Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public

Proiect
9.1/10 (7 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 38059
Mărime: 162.43KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: BUCUR VIOREL
UNIVERSITATEA DIN PITESTI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE,JURIDICE SI ADMINISTRATIVE Specializarea: ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

INRODUCERE5

CAPITOLUL I

IMPORTANTA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE9

1. Conditia umana a muncii si managementul resurselor umane10

2. Managementul resurselor umane in adminstratia publica.13

2.1. Public – Privat – delimitari conceptuale.13

2.2. Notiune.14

2.3. Politicile de personal în administratia publica..17

2.4. Cele doua orizonturi ale managementului.18

2.5. Planificarea19

2.6. Recrutarea si selectarea personalului21

3. Managerul public.24

3.1. Sursele puterii si contextul eminamente politic.24

3.2. Gestionarea imaginea institutiei..26

CAPITOLUL II

MOTIVATIA ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE28

1. Exista diferente între Motivatie – Motivare?.29

2. Motivarea este esenta...30

3. Principalele tipuri de teorii motivationale..36

3.1 Teorii de continut ale procesului motivational36

3.1.1. Teoria lui Abraham Maslow.36

3.1.2. Teoria factorilor duali a lui Herzberg.39

3.1.3. Teoria ERC a lui Alderfer.40

3.2. Teorii de proces.41

3.2.1 Teoria achizitiei succeselor al lui Mcllelland si

Atkinson41

3.2.2. Teoria performantelor asteptate ( a lui Victor

Vroom)42

4. Mecanizmele motivarii în sectorul public43

4.1. Bazele motivarii în sectorul public43

4.2. Instrumentele motivarii în sectorul public.44

4.2.1. Recompensele informale..45

4.2.2. Recompensele formale.48

4.2.3. Automotivarea....54

CAPITOLUL III

CARIERE PROFESIONALE56

1. Ce este o cariera?.57

2. Diferente individuale în orientarea si alegerea carierei în

organizatiile publice .59

3. Sisteme de cariera în administratia publica61

3.1. Aspecte comparative privind sistemele de cariera

în administratia de traditie.64

3.2. Modelul românesc de cariera.68

4. Planificarea carierei în administratia publica...71

4.1. Planificarea carierei individuale a functionarului public.72

4.2. Evolutia carierei..81

5. Dezvoltarea carierei...86

5.1. Rolul organizatiei publice în dezvoltarea carierei.86

5.2. Rolul functionarului public..87

CAPITOLUL IV

SCHIMBAREA ORGANIZATIILOR ÎN SETORUL PUBLIC88

1. Aversiunea fata de schimbare89

2. Presiuni în favoarea si împotriva schimbarii.90

3. Reactiile functionarilor publici fata de schimbare.91

4. Analiza factorilor care determina schimbarea.98

CONCLUZII SI PROPUNERI.107

BIBLIOGRAFIE... .116

Extras din document

NTRODUCERE

Schimbarile petrecute la nivelul societatii românesti ar fi trebuit sa elimine sau cel putin sa atenueze tensiunile existente. Criza societatii românesti este complexa pentru ca ne-am îndepartat de consensul social, cu implicatii directe în viata economica, politici si nu în ultimul rând spirtuala. Am trecut în mod brutal de la „eglitarism”, la o societate „elitista”, de la aplatizare la crearea periculoaselor iceberguri ale alienarii si înstrainarii.

Intelegerea schimbarii, atât ca necesitate a actului în sine, cât si ca modalitate de abordare, reprezintî succesul, pe când acceptarea neconditionata a schimbarii ar putea fi un esec. Schimbarea presupune optiuni si alternative, diagnoza si predictie, decizie si gestionarea starilor conflictuale, toate apelând la resursa umana.

Resursele umane sunt unice, atât în ceea ce priveste structura si potentialul lor de formare, cât si în capacitatea de autodepasire a propriilor limite, dar apare problema epuizarii progresive a resursei umane, a accesului dificil la resursele umane de calitate, apar probleme în folosirea rationala a accestora, etc.

Implicarea gestiunii resurselor umane in operationalizarea strategica nu reprezinta o noutate a functiei sociale in întreprindere. Punerea in practica a strategiei se realizeaza întotdeauna cu oamenii si, din acest punct de vedere, functiunea de personal sustine actiunile care sunt planificate. Participarea sa poate fi insa diferita in ceea ce priveste constiinta activitatii, formalizarea acesteia, motivatia si satisfactia personalului si, in final, eficienta globala a întreprinderii.

In faza de desfasurare strategica este necesara, din acest punct de vedere, o animare a personalului, deoarece aceasta va realiza planurile si va asigura functionalitatea organizatiei.

Rolul gestiunii resurselor umane in asigurarea celor mai bune conditii pentru operationalizarea strategica a facut obiectul mai multor analize ale unor cercetatori americani. Legatura intre gestiunea resurselor umane si strategie nu a fost evidentiata in mod special si pentru ca aceasta nu era suficient de puternica in acea perioada. Analizele întreprinse asociaza aceasta legatura cu coerenta existenta intre practicile gestiunii resurselor umane cu deciziile luate in momentele procesului strategic.Functiunea de resurse umane (si formulele sale organizatorice) poate fi prezentata ca asigurând gestiunea competentelor întreprinderii, asigurând practici pentru a le atrage, a le stimula si dezvolta.

O conditie esentiala a îndeplinirii misiunii este aceea ca functiunea de resurse umane sa poata identifica si recunoaste, la salariatii de care dispune întreprinderea, competentele existente si pe cele necesare desfasurarii strategice. Aceasta recunoastere nu presupune obligatoriu numai aspecte de ordin cantitativ (financiar), ci si calitativ.

Practicile de promovare si de gestiune a carierelor permit functiunii de resurse umane sa structureze dezvoltarea competentelor in întreprindere. Ele ofera posibilitatea de a verifica functiunea in privinta capacitatii sale de a organiza aceasta dezvoltare in cadrul gestiunii previzionale a personalului, in misiunea de acumulare a competentelor.

Adoptarea unor structuri organizationale prin care se definesc obiectivele, activitatile, sarcinile si relatiile de munca, raspunde in general cerintei de a pune in practica o anumita strategie. Dar stabilirea unui cadru de definire general nu poate, oricât de bine ar fi ales, sa determine automat o functionare eficace. Oricât de pertinente si de precise ar fi aceste alegeri structurale, calitatea personalului este fundamentala pentru functionarea sistemului. Calitatea personalului nu reprezinta o constanta si ea trebuie evidentiata, dezvoltata si utilizata prin intermediul unor operatii de selectie, de evaluare, de punere in valoare si de participare, ansamblu care formeaza asa-zisul sistem de animare. Acest sistem are la baza diferite tehnici de integrare ce trebuie dezvoltate pentru a satisface o dubla exigenta:

a) De eficacitate a întreprinderii in cadrul unei structuri anumite;

b) De adaptare si de evolutie structurala (daca acest lucru este necesar), prin utilizarea animarii ca motor al schimbarii.

Eficacitatea reprezinta o conditie vitala pentru întreprindere si ea impune dezvoltarea unor modalitati diferite de actiune la nivel individual si/sau colectiv. A fi eficace la acest nivel inseamna a realiza obiectivele. Comparativ cu obiectivele, rezultatele vor fi judecate ca fiind mai mult sau mai putin satisfacatoare si pot fi apreciate in grade de eficacitate.

Preview document

Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 82
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 83
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 84
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 85
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 86
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 87
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 88
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 89
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 90
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 91
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 92
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 93
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 94
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 95
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 96
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 97
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 98
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 99
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 100
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 101
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 102
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 103
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 104
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 105
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 106
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 107
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 108
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 109
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 110
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 111
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 112
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 113
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 114
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 115
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 116
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 117
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 118
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 119
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 120
Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane in Sectorul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Motivație și performanță în muncă - Studiu în cadrul organizațiilor școlare

Introducere Ideea de bază care m-a călăuzit în elaborarea lucrării a fost aceea de a realiza nu numai o analiză teoretică a managementului...

Evaluarea Performantelor Umane la Generali Asigurari

INTRODUCERE Obiectivul evaluării performanţelor individuale este de a aprecia performanţele individuale ale angajaţilor în raport cu posturile pe...

Dezvoltarea carierei polițiștilor din cadrul SPCEEPS Sibiu

1. Introducere Se poate spune, astăzi, că resursele umane sunt primele resurse strategice ale oricărui tip de organizaţie, întrucât sunt cele mai...

Discriminarea Femeilor la Angajare

Capitolul I. “Feminismul poate sã fie ºi o “Feminismul poate sa fie si o teorie, si o ideologie, este si o politica. In sensul acesta cu exceptia...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Motivarea Funcționarilor Publici

1. Necesitatea cresterii gradului de motivare a functionarilor publici în general si pentru Primaria Sectorului 2 Activitatea administratiei...

Te-ar putea interesa și

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Propuneri privind Conceperea și Constituirea Sistemului Educativ și Instituțional pentru Pregătirea Funcționarului Comunitar Roman

“Propuneri privind conceperea si constituirea sistemului educativ privind functionarul comunitar roman”. ARGUMENT Începutul anilor ’2000 este...

Plan de Marketing - Sectiunea de Analiza - Casa Lebada

Societate cu capital integral privat infiintata in anul 1993, In toamna anului 1993, in incinta unui mic atelier a fost elaborata prima sarja de...

Pregatirea si Perfectionarea Functionarilor Publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Analiza comparativă a managementului resurselor umane din administrația statelor membre ale Uniunii Europene

Introducere Într-o perioadă a globalizării și a transformărilor socio-economice, instituțiile publice trebuie să răspundă cerințelor din ce în ce...

Deservirea în Restaurante

INTRODUCERE Industria alimentară publica, privită în componenţa unui complex economico-social rămîne să-şi păstreze rolul şi importanţa economică...

Ai nevoie de altceva?