Managementul Recompenselor

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 25326
Mărime: 266.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nelu Florea

Cuprins

Capitolul I Analiza și descrierea posturilor 2

1.1. Prezentarea firmei 2

1.2. Analiza posturilor 4

1.3. Analiza fişelor de post 6

1.4. Modelul O*NET 15

Capitolul II Evaluarea posturilor 25

2.1. Planul de evaluare a posturilor 25

2.2. Definirea posturilor cheie 25

2.3. Macheta chestionarului 27

2.4. Metoda de evaluare a posturilor 29

2.4.1. Metoda ierarhizării posturilor 29

2.4.2. Metoda comparării factorilor de dificultate a posturilor 30

2.4.3. Metoda factorială pe bază de punctaj (13 factori) 31

2.5. Macheta grilei de salarizare propusă 33

Capitolul III Evaluarea performanţelor individuale ale angajaţilor 34

3.1. Plan de evaluare a performanțelor individuale 34

3.2. Metoda listelor de verificare 35

3.3. Metoda prin obiective MBO 35

3.4. Chestionar de evaluare a performanțelor 45

3.5. Formularul pentru Acordul de performanță 48

Capitolul IV Structura sistemului de salarizare 52

4.1. Analiza comparativă privind sporurile posibile de acordat între noua lege şi vechea lege de salarizare 53

4.2. Indexarea salariilor 53

4.3. Rețele de salarizare 58

Capitolul V Pachetul de beneficii 62

5.1. Analiza comparativă a pachetului de beneficii 62

5.2. Frecvenţa şi mărimea premiilor 63

5.3. Recompense financiare şi nonfinanciare posibile de utilizat pentru domeniul de activitate comerţ cu amănuntul 64

5.4. Regulamentul propus pentru acordarea premiilor 65

Capitolul VI Planurile de împărţire a profitului 66

ANEXE 68

Extras din document

CAPITOLUL I

Analiza şi descrierea posturilor

1.1. Prezentarea firmei

Supermarketul SC Super Splendid SRL are sediul în Dorohoi, judeţul Botoşani, Str. B- Dul Victoriei, Nr.87, Tel/fax 0231- 611055, 0231- 611180, 0747771381, s-a înfiinţat la data de 14 octombrie 2005 şi este înregistrat la Registrul Comerţului cu J07/390/2005, C.U.I.RO220425.

Societatea Super Splendid SRL este o societate comercială cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul social. Societatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prevederile din contractul şi statutul societăţii.

Societatea îşi poate deschide filiale sau sucursale în alte judeţe ale ţării, cît şi în alte ţări, cu condiţia respectării prevederilor legale. Societatea se constitue pe o perioadă nelimitată, cu începerea de la data înregistrării în Registrul Comerţului. Societatea ‘’Super Splendid ’’ SRL cu sediul în oraşul Dorohoi, judeţul Botoşani s-a înfiinţat în anul 2005 luna octombrie ziua 14 cu o suprafaţă de vânzare de 1600 mp.

Sectorul de activitate Societatea Super Splendid oferă produse atractive la preţuri convenabile din domeniile menaj, sticlărie, porţelan, textile, electrice, papetărie, jucării. Nu numai preţurile cele mai avantajoase fac magazinul Super Splendid atât de atractiv. Deosebita amabilitate a angajaţilor, arată că la Super Splendid se pune foarte mult accentul pe satisfacţia clienţilor săi.

Supermarketul oferă o gamă largă de produse alimentare achiziţionate de la producătorii autohtoni.Un punct forte pentru Super Splendid îl reprezintă raioanele de produse proaspete.

Sectorul de activitate

Societatea Super Splendid oferă, de asemenea, produse atractive la preţuri convenabile din domeniile menaj, sticlărie, porţelan, textile, electrice, papetărie, jucării.Nu numai preţurile cele mai avantajoase fac magazinul Super Splendid atât de atractiv. Deosebita amabilitate a angajaţilor, arată că la Super Splendid se pune foarte mult accentul pe satisfacţia clienţilor săi.

Supermarketul oferă o gamă largă de produse alimentare achiziţionate de la producătorii autohtoni.Un punct forte pentru Super Splendid îl reprezintă raioanele de produse proaspete.

Structura organizatorică

Supermarketul Super Splendid are un număr de angajaţi de 58 de persoane.

În cadrul departamentului Financiar Contabil se află:

- Trei persoane care ocupă funcţia de economist şi contabil;

- Trei persoane care ocupă funcţia de operatori;

- Opt persoane care ocupă funcţia de casier.

În cadrul departamentului Administrativ se află:

• Zece persoane care ocupă funcţia de paznic;

• Două persoane care se ocupă de curăţenie.

În cadrul departamentului Marketing/Comercial se află:

- Două persoane ocupă funcţia de şefi de raion;

- Paisprăzece persoane ocupă funcţia de lucrători comerciali;

- Patru persoane ocupă funcţia de vânzători;

- Persoană ocupă funcţia de măcelar.

În cadrul departamentului de logistică se află:

Persoană care ocupă funcţia de şef depozit;

Patru persoane care ocupă funcţia de manipulant:

Persoană care ocupă funcţia de receptioner.

ORGANIGRAMA

1.2. Analiza și descrierea posturilor

Analiza de descriere a postului este compusă din:

a) identificarea postului b) specificarea postului

a) În identificarea postului, analistul de resurse umane colectează toate informațiile cu privire la denumirea și localizarea postului în structura organizațională, rolul postului, îndatoririle și responsabilitățile aferente, condițiile de muncă, echipamentele sau instrumentele de lucru folosite în contextul obținerii unui randament optim, sarcini de muncă, cerințe medicale, solicitări fizice și psihice. Toate aceste elemente caracterizeaza postul, acestea fiind independente de persoana care va ocupa postul.

b) La specificarea postului, analistul de resurse umane oferă o imagine ideală a angajatului pe post; această etapă în elaborarea descrierii postului da detalii cu privire la caracteristicile cerute ocupantului pentru a putea face față cerințelor locului de muncă și a obține performanțe. Specificarea postului exprimă cerințe referitoare la educația, trasăturile de personalitate, abilitățile necesare angajatului de a se încadra pe post. Cunoștințele dau informații cu privire la studiile efectuate, experiența în muncă, cunoștințe necesare pentru realizarea sarcinilor pe care postul de muncă le poate prevedea. Cât privește abilitățile/deprinderile, acestea se referă la capacitatea de adaptare și de focalizare a potențialului de asimilare de noi cunoștințe la situațiile pe care le impune cadrul de muncă.

Preview document

Managementul Recompenselor - Pagina 1
Managementul Recompenselor - Pagina 2
Managementul Recompenselor - Pagina 3
Managementul Recompenselor - Pagina 4
Managementul Recompenselor - Pagina 5
Managementul Recompenselor - Pagina 6
Managementul Recompenselor - Pagina 7
Managementul Recompenselor - Pagina 8
Managementul Recompenselor - Pagina 9
Managementul Recompenselor - Pagina 10
Managementul Recompenselor - Pagina 11
Managementul Recompenselor - Pagina 12
Managementul Recompenselor - Pagina 13
Managementul Recompenselor - Pagina 14
Managementul Recompenselor - Pagina 15
Managementul Recompenselor - Pagina 16
Managementul Recompenselor - Pagina 17
Managementul Recompenselor - Pagina 18
Managementul Recompenselor - Pagina 19
Managementul Recompenselor - Pagina 20
Managementul Recompenselor - Pagina 21
Managementul Recompenselor - Pagina 22
Managementul Recompenselor - Pagina 23
Managementul Recompenselor - Pagina 24
Managementul Recompenselor - Pagina 25
Managementul Recompenselor - Pagina 26
Managementul Recompenselor - Pagina 27
Managementul Recompenselor - Pagina 28
Managementul Recompenselor - Pagina 29
Managementul Recompenselor - Pagina 30
Managementul Recompenselor - Pagina 31
Managementul Recompenselor - Pagina 32
Managementul Recompenselor - Pagina 33
Managementul Recompenselor - Pagina 34
Managementul Recompenselor - Pagina 35
Managementul Recompenselor - Pagina 36
Managementul Recompenselor - Pagina 37
Managementul Recompenselor - Pagina 38
Managementul Recompenselor - Pagina 39
Managementul Recompenselor - Pagina 40
Managementul Recompenselor - Pagina 41
Managementul Recompenselor - Pagina 42
Managementul Recompenselor - Pagina 43
Managementul Recompenselor - Pagina 44
Managementul Recompenselor - Pagina 45
Managementul Recompenselor - Pagina 46
Managementul Recompenselor - Pagina 47
Managementul Recompenselor - Pagina 48
Managementul Recompenselor - Pagina 49
Managementul Recompenselor - Pagina 50
Managementul Recompenselor - Pagina 51
Managementul Recompenselor - Pagina 52
Managementul Recompenselor - Pagina 53
Managementul Recompenselor - Pagina 54
Managementul Recompenselor - Pagina 55
Managementul Recompenselor - Pagina 56
Managementul Recompenselor - Pagina 57
Managementul Recompenselor - Pagina 58
Managementul Recompenselor - Pagina 59
Managementul Recompenselor - Pagina 60
Managementul Recompenselor - Pagina 61
Managementul Recompenselor - Pagina 62
Managementul Recompenselor - Pagina 63
Managementul Recompenselor - Pagina 64
Managementul Recompenselor - Pagina 65
Managementul Recompenselor - Pagina 66
Managementul Recompenselor - Pagina 67
Managementul Recompenselor - Pagina 68
Managementul Recompenselor - Pagina 69
Managementul Recompenselor - Pagina 70
Managementul Recompenselor - Pagina 71
Managementul Recompenselor - Pagina 72
Managementul Recompenselor - Pagina 73
Managementul Recompenselor - Pagina 74
Managementul Recompenselor - Pagina 75
Managementul Recompenselor - Pagina 76
Managementul Recompenselor - Pagina 77
Managementul Recompenselor - Pagina 78
Managementul Recompenselor - Pagina 79
Managementul Recompenselor - Pagina 80
Managementul Recompenselor - Pagina 81
Managementul Recompenselor - Pagina 82
Managementul Recompenselor - Pagina 83
Managementul Recompenselor - Pagina 84
Managementul Recompenselor - Pagina 85
Managementul Recompenselor - Pagina 86
Managementul Recompenselor - Pagina 87
Managementul Recompenselor - Pagina 88
Managementul Recompenselor - Pagina 89
Managementul Recompenselor - Pagina 90
Managementul Recompenselor - Pagina 91
Managementul Recompenselor - Pagina 92
Managementul Recompenselor - Pagina 93
Managementul Recompenselor - Pagina 94
Managementul Recompenselor - Pagina 95
Managementul Recompenselor - Pagina 96
Managementul Recompenselor - Pagina 97
Managementul Recompenselor - Pagina 98
Managementul Recompenselor - Pagina 99
Managementul Recompenselor - Pagina 100
Managementul Recompenselor - Pagina 101
Managementul Recompenselor - Pagina 102
Managementul Recompenselor - Pagina 103
Managementul Recompenselor - Pagina 104
Managementul Recompenselor - Pagina 105
Managementul Recompenselor - Pagina 106

Conținut arhivă zip

  • Managementul Recompenselor.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Recompenselor în Cadrul SC XS SRL

1. Prezentarea societăţii S.C. XS S.R.L. S.C. XS S.R.L.este o societate cu răspundere limitată şi a fost înfiinţată în toamna anului 1998. Este o...

Managementul Resurselor Umane și Evaluarea Performanțelor Profesionale

INTRODUCERE Într-o perioadă economică dificilă, în care firmele apelează tot mai mult la programe de restructurare în scopul de a-şi economisi...

Managementul Recompenselor

CAP.1. PREZENTAREA FIRMEI În realizarea studiului am pornit de la firma: Sc. StarNet Srl. ce constituie un furnizor de soluţii de comunicaţii si...

Managementul recompenselor la Hotel Select Iași

Cap1. Analiza şi descrierea posturilor 1.1 Prezentarea firmei Denumire societate: SC SELECT GRUP SA Domeniul de activitate: Hotelier Adesa...

Managementul recompenselor SC Comunicații Starnet Media SRL

S.C. COMUNICAŢII STARNET MEDIA S.R.L. Prezentarea firmei Istoric companie STARNET MEDIA a luat fiinţă în anul 2005 sub denumirea de S.C....

Studiu privind evaluarea resurelor umane prin prisma performanțelor

CAPITOLUL 1. Prezentare S.C. Anticorosiv S.A Societatea ANTICOROSIV SA Bucureşti a fost înfiinţată în baza HGR 1200/12.11.1990 şi reorganizată...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Managementul Recompenselor

Performanta organizatiei este influentata de modul in care sunt utilizate recompensele. Managementul recompenselor este procesul de elaborare si...

Te-ar putea interesa și

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul Recompenselor în Administrația Publică Locală

Introducere Subiectul lucrăii il constituie sistemul recompenselor in administraţia publică locală, cu parte practică la Casa Judeţeană de Pensii...

Pachetul de Beneficii la SC Troleibuzul SA

Introducere Motivaţia esenţială a alegerii acestei teme de cercetare decurge din convingerea asupra necesităţii recunoaşterii rolului determinant...

Managementul resurselor umane - motivarea angajaților

1. Resursele umane, principala resursă a firmei Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizaţia în desfăşurarea...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Managementul Recompenselor

Performanta organizatiei este influentata de modul in care sunt utilizate recompensele. Managementul recompenselor este procesul de elaborare si...

Managementul Recompenselor - BRD

1. Prezentare firmă Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de creştere durabilă, bazată...

Ai nevoie de altceva?