Managementul Resurselor Umane

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 13096
Mărime: 143.28KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Repere conceptuale

1.1. Relaţia individ-organizaţie

1.2. Managementul resurselor umane: definiţie, obiective

1.3. Organizarea activităţilor privind resursele umane

2. Abordarea strategică a resurselor umane

2.1. Procesul planificării strategice

2.2. Tipologia strategiilor din domeniul resurselor umane

2.3. Prognoza resurselor umane

2.4. Planificarea resurselor umane

3. Analiza şi proiectarea postului

3.1. Postul - definiţie şi componente

3.2. Analiza postului

3.3. Descrierea postului

3.4. Proiectarea şi reproiectarea postului

4. Recrutarea şi selecţia resurselor umane

4.1. Componenta strategică a procesului de recrutare şi selecţie

4.2. Organizarea procesului de recrutare; metode şi responsabilităţi

4.3. Selecţia personalului - componentă a procesului de asigurare

a organizaţiei cu resurse umane

4.4. Conţinutul şi determinările etapelor de selecţie

4.5. Metode statistice şi econometrice utilizate în procesul de

selecţie

5. Dezvoltarea resurselor umane; managementul carierei

5.1. Integrarea profesională - precondiţie a dezvoltării

5.2. Locul şi rolul dezvoltării profesionale în managementul

resurselor umane

5.3. Metode şi programe de pregătire profesională

5.4. Aspecte generale privind managementul carierei

5.5. Abordarea individuală a carierei

5.6. Abordarea organizaţională a carierei

6. Motivaţie şi performanţă; evaluarea performanţelor resurselor

umane

6.1. Motivaţia ca reper managerial; teorii ale motivaţiei

6.2. Corelarea teoriilor motivaţionale dintr-o perspectivă ierarhică

6.3. Satisfacţia în muncă şi performanţa

6.4. Evaluarea performanţelor: conţinut, obiective şi criterii

6.5. Metode de evaluare a performanţelor; responsabilităţi

7. Managementul recompenselor

7.1. Cadrul conceptual al sistemului de recompense

7.2. Evaluarea posturilor

7.3. Subsistemul recompenselor directe

7.4. Subsistemul recompenselor indirecte

7.5. Echitate şi discriminare în managementul recompenselor

8. Studiu de caz

9. Concluzii

10. Sugestii

Bibliografie

Extras din document

I. REPERE CONCEPTUALE

1.1. Relaţia individ-organizaţie

Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul migrează către noi oportunităţi, către noi zone de profitabilitate, iar transferul tehnologic a devenit o simplă problemă de resurse financiare. Cu toate acestea, între firme care funcţionează practic în acelaşi ambient, pe coordonate asemănătoare din punct de vedere tehnic şi dimensional, regăsim diferenţe notabile în ceea ce priveşte parametrii de performanţă, unele dintre ele situându-se în topul companiilor de succes, în timp ce altele luptă pentru supravieţuire.

Elementul esenţial prin care firmele în cauză se diferenţiază îl constituie modul de abordare a problematicii resurselor umane, cu alte cuvinte conţinutul şi calitatea managementului acestor resurse. De altfel, tot mai mulţi specialişti în domeniu sunt de părere că avantajul competitiv al unei organizaţii rezidă în oamenii săi.

Din punctul de vedere al angajatului, există cel puţin patru dimensiuni după care acesta îşi evaluează locul de muncă (tabelul 1.1), fiecăreia dintre ele corespunzându-i un set de politici sau practici organizaţionale.

Termenii angajării Tipul locului de Regulile de la locul Miza pentru

muncă de muncă succes

Remuneraţie şi Asigură creşterea Reduce deosebirile Participare la

beneficii: responsabilităţilor sociale şi economice beneficiile rezultate

- comparabile cu individuale dintre conducere şi din îmbunătăţirea

Media pe ramură Asigură un program restul salariaţilor productivităţii

- în concordanţă cu de lucru flexibil Dreptul de a participa Participare la profit

posibilităţile de plată Asigură oportunităţi de la profit Participare la patronaj

ale companiei dezvoltare prin: Dreptul la informare

i Recunoaşterea

Garantarea siguranţei - promovare din Dreptul de a se meritelor

locului de muncă interior confrunta cu cei care

Garantarea unui - training deţin autoritatea în

mediu sigur şi plăcut - recunoaşterea organizaţie

de desfaşurare a erorilor ca parte a Dreptul de a nu face

activităţii procesului de parte din familia

învăţare Echipă

Tabelul 1.1. Politici şi indicatori procedurali privind locurile de muncă

1.2. Managementul resurselor umane: definiţie, obiective

Definiţiile managementului resurselor umane propuse de diverşi specialişti în materie se încadrează cel puţin într-una din cele patru perspective de Înţelegere a managementului resurselor umane evidenţiate de Beardweel şi Holden şi anume:

- o expresie a practicii de personal existente;

- o nouă disciplină managerială;

- un model bazat pe resurse;

- un fenomen strategic şi internaţional.

Noi vom considera managementul resurselor umane ca un subsistem integrat în activitatea firmei, definit printr-o serie de caracteristici dimensionale (mărime, structură sociologică, pe profesii, costuri ş.a.) şi funcţionale (productivitate, fiabilitate, fluctuaţie etc.) şi marcat de existenţa unei game complexe de relaţii interne şi de conexiune cu celelalte subsisteme.

Obiectivul general al managementului resurselor umane este acela de a genera cunoştinţele necesare şi de a valorifica experienţa în domeniu, în vederea asigurării unui nivel optim de performanţă organizaţională, pe baza utilizării unei metodologii şi a unui instrumentar adecvate.

Obiectivele concrete pot fi structurate în:

- obiective strategice, pe termen mediu şi lung, care vizează organizarea şi

planificarea resurselor umane;

- obiective operaţionale, de natură tehnică şi administrativă, care privesc

conducerea curentă a entităţilor organizaţionale.

Politicile specifice domeniului resurselor umane reprezintă ansamblul regulilor de bază şi al atitudinilor faţă de aceste resurse, pe baza cărora se adoptă deciziile în cadrul firmei. Politicile sunt supuse unui set complex de cerinţe, dintre care sunt de menţionat:

- integrarea managementului resurselor umane în managementul

întreprinderii;

- obţinerea adeziunii întregului personal;

- acţionarea la toate nivelurile;

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul performanței din perspectiva resurselor umane. studiu de caz Palatul Copiilor Timișoara și cluburile copiilor din Județul Timiș

În prezent, în orice organizaţie, resursa umană reprezintă una din cele mai importante investiţii, ale cărei rezultate devin din ce în ce mai...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Managerul de proiect și echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane și leadership-ul

Managerul de proiect şi echipa de proiect. Managementul echipelor. Managementul resurselor umane şi leadership-ul. Cap. 1 Managerul de proiect...

Strategia de Personal la SC Ana Imep SA

INTRODUCERE Recrutarea şi selecţia resurselor umane sunt procese vitale pentru o organizaţie care doreşte nu numai supraveţuirea pe piaţă, ci şi...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Selectarea și pregătirea managerilor în context internațional

Cine nu a auzit măcar o dată afirmaţii de genul ‘Oamenii sunt cea mai valoroasă resursă a unei organizaţii’, ‘Avantajul nostru competitiv este dat...

Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA

1. Prezentarea firmei Societatea a luat fiinţă în anul 1990 fiind înregistrată sub nr. JO7/01. Din 1990 are sediul social în Botoşani strada I.C....

Portofoliu Intercultural

Geert Hofstede -Dimensiuni culturale- Geert Hofstede, profesor emeritus la Maastricht University, a avut o contribuţie majoră privind abordarea...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Managementul resurselor umane - studiu de caz - organizația școlară

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Ai nevoie de altceva?