Managementul Resurselor Umane

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 14819
Mărime: 228.60KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoruta-Bedrule Viorica
proiect practic cu referire la prefectura.

Cuprins

CAPITOLUL I – MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ 2

1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe 2

Funcţiile managementului public 5

1.2. Rolul resurselor umane în fundamentarea activităţilor organizaţionale 7

1.3. Administraţia publică şi resursele umane 9

1.4. Funcţionarii publici – resurse umane ale sistemului administrativ 10

CAPITOLUL II – PLANIFICAREA STRATEGICĂ 13

2.1. Funcţiile managementului. Planificarea 13

2.2. Strategia – delimitări conceptuale, tipologie şi manifestare 15

2.3. Planificarea resurselor umane la nivel organizaţional 19

CAP. III – DATE DE IDENTIFICARE A INSTITUŢIEI PREFECTULUI NEAMŢ 24

3.1. Prezentarea instituţiei 24

3.2. Rolul Instituţiei Prefectului în administraţia publică locală din judeţul Neamţ 34

3.3. Planificarea strategică a resurselor umane în Instituţia Prefectului judeţului Neamţ 38

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 44

BIBLIOGRAFIE 51

WEB-ografie 52

Documente interne (Prefectura judeţului Neamţ) 52

Extras din document

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică

1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe

Sectorul public există atât în societăţile cu tradiţie şi continuitate democratică, precum şi în cele care se află în perioada de tranziţie de la statul totalitar şi economia supercentralizată la statul de drept şi economia de piaţă. Cu toate acestea, la nivel conceptual, specialiştii în drept şi economie au purtat adevărate dispute pentru stabilirea unei definiţii, pentru delimitarea întinderilor sectorului public şi a rolului jucat de acesta în economia unei ţări.

În ultimele decenii ale secolului al XX-lea s-a realizat continuu un transfer de concepte, principii, metode, tehnici şi instrumente manageriale din sectorul privat spre cel public. Astfel, ştiinţa managementului a cunoscut şi cunoaşte un real proces de îmbogăţire. Având în vedere rolul crescut jucat de administraţiile centrale şi locale în gestionarea intereselor cetăţeneşti, prinde contur şi se dezvoltă o nouă ramură a managementului: MANAGEMENTUL PUBLIC.

Administraţia publică din România s-a transformat profund în ultimii 10 ani, încercând reforme în domenii ca legislaţia, alocarea resurselor bugetare, personalul şi perfecţionarea lui, organizare şi funcţionare, etc. Totuşi, rezultatele nu au satisfăcut nevoile cetăţeanului sau pe cele ale actorilor politici.

Reforma, termen vehiculat destul de des, se rezumă, din păcate, de cele mai multe ori, la formulări vagi şi ineficiente. Acest argument coroborat cu încorsetările administraţiei publice (în special, legislaţia incoerentă, schimbătoare şi greu de aplicat) generează un management deficitar.

În acest caz, apare ca imperativă nevoia promovării managementului public la toate nivelurile administraţiei. Accentul se va pune pe factorul uman, mai precis pe calitatea acestuia, angajarea şi promovarea resurselor umane având ca unic punct de plecare competenţa profesională. Un management public performant presupune personal cu o foarte bună pregătire generală şi o nouă viziune asupra misiunii organizaţiilor publice în societatea românească.

Managementul public este o disciplină specializată care studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul şi în afara organizaţiilor publice, în vederea formulării de concepte, principii şi legităţi care să asigure organizarea şi funcţionarea eficace a acestora, în regim de putere publică şi pentru satisfacerea interesului general, prin prestarea de servicii publice.

În literatura de specialitate au fost evidenţiate următoarele caracteristici ale managementului public: caracter politic, caracter integrator (de sinteză), caracter complex şi caracter de diversitate, redate schematic în figura nr. 1.

Fig. nr. 1 – Caracteristicile managementului public

[Adaptare după Nicola Iordan, Managementul serviciilor publice locale , 2003, p.19]

Caracterul integrator, numit şi de sinteză, al managementului public rezultă din sfera foarte largă de delimitare a obiectului de activitate pentru sectorul public.

Principiile generale ale managementului public îşi găsesc aplicabilitatea în toate instituţiile publice din administraţie, învăţământ, cultură, sănătate, etc. Pentru a se adapta necesităţilor acestor stabilimente publice este necesară integrarea elementelor specifice conţinutului managementului public.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul...

Recrutarea resurselor umane

INTRODUCERE La întrebarea “ La ce foloseşte cuiva să fie cel mai apreciat angajator?”, răspunsul este cât se poate de logic: pentru a atrage cei...

Studiu de caz - Primăria Comunei Moțăieni - motivarea funcționarilor publici

1. Prezentarea studiului:Motivarea functionarilor publici In acest studiu de caz mi-am propus sa analizez procesul de motivare al functionarilor...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul Resurselor Umane

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 1.1 RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE Omul este o fiinţă socială a cărui existenţă dominantă în...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?