Managementul Public în Context European

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 15717
Mărime: 1.19MB (arhivat)
Publicat de: Vasile C.
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pr.univ.dr. Popa Ionut, ASE

Cuprins

 1. Introducere . 3
 2. Cap. 1. Cadrul general privind reforma administratiei publice. 4
 3. 1.1. Capacitatea administrativa si reforma administratiei publice. 4
 4. 1.2. Utilizarea sondajului statistic în analiza caracteristicilor procesului de implementare a reformei în administratia publica .5
 5. 1.3. Caracteristici generale ale procesului de reforma . 6
 6. 1.3.1. Perceptia procesului de reforma a administratiei publice .6
 7. 1.3.2. Perceptia actorilor implicati în procesul de reforma .8
 8. 1.3.3. Introducerea instrumentelor moderne la nivelul administratiei publice .10
 9. 1.4. Procesul de integrare europeana din perspectiva administratiei publice . 13
 10. Cap. 2. Reforma functiei publice .15
 11. 2.1. Recrutarea si selectia functionarilor publici. 17
 12. 2.2. Motivarea functionarilor publici. 18
 13. 2.3. Perfectionarea functionarilor publici. 20
 14. 2.4. Evaluarea performantelor .22
 15. 2.5. Conduita functionarilor publici. 23
 16. 2.6. Stabilitatea în functia publica, relatiile cu sistemul politic . 24
 17. 2.7. Comunicarea, stilul de conducere si creativitatea. 25
 18. 2.8. Responsabilitati în procesul de reforma a functiei publice. . 25
 19. 3. Reforma administratiei publice locale . . . 28
 20. 3.1. Definirea conceptului de descentralizare . .28
 21. 3.2. Stadiul actual al descentralizarii . . 31
 22. 3.3. Riscurile procesului de reforma . . . 34
 23. 3.3.1. Implicatiile coruptiei asupra activitatilor economice . . 35
 24. 3.3.2. Coruptia la nivelul administratiei publice . 36
 25. Concluzii, recomandari şi propuneri . 39
 26. Bibliografie . . 42
 27. ANEXE . . 43

Extras din proiect

Introducere

Societatea româneasca se afla într-un proces de schimbare în care toate elementele de ordin economic, social, politic, civic au cunoscut o noua dinamica în încercarea de adaptare la conditiile prezente.

Un sistem democratic este functional atunci când economia înregistreaza reusite si în masura în care se dezvolta un spirit democratic în mentalitatea sociala.

În aceasta transformare a societatii românesti nu se poate face abstractie de sistemul administratiei publice, de necesitatea introducerii unei dimensiuni europene în acest domeniu, în conformitate cu valorile acestui spatiu administrativ.

Studiul de fata îsi propune sa abordeze aceste aspecte tinând cont de impactul masurilor de reforma de la nivelul administratiei publice ce au fost întreprinse în ultima perioada. În acest sens, s-a organizat o cercetare pe baza sondajului statistic la nivelul administratiei publice centrale si locale folosind doua esantioane reprezentative la nivelul primarilor localitatilor si al retelei nationale de modernizatori. Pe baza rezultatelor obtinute s-a analizat impactul masurilor de reforma asupra derularii procesul descentralizarii si al reformei functiei publice .

Prin derularea coerenta si continua a procesul de descentralizare în perioada imediat urmatoare vom putea asista la cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice, iar administratiile locale vor raspunde într-o masura îmbunatatita exigentelor cetatenilor si dezvoltarii locale.

Administratiile publice locale în perioada imediat urmatoare au ca prioritati: ameliorarea furnizarii de servicii locale de calitate, cresterea veniturilor la nivel local, sprijinirea dezvoltarii capacitatii de valorificare a potentialului local si implementarea de masuri pentru atragerea de investitori strategici în zona de competenta, etc. în acest scop, administratiile publice locale sunt considerate ca unitati primare ale politicii locale si ale procesului decizional.

Provocare majora pe termen scurt si mediu a administratiilor publice locale este cel al crearii mecanismelor care sa sustina România în faţa Uniunii Europene, atât pentru a face fata schimbarilor culturale, economice si a putea gestiona fondurile europene, cat si pentru a pune în practica politicile publice. În acest sens, se recomanda dezvoltarea capacitatii administratiilor publice locale si prin cresterea nivelului de pregatire a functionarilor publici de la nivelul institutiilor administratiei publice locale. Un rol important revine în acest sens reformei functiei publice. Crearea unui corp de functionari publici neutru din punct de vedere politic, profesionist si onest va asigura premisele unei transformari reale a administratiei publice din tara noastra.

Cap. 1. Cadrul general privind reforma administratiei publice

Pe plan mondial tendinta ultimilor douazeci de ani este cea a globalizarii si dezvoltarii intense a sistemelor sociale. În acest nou context statele nationale sunt puse într-o pozitie cu totul noua, în care institutiile si sistemele administrative trebuie sa fie flexibile pentru a se adaptata acestor transformari. În noul context geopolitic administratia publica centrala si locala au devenit factori definitorii în competitivitatea economica a unei tari sau regiuni economice.

Pentru România procesul de transformari din administratia publica capata noi dimensiuni. Astfel, acestea trebuie sa raspunda noilor schimbari din economia mondiala, dar în egala masura si noilor cerinte ale procesului de integrare în structurile Uniunii Europene. Reforma administratiei publice implica modificari de substanta ale componentelor sale majore, atât la nivelul administratiei publice centrale cât si al administratiei publice locale si a serviciile publice în general. Pe de alta parte, dezvoltarea democratiei reclama instituirea unei noi relatii între cetateni si administratie, cresterea si întarirea rolului autoritatilor si reconsiderarea parteneriatului cu societatea civila si alesii locali.

1.1 Capacitatea administrativa si reforma administratiei publice

Adesea, discutiile despre reforma administratiei publice din România dau nastere unor confuzii referitoare la sensul acestei expresii. Concret, reforma înseamna mai mult decât îmbunatatirea capacitatii administrative. Pe scurt, raspunsul este ca acestea sunt doua concepte diferite despre organizarea sectorului public. Totusi, ele sunt corelate functional.

Reforma administratiei publice este un concept larg, care include toate aspectele organizarii sectorului public, printre care se remarca: “arhitectura” generala a ministerelor si agentiilor, organizatiile si institutiile de la nivel local, sistemele, structurile, procesele, motivatiile, precum si modul de supraveghere a acestora si de adaptare periodica a sistemului.

Pe de o parte, administratia se refera la modul în care este autorizata formal, ordonata si organizata coordonarea activitatilor din sectorul public, iar pe de alta parte, capacitatea administrativa care este o evaluare a functionarii structurii ierarhice a personalului din serviciile publice, fiind deci doar unul dintre elementele reformei administratiei publice.

Cu toate acestea, capacitatea administrativa este esentiala pentru reforma si pentru functionarea statului, dar, asa cum am aratat, este doar o parte a acestei viziuni complexe si, în sine, nu poate asigura rezultatele asteptate de la o administratie moderna. De fapt, simpla crestere a capacitatii administrative poate fi un impediment în obtinerea rezultatelor, pentru ca depinde partial de modul în care este organizata si realizata, dar si de modul de încadrare cu personal si de atitudinea acestora referitoare la realizarea atributiilor lor.

Pentru sustinerea procesului de transformare a administratiei publice, în acord cu cerintele procesului de reforma din acest domeniu este nevoie de un ansamblu coerent de masuri ce trebuie întreprinse într-o perioada bine delimitata, în domeniul functiei publice, care urmareste crearea unui corp profesionist de functionari publici, stabil si neutru din punct de vedere politic, în domeniul administratiei publice locale prin continuarea procesului de descentralizare/deconcentrare a serviciilor publice si cel al administratiei publice centrale prin îmbunatatirea procesului de formulare a politicilor publice.

Pentru a combina ierarhia administrativa clasica cu managementul modern, creativ si orientat spre rezultate intr-o organizare unitara a sectorului public, trebuie sa modificam “arhitectura” generala a sistemului, diversele forme ale contractului de munca din sectorul public, rolurile si functiile agentiilor, reproiectarea sistemelor si proceselor decizionale interne, modurile si nivelurile participarii si incluziunii sociale în luarea deciziilor si implementarea politicilor, sistemele de stabilire a obiectivelor, masurarea performantelor, alocarea resurselor, asumarea raspunderii, supravegherea si controlul, etc. Reforma administratiei publice include toate aspectele organizarii statului si fiecare dintre acestea trebuie verificate, testate si, daca este necesar, ajustate, pentru a obtine cea mai potrivita combinare a structurii ierarhice si capacitatii administrative cu eficacitatea si eficienta manageriala si capacitatea de a obtine rezultate si performante. Însa, problema managementului este una esentiala, reprezinta un test-cheie si acopera toate celelalte aspecte deoarece schimba întregul potential al statului si, intr-o lume competitiva, tarile trebuie sa urmeze tendinta globala cat mai repede pentru a nu iesi din competitie.

Pentru sustinerea unui proces consistent si coerent de reforma, la nivelul sistemului, consideram ca este necesara existenta unei retele stabile de promovare a schimbarii alcatuita din principalii actori ai procesului.

Preview document

Managementul Public în Context European - Pagina 1
Managementul Public în Context European - Pagina 2
Managementul Public în Context European - Pagina 3
Managementul Public în Context European - Pagina 4
Managementul Public în Context European - Pagina 5
Managementul Public în Context European - Pagina 6
Managementul Public în Context European - Pagina 7
Managementul Public în Context European - Pagina 8
Managementul Public în Context European - Pagina 9
Managementul Public în Context European - Pagina 10
Managementul Public în Context European - Pagina 11
Managementul Public în Context European - Pagina 12
Managementul Public în Context European - Pagina 13
Managementul Public în Context European - Pagina 14
Managementul Public în Context European - Pagina 15
Managementul Public în Context European - Pagina 16
Managementul Public în Context European - Pagina 17
Managementul Public în Context European - Pagina 18
Managementul Public în Context European - Pagina 19
Managementul Public în Context European - Pagina 20
Managementul Public în Context European - Pagina 21
Managementul Public în Context European - Pagina 22
Managementul Public în Context European - Pagina 23
Managementul Public în Context European - Pagina 24
Managementul Public în Context European - Pagina 25
Managementul Public în Context European - Pagina 26
Managementul Public în Context European - Pagina 27
Managementul Public în Context European - Pagina 28
Managementul Public în Context European - Pagina 29
Managementul Public în Context European - Pagina 30
Managementul Public în Context European - Pagina 31
Managementul Public în Context European - Pagina 32
Managementul Public în Context European - Pagina 33
Managementul Public în Context European - Pagina 34
Managementul Public în Context European - Pagina 35
Managementul Public în Context European - Pagina 36
Managementul Public în Context European - Pagina 37
Managementul Public în Context European - Pagina 38
Managementul Public în Context European - Pagina 39
Managementul Public în Context European - Pagina 40
Managementul Public în Context European - Pagina 41
Managementul Public în Context European - Pagina 42
Managementul Public în Context European - Pagina 43
Managementul Public în Context European - Pagina 44
Managementul Public în Context European - Pagina 45
Managementul Public în Context European - Pagina 46
Managementul Public în Context European - Pagina 47
Managementul Public în Context European - Pagina 48
Managementul Public în Context European - Pagina 49
Managementul Public în Context European - Pagina 50
Managementul Public în Context European - Pagina 51
Managementul Public în Context European - Pagina 52
Managementul Public în Context European - Pagina 53
Managementul Public în Context European - Pagina 54
Managementul Public în Context European - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Managementul Public in Context European.doc

Alții au mai descărcat și

Uniunea Europeană și Politicile Publice

INTRODUCERE Referatul „Uniunea Europeană şi politicile publice", Studiu de caz — „Politicile publice în România", suscită un interes deosebit, mai...

Traiectorii ale modernizării și reformei în administrația publică

CAP. I Modernizarea administraţiei publice În secolul XXI, asistăm la evoluţii diferite ale sistemului administraţiei publice, serviciului public...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Nu contează ce slujbă aveţi, îndepliniţi o mulţime de sarcini în fiecare zi; pregătiţi un memoriu, conduceţi o reuniune,...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Managementul Proiectelor

CAPITOLUL I. CE ESTE UN PROIECT? 1.1. Proiectele în societatea contemporana Managementul proiectelor este o abordare relativ noua în cadrul...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

1. Fundamentele teoretico-metodologice ale managementului comparat al resurselor umane Managementul comparat este o ştiinţă relativ nouă,...

Considerații Privind Funcția Publică din Perspectiva Statutului Cadrelor Militare

Analiza functiei publice reprezinta o tema care este interesanta dintr-o dubla perspectiva: a) Istorica, dat fiind faptul ca functia publica si...

From brownfield to greenfield

From brownfield to greenfield - Major ecological imbalances in Baia Mare. Săsar mine reclamation and reconversion- Abstract - This study employs...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Analiză comparativă România-Franța

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Managementul situațiilor de urgență în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Problematica dezastrelor și a gestionării acestora constituie nu numai un subiect de actualitate, ci și o prioritate în abordarea...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările și protecția socială - pe exemplul SC Confecția SCM Botoșani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Analiza Percepțiilor Privind Managementul Carierei în Instituțiile Publice

INTRODUCERE În condiţiile actuale ale dezvoltării noului statut al instituţiilor publice, un rol deosebit îl are valorificarea maximă a...

Ai nevoie de altceva?