Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 3772
Mărime: 146.91KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI FACULTATEA DE ŞTIINŢE SPECIALIZAREA: MANAGEMENT

Cuprins

Partea I- DEFINIREA NOŢIUNII MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR CU CLIENŢII.pag.1-4

1.1.Prezentarea conceptului de management a relaţiilor cu clienţii.pag.1-2

1.2.Identificarea elementelor specifice Managementului relaţiilor cu clienţii (CRM = Customer Relationship Management).pag.2-4

Partea II-a -STUDIU DE CAZAPLICAŢIE la S.C.ELECTRO PROMEX S.R.L .pag.5-9

2.1. Scurt istoric a S.C ELECTRO PROMEX S.R.L .pag.5-6

2.2. Descrierea sistemului informatic folosit la S.C ELECTRO PROMEX S.R.L.pag.6-9

Bibliografie.pag.10

Extras din document

Partea I- DEFINIREA NOŢIUNII MANAGEMENTULUI RELAŢIILOR CU CLIENŢII

1.1. Prezentarea conceptului de management a relaţiilor cu clienţii

Managementul relaţiilor cu clienţii a devenit, în condiţiile dezvoltării tehnologiilor informatice, un domeniu de maxim interes pentru cercetătorii din întreagă lume. Organizaţiile din toate sectoarele de activitate investesc sume importante în colaborări cu firme deconsultanta specializate şi furnizori de soluţii IT pentru crearea unor infrastructuri de gestiune informatizataa relaţiilor cu clienţii.

Managementul Relaţiilor cu Clienţii( CRM = Customer Relationship Management) deşi termenul CRM este asociat cel mai des cu un produs software, abordarea corectă este de a privi CRM că o strategie de business centrată pe nevoile clientului, pe comunicarea permanentă cu acesta şi pe optimizarea proceselor din cadrul unei companii pentru a oferi clienţilor săi cea mai bună experienţă posibilă.

CRM este o strategie de corelare a activităţilor interne în cadrul companiei ce are că scop optimizarea rezultatelor (creşterea vânzărilor, reducerea costurilor operaţionale, fluidizarea activităţii de service etc.), oferirea unei imagini clare a activităţii şi a previziunilor (rapoarte detaliate pentru orice activitate din cadrul companiei) sau îmbunătăţirea comunicării externe (urmărirea rezultatelor campaniilor de marketing şi PR).

CRM reprezintă un cumul de instrumente de organizare a interacţiunilor intră şi inter departamentale, precum şi a interacţiunilor cu prospecţii, clienţii, furnizorii şi alte companii.Din exterior, clienţii care interacţionează cu o companie o percep că pe o singură entitate, în ciuda faptului că interacţionează cu angajaţi având poziţii şi aparţinând unor departamente diferite.

CRM-ul este o combinaţie de proceduri, procese şi strategii implementate într-o organizaţie, cu scopul de a unifică interacţiunile cu clienţii şi de a valorifica informaţiile despre aceştia.Implementarea sistemelor de tip CRM susţin atragerea celor mai profitabili clienţi şi generarea de noi oportunităţi pe clienţii existenţi. Managementul Relaţiilor cu Clienţii s-a dezvoltat într-un element major al strategiei de afaceri a numeroase firme şi se bazează crearea şi dezvoltarea unor relaţii personalizate cu clienţii în scopul creşterii profitabilităţii acestora.O strategie de tip CRM permite unei firme o adaptare rapidă a comportatmentului organizaţional la schimbările apărute pe piaţă şi astfel firma va putea satisfacemult mai bine doleanţele şi exigenţele clienţilor săi.

Managementul relaţiilor cu clienţii reprezintă o strategie de afaceri esenţială a întreprinderii moderne, care se bazează pe crearea şi dezvoltareaunor relaţii personalizate cu clienţii în scopul creşterii gradului de satisfacţie al acestora, în condiţiile obţinerii de profit. CRM uneşte potenţialul tehnologiei informaţiei cu strategiile marketingului relaţional.

Managementul relaţiilor cu clienţii presupune stabilirea, menţinerea,dezvoltarea şi optimizarea relaţiilor dintre întreprindere şi clienţii săi şi se axează pe înţelegerea şi satisfacerea doleantelor şi exigenţelor clienţilor Într-o economie caracterizată prin hiperconcurenta pe toate tipurile de pieţe şi prin globalizare doar o strategie precum cea a CRM poate asigurasuccesul unei întreprinderi.

Bibliografie

1. http://www.asw.ro/;

2. http://www.elpm.ro/;

3. http://www.regielive.ro;

4. http://ro.scribd.com/;

5. http://www.uamsibiu.ro/.

Preview document

Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 1
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 2
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 3
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 4
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 5
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 6
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 7
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 8
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 9
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 10
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 11
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 12
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 13
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 14
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 15
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 16
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 17
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 18
Managementul relațiilor cu clienții la SC Electro Promex SRL - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • 1.doc
  • 2.doc
  • 3.doc
  • 4.doc
  • 5.doc
  • 6.doc
  • bibliografie 7.doc
  • cuprins 2.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Piața produselor electrice și electrocasnice din România

Introducere În condiţiile de piaţă actuale caracterizate printr-o concurenţă puternică, modernitate, progres tehnologic etc., este foarte...

Planificarea strategică orientată spre piață la Uzina Mecanică

INTRODUCERE Intrarea pe o piaţă străină implică o prospectare ştiinţifică, cunoşterea temeinică a tuturor oportunităţilor pe care le oferă ţara...

Managementul relaților cu clienții în servicii - SC Vas Alimcom SRL

INTRODUCERE Managementul relaților cu clienții reprezintă un subiect dezbătut pe larg în manualele și trainingurile de specialitate, păstrarea...

Managementul Relațiilor cu Clienții în Cadrul Companiei Cosmote

Capitolul 1: Managementul relaţiilor cu clienţii – cheia succesului în afaceri 1.1 Definirea conceptului CRM Managementul relaţiilor cu clienţii...

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

INTRODUCERE În centrul tuturor afacerilor stă omul. Toate celelalte resurse, terenuri, clădiri, mecanisme, utilaje autovehicule sau bani sunt...

Recrutarea și selecția resurelor umane în farmaciile Help Net

INTRODUCERE Aş vrea să încep de la faptul că anume omul este fiinţa ce stă în centrul tuturor afacerilor. Toate celelalte resurse, terenuri,...

Managementul Relațiilor cu Clienții

INTRODUCERE Timp de treizeci de ani (din 1990), Internet-ul a fost o reţea de calculatoare fără specific comercial, finanţată de guvernul S.U.A....

Ai nevoie de altceva?