Managementul Resurselor de Muncă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28872
Mărime: 119.58KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Bucur

Cuprins

REPERE CONCEPTUALE 4

1.1. Relaţia individ-organizaţie 4

1.2. Managementul resurselor de muncă: definiţie, obiective 5

1.3. Funcţiile, subiecţii şi metodele managementului resurselor de muncă 5

1.4. Legităţile şi principiile managementului resurselor de muncă 9

1.5. Piaţa muncii 9

1.6. Analiza şi proiectarea postului 13

1.6.1. Postul – definiţie şi componente 13

1.6.2. Analiza postului 14

1.6.3. Descrierea postului 15

1.6.4. Proiectarea şi reproiectarea postului 16

1.6.5. Managementul activităţii de proiectare şi evaluare a posturilor 17

CAPITOLUL II:

ASIGURAREA ORGANIZAŢIEI CU RESURSE DE MUNCĂ 22

2.1. Conceptele de planificare, prognoză şi management previzional

al resurselor de muncă 22

2.2. Formarea şi orientarea profesională a resurselor de muncă 24

2.3. Recrutarea şi selecţia personalului 29

2.4. Componenta strategică a procesului de recrutare şi selecţie 29

2.4.1. Organizarea procesului de recrutare 30

2.4.2. Selecţia personalului 33

2.4.3. Conţinutul şi determinările etapelor de selecţie 34

2.4.4. Metode statistice şi econometrice utilizate în procesul de

selecţie. 36

CAPITOLUL III:

DEZVOLTAREA RESURSELOR DE MUNCĂ 37

3.1. Integrarea profesională 37

3.2. Pregătirea profesională 38

3.2.1. Locul şi rolul dezvoltării profesionale în managementul resurselor de

muncă 38

3.2.2. Metode şi programe de pregătire profesională 40

3.2.3. Motivaţie şi performanţă; evaluarea performanţelor

resurselor de muncă 41

3.3. Aspecte generale privind managementul carierei 47

3.4. Abordarea individuală a carierei 48

3.5. Abordarea organizaţională a carierei 49

3.6. Managementul recompenselor 50

3.6.1. Cadrul conceptual al sistemului de recompen 50

3.6.2. Evaluarea posturilor 51

3.6.3. Subsistemul recompenselor directe 53

3.6.4. Subsistemul recompenselor indirecte 54

3.6.5. Echitate şi discriminare în managementul recompenselor 55

CAPITOLUL IV:

MANAGEMENTUL RELAŢIILOR DE MUNCĂ 57

4.1. Sindicatele. Acţiunea sindicală 57

4.2. Managementul raporturilor de muncă 59

4.3. Contractul colectiv de muncă 60

4.3.1. Trăsăturile caracteristice ale contractului colectiv de muncă 60

4.3.2. Importanţa şi funcţiile contractului colectiv de muncă 61

4.3.3. Încheierea contractului colectiv de muncă 62

4.4. Contractul individual de muncă 63

4.4.1. Trăsăturile caracteristice ale contractului individual de muncă 64

4.4.2. Durata contractului individual de muncă 65

4.4.3. Executarea contractului individual de muncă 66

4.4.4. Suspendarea contractului individual de muncă 67

4.4.5. Modificarea contractului individual de muncă 69

4.4.6. Incetarea contractului individual de muncă 70

4.4.7. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor şi angajatorilor 71

4.4.8. Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară 72

CAPITOLUL V:

ASPECTE FUNDAMENTALE PRIVIND RESURSELE DE MUNCĂ 73

5.1. Protecţia personalului în procesul muncii 73

5.2. Administrarea propunerilor făcute de personalul organizaţiei 74

5.3. Locul şi rolul ergonomiei în managementul resurselor de muncă 75

5.4. Eficienţa utilizării resurselor de muncă 76

5.5. Implicaţii psihosociale în managementul resurselor de muncă 77

5.5.1. Probleme psihosociale de bază ale organizaţiei 77

5.5.2. Aportul psihologiei în tratarea personalului organizaţiei 78

STUDIU DE CAZ 80

CONCLUZII 83

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 87

Extras din document

CAPITOLUL I

REPERE CONCEPTUALE

1.1. Relaţia individ-organizaţie

Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul

migrează către noi oportunităţi, către noi zone de profitabilitate, iar transferul tehnologic a devenit o simplă problemă de resurse financiare. Cu toate acestea, între firme care funcţionează practic în acelaşi ambient, pe coordonate asemănătoare din punct de vedere tehnic şi dimensional, regăsim diferenţe notabile in ceea ce priveşte parametrii de performanţă, unele dintre ele situăndu-se in topul companiilor de succes, în timp ce altele luptă pentru supravieţuire.

Elementul esenţial prin care firmele în cauză se diferenţiază îl constituie modul de abordare a problematicii resurselor de muncă , cu alte cuvinte conţinutul şi calitatea acestor resurse. De altfel, tot mai mulţi specialişti in domeniu sunt de părere că avantajul competitiv al unei organizaţii rezida în oamenii săi.

Din punct de vedere al angajatului, există cel puţin patru dimensiuni după care acesta îşi evaluează locul de muncă, fiecăreia dintre ele corespunzăndu-i un set de politici sau practici organizaţionale:

a) termenii angajării care se referă la remuneraţie şi beneficii, garantarea

siguranţei locului de muncă, garantarea unui mediu sigur şi placut în desfăşurarea activităţii;

b) tipul locului de muncă asigură creşterea responsabilităţilor inidividuale,

asigură un program de lucru flexibil, asigură oportunităţi de dezvoltare;

c) regulile de la locul de muncă reduce deosebirile sociale şi economice

dintre conducere şi restul salariaţilor, acordă dreptul de a participa la desfăşurarea evenimentelor, precum şi dreptul de a se confrunta cu cei care deţin autoritatea în organizaţie;

d) miza pentru succes se referă la participarea la beneficiile rezultate din

îmbunătăţirea productivităţii, participarea la profit, participarea la patronaj.

Munca , înţeleasă ca o activitate creatoare de bunuri şi valori materiale şi spirituale necesare satisfacerii cerinţelor şi trebuinţelor umane, este indisolubil legată de viaţa omului.

Percepută fie ca o constrângere, fie ca o libertate, munca este sursă determinantă a avuţiei naţionale şi practic în prezent nici nu se poate concepe vreo altă posibilitate de progress şi dezvoltare socială decât prin intermediul muncii depuse de indivizi în mod individual şi colectiv.

Nu orice muncă prestată constituie însă o relatie de muncă în sensul dreptului muncii. Dreptul muncii, ca ramură a sistemului de drept, reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile individuale şi colective care se nasc între patroni şi salariaţi cu ocazia prestării muncii.

Dreptul muncii reglementează numai munca ce este prestată in condiţii de subordonare, de control, de executare a unei activităţi determinate, pe riscul şi pentru profitul angajatorului, in schimbul obţinerii unui salariu

1.2. Managementul resurselor de muncă: definiţie, obiective

Organizaţia reprezintă o structură formală, constituită in vederea realizării unor

obiective, pe baza sinergiei eforturilor tuturor membrilot care o compun. Obţinerea celor mai bune rezultate, cu eforturi minime şi în cel mai scurt timp, presupune cooperarea dintre membrii care alcătuiesc organizaţia şi corelarea între specializările fiecărei unităţi de lucru şi oameni. Această convergenţă a activităţilor şi eforturilor specialiştilor este asigurata de conducerea exercitată asupra tuturor structurilor şi unităţilor organizaţionale. Pentru realizarea obiectivelor propuse, conducerea organizaţiei terbuie să definească, să grupeze şi apoi să ierarhizeze in ordinea importanţei toate activităţile care se desfăşoară in cadrul ei. Datorită diviziunii muncii – pe orizontală şi pe verticală – eficienţa economică poate fi cuantificată la nivelul întergii firme, dar şi pe departamente, drupe de lucru sau individual. Diviziunea verticală se bazeaza pe stabilirea nivelurilor de autoritate care alcătuiesc linia ierarhică a structurii organizaţionale. Diviziunea orizontală a muncii se bazează pe specializarea activităţilor. Analiza muncii, pe aceste axe, presupune colectarea sistematică de informatii referitoare la întreaga reţea de posturi care formează organizaţia. Procesul este complex, presupunănd un sistem de metode şi instrumente prin intermediul cărora să se poată realize informarea (culegerea datelor), prelucrarea informaţiilor şi reactivitatea, adică rezultatele şi consecinţele acestora in plan tehnic şi uman.

Analiza muncii reprezintă procesul prin care sunt studiate posturile, cu scopul de a identifica conţinutul activităţilor specifice, atributele umane necesare ocupării lor, atribuţiile ce revin angajatului pe fiecare post, responsabilităţile faţă de rezultatele obţinute şi relaţiile cu celelalte posturi din organizaţie.

Preview document

Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 1
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 2
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 3
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 4
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 5
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 6
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 7
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 8
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 9
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 10
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 11
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 12
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 13
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 14
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 15
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 16
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 17
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 18
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 19
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 20
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 21
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 22
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 23
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 24
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 25
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 26
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 27
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 28
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 29
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 30
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 31
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 32
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 33
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 34
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 35
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 36
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 37
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 38
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 39
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 40
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 41
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 42
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 43
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 44
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 45
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 46
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 47
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 48
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 49
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 50
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 51
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 52
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 53
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 54
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 55
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 56
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 57
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 58
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 59
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 60
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 61
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 62
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 63
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 64
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 65
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 66
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 67
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 68
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 69
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 70
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 71
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 72
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 73
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 74
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 75
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 76
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 77
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 78
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 79
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 80
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 81
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 82
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 83
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 84
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 85
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 86
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 87
Managementul Resurselor de Muncă - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Migrația Forței de Muncă din România și Nevoia Reglementării Sale de Către Stat

INTRODUCERE Decizia românilor de a se îndrepta spre piaţa muncii din Europa în special este influenţatӑ de o serie de factori. În primul rând,...

Managementul Carierei

“Experienţa nu este ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce înţelegi din ce ţi se întâmplă.” Aldous HUXLEY INTRODUCERE Într-o lume a afacerilor...

Perfecționarea Managementului Resurselor Umane - Atribut de Bază în Eficientizarea Activității Firmelor de Turism

INTRODUCERE Problematica şi complexitatea activităţii turistice din România şi de pretutindeni impune o abordare amănunţită în scopul cunoaşterii...

Rolul departamentului de Resurse Umane în Dezvoltarea și Formarea Profesională

INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai...

Managementul Recompenselor

CAPITOLUL I Analiza şi descrierea posturilor 1.1. Prezentarea firmei Supermarketul SC Super Splendid SRL are sediul în Dorohoi, judeţul...

Managementului Resurselor Umane în Cadrul hotelului Crowne Plaza Flora București

Introducere Turismul reprezinta un fenomen economico – social specific civilizatiei moderne, puternic ancorat în viata societatii si influentat de...

Rolul Instituțiilor de Învățământ Superior în Inserția Tinerilor pe Piața Muncii

INTRODUCERE Lucrarea ”Rolul instituţiilor de învăţământ superior în integrarea tinerilor pe piaţa muncii” a fost concepută plecând de la interesul...

Dinamica Motivațională și Recompensele

Capitolul 1 Generalitaţi privind managementul resurselor umane 1. Resursele umane şi Managementul resurselor umane- aspecte conceptuale Practica...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Impactul evaluării performanței la SC Chemark Rom SA Târnăveni

CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ÎN ORGANIZAŢIE 1.1. Definirea conceptului de resursă umană Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a...

Managerul de proiect și echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane și leadership-ul

Managerul de proiect şi echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane şi leadership-ul. Cap. 1 Managerul de proiect...

Specificul managementului remunerării muncii la întreprinderile autohtone

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În noua societate informațională, capitalul uman a înlocuit capitalul financiar, ca resursă...

Managementul Resurselor Umane la SC Delaco SRL

Capitolul I Aspecte privind managementul resurselor umane în economia contemporană 1. Resursele umane – factor de producţie esenţial în...

Îmbunătățirea Modului de Gestionare a Forței de Muncă

INTRODUCERE Prezenta lucrare urmăreşte modalităţile de reducere a costurilor de producţie la UCM REŞIŢA. Am ales aceasta firmă deoarece UCM REŞIŢA...

Ai nevoie de altceva?