Managementul Resurselor Umane - Comportament Organizational

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Managementul Resurselor Umane - Comportament Organizational.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. CARACTERISTICILE OAMENILOR
1. Diferenţele individuale
2. Atitudinile
3. Influenţele asupra comportamentului - personalitatea şi atitudinile;
4. Teoria atribuirii
5. Teoria orientării
6. Teoria rolurilor
7. Implicaţii pentru specialiştii de RU
2. MOTIVAŢIA
1. Definiţie
2. Tipuri de motivaţie
3. Teoriile motivaţiei
4. Modelul bifactorial al lui Herzberg
5. Motivaţia şi banii
3. ANGAJAMENTUL ASUMAT
1. Definiţie
2. Probleme
3. Angajamentul asumat şi reciprocitatea
4. Elaborarea unei strategii a angajamentului asumat
5. Contribuţia resurselor umane la dezvoltarea angajamentului asumat
4. CUM FUNCŢIONEAZĂ ORGANIZAŢIILE
1. Teorii ale organizaţiei
2. Structura organizaţiei
3. Tipuri de organizaţii
4. Procesele organizaţionale
5. Conducere, putere, politică şi conflict
6. Intercţiunea şi utilizarea reţelelor de relaţii
7. Comunicarea
5. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
1. Definiţii
2. Probleme cu conceptul de cultură organizaţională
3. Cum se creează cultura organizaţională
4. Componentele culturii oganizaţionale
5. Clasficarea culturii organizaţionale
6. Evaluarea culturii organizaţionale
7. Susţinerea şi schimbarea culturii organizaţionale
6. ANEXE
- Motivaţia în cadrul BRD Groupe Societe
- Profilul preferinţelor culturale
- Atribute culturale: ierarhia valorilor
- Studiu de caz: ―Mai sus sau afară?‖

Extras din document

I. CARACTERISTICILE OAMENILOR Pentru a putea gestiona în mod eficace forţa umană, este necesar să fie înţeleşi factorii care influenţează modul cum se comportă oamenii în mediul de muncă. În acest sens este necesar să ne raportăm la caracteristicile fundamentale ale fiinţei umane. Cele mai importante dintre acestea sunt:

1. diferenţele individuale - determinate de abilităţile, gradul de inteligenţă, personalitatea, formaţia şi provenienţa culturală, sexul şi rasa individului;

2. atitudinile - cauze şi moduri de manifestare;

3. influenţele asupra comportamentului - personalitatea şi atitudinile;

4. teoria atribuirii - cum ne formăm părerile despre oameni;

5. orientarea - abordările pe care le adoptă oamenii în mediul de muncă;

6. rolurile - rolurile pe care le joacă oamenii în cadrul activităţii de muncă.

1.1. Diferenţele individuale Oamenii se deosebesc între ei prin capacităţi, grad de inteligenţă, personalitate, pregătire şi provenienţă culturală. Mai mult decât atât, nevoile şi dorinţele indivizilor sunt şi ele diferite, adesea în mod fundamental, iar acest lucru le influenţează motivaţiile. Categoriile specifice în cadrul cărora pot să varieze caracteristicile personale au fost clasificate de Mischel după cum urmează: competenţele - capacităţile şi aptitudinile; noţiunile conceptuale - cadrul conceptual care guvernează modul în care percep oamenii mediul înconjurător; aşteptările - la ce au învăţat oamenii să se aştepte în privinţa comportamentului propriu si a comportamentului celorlalţi: valorile - ce consideră oamenii că este important; planurile autoimpuse - obiectivele pe care şi le stabilesc oamenii şi planurile pe care le fac pentru atingerea lor.

Capacitatea este însuşirea care face posibilă o acţiune. Capacităţile au fost analizate de Burt (1954) şi Vernon (1961), care le-au clasificat în două mari categorii:

- capacităţile verbale, numerice, de memorie şi raţionament;

- capacităţile de orientare în spaţiu şi mecanice, precum şi aptitudinile perceptuale (de memorare) şi motorii legate de executarea operaţiilor fizice, cum ar fi coordonarea între ochi şi mână şi dexteritatea mentală.

Clasificări alternative au fost propuse de:

- Thurstone - capacitatea de orientare în spaţiu, viteza de percepţie, capacitatea numerică, memoria, fluenţa în exprimare şi judecata deductivă;

- Gagne - aptitudini intelectuale, aptitudini cognitive (de înţelegere şi învăţare), aptitudini verbale şi motorii;

- Argyle - aptitudini de judecată raţională, aptitudini de creativitate şi aptitudini sociale.

Inteligenţa a fost definită ca fiind capacitatea de a rezolva probleme, de a aplica principii, de a face deducţii şi de a sesiza relaţii. Gradul general de inteligenţă, constă dintr-o serie de capacităţi mentale care îi oferă unei persoane posibilitatea de a executa cu succes o mare varietate de sarcini intelectuale care utilizează facultatea de a şti şi cea de a raţiona. O abordare alternativă a analizei inteligenţei a fost propusă de Guilford, care face distincţie între cinci tipuri de activitate mentală: gândire, rememorare, producţie divergentă (rezolvare a problemei care conduce la soluţii neaşteptate şi originale), producţie convergentă (rezolvare a problemei care conduce la singura soluţie corectă) şi evaluare. Personalitatea se referă la comportamentul individului şi la modul cum este organizat şi coordonat acest comportament când individul interacţionează cu mediul. Personalitatea poate fi descrisă în termenii trăsăturilor sau tipurilor de personalitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Resurselor Umane - Comportament Organizational.pdf