proiectelor:

c. Descrierea succintă a liniei de finanţare selectate (obiective, priorităţi)

Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Axa Prioritara 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere”.

Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiective specifice:

- promovarea calitatii sistemului de educatie si formare profesionala initiala si continua, inclusiv a invatamantului superior si a cercetarii;

- promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii si productivitatii muncii;

- dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si incluzive;

- promovarea (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv in zonele rurale;

- facilitatea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile.

Domeniul major de interventie 1. 4.: „Calitate in FPC”

Acest DMI urmareste cresterea capacitatii sistemului si furnizorilor publici si privati de FPC de a furniza programe de formare profesionala de calitate in scopul crearii premiselor pentru cresterea participarii la FPC.

Obiective operationale:

- dezvoltarea si implementarea CNC (Cadrul National al Calificarilor);

- dezvoltarea si implementarea sistemelor de asigurare a calitatii in FPC;

- sustinerea abordarii de tip „pe tot parcursul vietii”, in educatie si formare.

Prioritati:

- asigurarea si managementul calitatii la nivelul sistemului de FPC si al furnizorilor de FPC;

- dezvoltarea CNC, inclusiv imbunatatirea sistemului de validare a calificarilor profesionale;

- structurarea si imbunatatirea sistemului de certificare a invatarii anterioare.

1.2 Titlul proiectului:

Exchanges in Learning- Changes

1.2 Localizarea

Suceava/ Nord- Est/ Gura Humorului

Judeţ(e), regiune, oraş(e)

1.3 Suma solicitată de la finanţator: (se completează după calculul bugetului)

Total costuri eligibile ale proiectului Suma solicitată de la finanţator % din costul total al proiectului

< 43883EUR > < 20736EUR > 47,25 %

1.4 Justificarea ideii proiectului (maxim 3 pagini)

Se vor furniza următoarele informaţii:

a) Prezentarea problemei, a cauzelor care au generat-o, efectelor ce ar putea să se perpetueze prin nerezolvarea problemei :

Bucovina, partea de nord a Moldovei, reprezinta una dintre regiunile turistice deosebit de importante ale Romaniei, punand la dispozitia celor interesati nu numai privelisti de o rara frumusete, cat si lantul manastirilor cuprinse in patrimoniul cultural Unesco: Voronet, Manastirea Humor, Moldovita, Sucevita, Dragomirna, Putna, Arbore, Probota. Cand vorbim despre Bucovina, ne referim in special la cele trei mari regiuni care o alcatuiesc, si anume : Suceava (cu punctul principal reprezentat de orasul Gura Humorului), Campulung- Moldovenesc si Radauti.

Am considerat alegerea orasului Gura Humorului ca pilon major pentru implementarea proiectului Exchanges in Learning- Changes, datorita existentei unei serii de factori ce se concretizeaza nu numai intr-o problema a carei solutionare este imperios necesara, dar care deschid totodata si calea spre avantaje considerabile, posibil de obtinut. Problema care se ridica tine de necesitatea dezvoltarii resurselor umane, ce deriva din dezvoltarea continua a pietei muncii. Orasul se prezinta ca o veritabila statiune turistica in curs de dezvoltare, careia insa ii lipseste un potential uman valorificat conform criteriilor de pe piata muncii.

Deficitul existent in institutiile de invatamant din intreaga regiune (Gura Humorului, Campulung-Moldovenesc si Radauti) privind dotarile din laboratoare, slaba si inadecvata gestiune a fondurilor obtinute, au condus la impiedicarea dezvoltarii si recunoasterii competentelor profesionale ale celor vizati. Intr-o regiune cheie a turismului national, promovarea institutiilor de invatamant si implicit a competentelor intelectuale apare ca o reala problema. Prea putina lipsa de interes manifestata de autoritati, tratarea cu neseriozitate a cazului supus discutiei, complacerea in aceasta situatie pornind de la eternul pretext : ‘nu exista fonduri’ au generat o situatie problematica a carei nerezolvare poate perpetua o serie de efecte negative, precum : o diminuare in recunoasterea potentialului profesional calificat, un regres al gradului de scolarizare in regiune (in loc sa ne aliniem in randul institutiilor ce promoveaza un invatamant performant, de calitate, tindem sa stationam si sa ne ‘multumim’ cu sali de clasa dotate necorespunzator cerintelor europene si cu personal cu principii invechite, nedeschis noului, inovatiei), nemultumire si dezinteres in randul cadrelor didactice constiente de importanta unei schimbari reale si necesare.

Preview document

Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 1
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 2
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 3
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 4
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 5
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 6
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 7
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 8
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 9
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 10
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 11
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 12
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 13
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 14
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 15
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 16
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 17
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 18
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 19
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 20
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 21
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 22
Managementul Proiectelor Europene - Exchanges în Learning - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Managementul Proiectelor Europene - Exchanges in Learning.doc

Alții au mai descărcat și

Aplicarea Managementului Proiectelor pentru Îmbunătățirea Activității de Transport

1. Introducere Dezvoltarea economică deosebită a tuturor ţărilor europene - în a doua jumătate a secolului al XX-lea - precum şi inevitabila...

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Importanța proiectelor publice în dezvoltarea instituțională

Capitolul I : Proiectul – elemente fundamentale 1.1. Definitie. Rol. Tipologie. Proiectul este ansamblu de procese de munca cu caracter...

Managementul Proiectelor

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o entitate politică, socială și economică, dezvoltată în Europa ce este compusă din 27 țări. Aderarea se face...

Utilizarea Metodelor CPM MPM și Pert în Studiul și Analiza Proiectelor

Capitolul 1: Elemente privind managementul proiectelor 1.1 Noţiunea de proiect Termenul de «proiect» provine din latinescul projicere – aruncare...

Managementul Proiectelor

1. Prezentarea generală a proiectului 1.1. Titlul proiectului Satul de Vacanţă Copii şi tradiţia ! Înfiinţarea unei tabere şcolare în satul...

Creșterea capacității de producție și a calității produselor în cadrul SC Kripton Systems SRL Iași

I. CONCEPEREA PROIECTULUI Înainte de a începe completarea propriu-zisă a formularului, descrieţi contextul pentru care propuneţi implementarea...

Managementul Proiectelor

1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI 1.1 OBIECTUL PROIECTULUI(denumire ,prezentare) Obiectul proiectului consta in eleborarea unui plan de...

Ai nevoie de altceva?