Managementul Resurselor Umane

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 153 în total
Cuvinte : 33113
Mărime: 283.85KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAP 1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE.2

1.1RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE.2

1.2 DEFINIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE.6

1.3 PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE M.R.U.10

1.4 ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE M.R.U.12

1.5 IMPORTANŢA ANALIZEI, PROIECTĂRII ŞI EVALUĂRII POSTULUI.14

CAP 2. NOŢIUNI DE PSIHOLOGIE MANAGERIALĂ ŞI SOCIOLOGIE ORGANIZAŢIONALĂ.16

2.1 PERSONALITATEA MANAGERIALĂ.16

2.2 ACTIVITATEA MANAGERIALĂ.20

2.3CARACTERUL, TEMPERAMENTUL ŞI APTITUDINILE MANAGERULUI.29

2.4 SPAŢIUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.39

2.5ELEMENTE CU INFLUENŢĂ ASUPRA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE DIN ORGANIZAŢIE.44

Cap 3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ.50

3.1 CE ESTE CULTURA ORGANIZAŢIONALA.50

3.2 DIMENSIUNILE CULTURALE SI ORGANIZAŢIA. SINERGIA CULTURALĂ.64

3.3 CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ ÎN ROMÂNIA.79

CAP 4 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE .91

4.1 SCURT ISTORIC.91

4.2 SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE.94

4.3 ORGANIZAREA SOCIETĂŢII.96

4.4 COMPARTIMENTUL MISAP.100

4.5 ANALIZA AVANTAJELOR COMPARATIVE ALE SOCIETĂŢII COMERCIALE.105

4.6 ANALIZA SITUAŢIEI ECONOMICO-FINANCIARE A S.C APRODEM S.A.106

CAP 5 ANALIZA-DIAGNOSTIC A RESURSELOR UMANE LA FIRMA APRODEM S.A. .115

5.1 ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE.115

5.2 ANALIZA ASIGURĂRII CU FORŢĂ DE MUNCĂ.122

CAP 6 CONCLUZII ŞI PROPUNERI .128

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

1.1 RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE

Omul este o fiinţă socială a cărui existenţă dominantă în progresul civilizaţiilor se datorează tocmai acestui fapt. Dacă am considera că omului îi este suficient doar ceea ce ar putea procura singur, traiul său ar putea fi considerat mizer. Când oamenii se asociază şi se organizează în diverse grupuri, concentrându-şi forţele şi schimbând roadele muncii lor între ei, reuşesc să prospere.

Scopul managementului este acela de a face ca strădaniile cooperării dintre oameni să dea roade.

Pe un plan general managementul este definit ca fiind "ansamblul cunoştinţelor referitoare la organizarea şi gestiunea unei întreprinderi" .

Într-o accepţiune mai detaliată, managementul este înţeles ca fiind o modalitate de a conduce raţional o organizaţie, de a organiza activităţile, de a fixa scopurile şi obiectivele, de a construi strategia acesteia. Aceasta necesită utilizarea mai bună a oamenilor, a tehnologiilor şi resurselor materiale, urmărind creşterea rentabilităţii şi eficienţei întreprinderii.

Reflectând la dimensiunile managementului ne explicăm de ce în ţările dezvoltate s-au constituit şi discipline distincte cum ar fi managementul financiar, managementul contabil, managementul producţiei, managementul aprovizionării şi desfacerii, managementul resurselor umane etc.

Deosebit de problematică şi de actuală, problematica managementului uman este abordată într-o viziune interdisciplinară care să mijlocească practicii manageriale din acest domeniu eliminarea empirismului, crearea de metode, procedee şi tehnici adecvate de modernizare, precum şi exigenţe sporite în vederea atingerii scopurilor propuse.

O perioadă îndelungată de timp întreprinderea a urmărit prioritar obţinerea profitului în urma comercializării produselor sale. Astfel, problemele relaţiilor umane din cadrul unităţilor economice erau considerate accesorii, ele fiind încredinţate unui şef de personal, care se ocupa de aspecte juridice, administrative şi disciplinare ale forţei de muncă.

În mod treptat însă, domeniile de activitate şi tipul preocupărilor compartimentelor de personal s-au extins, conturându-se tot mai mult finalitatea socială a întreprinderii, fapt ce a determinat şi schimbarea locului şi rolului lucrătorilor respectivi în cadrul unităţii.

Evoluţia funcţiunii de personal a fost determinată de factori tehnici, economici şi sociologici.

Politicile de personal au suferit o modificare a conţinutului lor pe măsura evoluţiei conceptelor privind raportul dintre om şi munca sa, în special pe baza psihologiei industriale.

În urma diverselor analize psihosociologice a rezultat că raporturile între oameni în cadrul activităţii lor sunt extrem de variate cel puţin din două motive

- munca însăşi diferă de la un lucrător la altul

- diversitatea motivaţiilor umane.

Motivaţiile indivizilor sunt foarte diverse, ele fiind legate de natura aspiraţiilor acestora, personalitatea lor, contextul social-educativ, mediul de lucru, nivelul cultural, cel al venitului. însă şi munca răspunde la motivaţii foarte diferite în raport cu lucrători respectivi. Elementul comun în analiza motivaţiei îl reprezintă nevoile lucrătorilor.

Nevoile economice sunt cele solicitate de supravieţuirea lucrătorului (hrană, îmbrăcăminte, locuinţă). Nevoile de securitate au în vedere perspectiva existenţei salariatului, a certitudinii locului de muncă etc.

Atunci când nevoile fiziologice şi cele de securitate sunt satisfăcute apar alte nevoi superioare, dispuse pe niveluri următoare.

În cadrul nevoilor sociale sunt integrate cerinţe ce ţin de necesitatea apartenenţei la grup. Fiecare om simte nevoia de a avea prieteni şi fiinţe pe care să le iubească, deşi aceste nevoi nu sunt aşa de presante ca cele fiziologice sau cele de siguranţă socială.

Succesul profesional este un ansamblu de dimensiuni aptitudinale şi de personalitate care prezintă avantajul că este cognoscibil şi în bună parte măsurabil.

Preview document

Managementul Resurselor Umane - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane - Pagina 82
Managementul Resurselor Umane - Pagina 83
Managementul Resurselor Umane - Pagina 84
Managementul Resurselor Umane - Pagina 85
Managementul Resurselor Umane - Pagina 86
Managementul Resurselor Umane - Pagina 87
Managementul Resurselor Umane - Pagina 88
Managementul Resurselor Umane - Pagina 89
Managementul Resurselor Umane - Pagina 90
Managementul Resurselor Umane - Pagina 91
Managementul Resurselor Umane - Pagina 92
Managementul Resurselor Umane - Pagina 93
Managementul Resurselor Umane - Pagina 94
Managementul Resurselor Umane - Pagina 95
Managementul Resurselor Umane - Pagina 96
Managementul Resurselor Umane - Pagina 97
Managementul Resurselor Umane - Pagina 98
Managementul Resurselor Umane - Pagina 99
Managementul Resurselor Umane - Pagina 100
Managementul Resurselor Umane - Pagina 101
Managementul Resurselor Umane - Pagina 102
Managementul Resurselor Umane - Pagina 103
Managementul Resurselor Umane - Pagina 104
Managementul Resurselor Umane - Pagina 105
Managementul Resurselor Umane - Pagina 106
Managementul Resurselor Umane - Pagina 107
Managementul Resurselor Umane - Pagina 108
Managementul Resurselor Umane - Pagina 109
Managementul Resurselor Umane - Pagina 110
Managementul Resurselor Umane - Pagina 111
Managementul Resurselor Umane - Pagina 112
Managementul Resurselor Umane - Pagina 113
Managementul Resurselor Umane - Pagina 114
Managementul Resurselor Umane - Pagina 115
Managementul Resurselor Umane - Pagina 116
Managementul Resurselor Umane - Pagina 117
Managementul Resurselor Umane - Pagina 118
Managementul Resurselor Umane - Pagina 119
Managementul Resurselor Umane - Pagina 120
Managementul Resurselor Umane - Pagina 121
Managementul Resurselor Umane - Pagina 122
Managementul Resurselor Umane - Pagina 123
Managementul Resurselor Umane - Pagina 124
Managementul Resurselor Umane - Pagina 125
Managementul Resurselor Umane - Pagina 126
Managementul Resurselor Umane - Pagina 127
Managementul Resurselor Umane - Pagina 128
Managementul Resurselor Umane - Pagina 129
Managementul Resurselor Umane - Pagina 130
Managementul Resurselor Umane - Pagina 131
Managementul Resurselor Umane - Pagina 132
Managementul Resurselor Umane - Pagina 133
Managementul Resurselor Umane - Pagina 134
Managementul Resurselor Umane - Pagina 135
Managementul Resurselor Umane - Pagina 136
Managementul Resurselor Umane - Pagina 137
Managementul Resurselor Umane - Pagina 138
Managementul Resurselor Umane - Pagina 139
Managementul Resurselor Umane - Pagina 140
Managementul Resurselor Umane - Pagina 141
Managementul Resurselor Umane - Pagina 142
Managementul Resurselor Umane - Pagina 143
Managementul Resurselor Umane - Pagina 144
Managementul Resurselor Umane - Pagina 145
Managementul Resurselor Umane - Pagina 146
Managementul Resurselor Umane - Pagina 147
Managementul Resurselor Umane - Pagina 148
Managementul Resurselor Umane - Pagina 149
Managementul Resurselor Umane - Pagina 150
Managementul Resurselor Umane - Pagina 151
Managementul Resurselor Umane - Pagina 152
Managementul Resurselor Umane - Pagina 153

Conținut arhivă zip

  • BIBLIOGRAFI1.doc
  • CURPINS.doc
  • organigrama.doc
  • Pr pg1.doc
  • resurse umane fara cultura organizationala.doc
  • rezumat.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Managementul Resurselor Umane

Capitolul I – Managementul resurselor umane în administraţia publică 1.1. Managementul public – interpretări şi interferenţe Sectorul public...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV SI ORGANIZATORIC 1.1 Administraţia publică. Categorii de resurse umane 1.1.1 Administraţia publică centrală şi...

Management Strategic al Resurselor Umane în BRD

1. Prezentare BRD - Groupe Société Générale Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de...

Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Managementul Resurselor Umane

CAPITOLUL I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Organizaţiile şi resursele umane Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune...

Asigurarea Necesarului de Resurse Umane în Cadrul Instituțiilor Școlare

Introducere În orice activitate organizată se pot identifica resurse materiale, financiare, energetice, umane, temporare în absenţa cărora...

Te-ar putea interesa și

Echitate și Discriminare în Managementul Resurselor Umane

Introducere Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără existenţa unei resrse umane valoroase , la fiecare nivel organizaţional. Cheia pentru...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Managementul resurselor umane - Primăria Orașului Năvodari

REFLECTII PESRONALE Daca analizam schimbarile petrecute in ultimi zece ani in administratia publica romaneasca, la nivelul institutiilor, una...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Asigurarea calităţii a fost identificată ca o necesitate, mai întâi în economie, şi apoi , adevenit o preocupare şi pentru alte...

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

INTRODUCERE Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Locul mangementului resurselor umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate,...

Ai nevoie de altceva?