Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt

Proiect
5.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 18902
Mărime: 101.08KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihaela Pacesila
Management si Administratie Publica

Cuprins

CAP. I INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR

UMANE pag.4

1.2. ORGANIZAREA INTERNĂ A DEPARTAMENTULUI RESURSE

UMANE pag.9

1.2.1.ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTULUI RESURSE

UMANE pag.9

1.2.2. RESPONSABILITĂŢILE DEPARTAMENTULUI RESURSE

UMANE pag. 11

1.3. PREZENTAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT pag.13

1.3.1. CONSILIUL JUDEŢEAN OLT AUTORITATE A

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE pag.13

1.3.2. SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

LA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT. pag.17

CAP.II RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR UMANE

2.1.METODE ŞI CRITERII DE RECRUTARE A

PERSONALULUI pag. 19

2.1.1.ORGANIZAREA RECRUTĂRII RESURSELOR

UMANE pag. 19

2.1.2. METODE DE RECRUTARE A RESURSELOR

UMANE pag. 22

2.1.3. CRITERII DE RECRUTARE A PERSONALULUI pag. 23

2.2.PROCESUL DE SELECŢIE A RESURSELOR UMANE pag. 24

2.2.1. ORGANIZAREA SELECŢIEI RESURSELOR

UMANE pag. 24

2.2.2. ETAPELE SELECŢIEI PERSONALULUI pag. 25

2.3.RECRUTAREA ŞI SELECŢIA PERSONALULUI LA

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT pag.29

2.3.1. CONDIŢII ŞI POSIBILITĂŢI DE OCUPARE A

FUNCŢIILOR PUBLICE pag.34

2.3.2. ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU

OCUPAREA FUNCŢIILOR PUBLICE pag.37

CAP.III EVALUAREA PERFORMANŢELOR

3.1 SISTEMUL DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR pag.50

3.1.1. DEFINIREA ŞI CARACTERISTICILE EVALUĂRII

PERFORMANŢELOR PROFESIONALE pag.52

3.1.2. CONŢINUTUL PROCESULUI DE EVALUARE A

PERFORMANŢELOR pag.53

3.2.OBIECTIVELE EVALUĂRII PERFORMANŢELOR pag.55

3.2.1. CRITERII DE EVALUARE pag.57

3.2.2. MODALITĂŢI DE EVALUARE pag.58

3.3.EVALUAREA PERFORMANŢELOR ANGAJAŢILOR LA

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT pag.61

CAP.IV CONSIDERAŢII PERSONALE pag.72

BIBLIOGRAFIE pag.79

Extras din document

CAP. I. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL

RESURSELOR UMANE

1.1.CONCEPTUL DE MANAGEMENT

AL RESURSELOR UMANE

Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizarea ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetării contractului de muncă1.

Aceasta definiţie corespunde sistemului “om-solicitări” , în care omul ocupă locul central, fiind nevoit să răspundă solicitărilor tuturor factorilor(fig.1).

Fig.1-Sistemul ”om-solicitări”

Condiţiile tehnice Mediul

ale muncii de munca

Motivaţia Preocupări

pentru munca personale

Relaţiile Alţi factori

din colectivul solicitanţi

de muncă

Sursa : Petre BURLOIU “Managementul resurselor umane” Editura Luminalex,

Bucureşti 2001 pag.41

1 Petre BURLOIU “Managementul resurselor umane” Editura Luminalex, Bucureşti 2001, pag.41

Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţii tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi obiectivelor organizaţionale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesită drept condiţie primordiala ca fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală În acest sens, managerul trebuie să preia responsabilitatea procesului , să se implice în fiecare acţiune , să discute personal cu angajaţii procesele obţinute de aceştia şi să recompenseze rezultatele bune. Acţiunile manageriale iau în considerare fiecare salariat , ca o individualitate distinctă, cu caracteristici specifice. Managementul resurselor umane este esenţial pentru succesul oricărei organizaţii.

Locul managementului resurselor umane este bine precizat în cadrul managementului general. Astfel se pune accentul pe aspecte privind formele pe care le îmbracă raporturile cu personalul, începând cu recrutarea, selecţia, încadrarea, perfecţionarea şi stimularea pe parcursul angajării şi terminând cu încetarea activităţii.

Teoria tradiţională a întreprinderii şi managementul resurselor umane2

Tabelul 1.1

Elemente de

Caracterizare

Concepţii privind personalul

Teoria tradiţională a întreprinderii Managementul resurselor umane

Noţiuni folosite

forţă de muncă,

mână de lucru Resurse umane

Categorii cu

Caracter discriminatoriu

-“ muncă productivă” şi “creatori de bunuri materiale” ( categorii privilegiate);

-“ muncă neproductivă” şi “personal neproductiv” ( categorii dezavuate)

Modul de abordare a personalului de către manageri În mod global, ca masa de oameni capabili să muncească ca individualităţi, cu personalităţi, nevoi, comportamente şi viziuni specifice

Principiul fundamental de salarizare În funcţie de munca depusă în funcţie de rezultatele obţinute

Activitate de evaluare a performanţelor Nesemnificativă, formală Esenţială

Stimularea iniţiativei salariaţilor Absentă; iniţiativa salariaţilor este, de regulă, considerată ca o afectare a autorităţii şefilor ierarhici. Susţinută şi promovată prin sistemul de salarizare, promovare în funcţie, etc.

Sursa : Robert MATHIS, Panaite NICA “Managementul resurselor umane” Editura Economică,1997 , pag.4

2 R. MATHIS, P. NICA “Managementul resurselor umane”, Ed.Economică, Bucureşti 1997,pag.4

Aplicarea cu succes a managementului resurselor umane presupune existenţa unui sistem de evaluare a performanţelor, a unui sistem de stimulare a angajaţilor şi de recompensare a rezultatelor.

Cele mai importante probleme ale managementului resurselor umane în cadrul întreprinderilor comerciale( de altfel ca şi al celorlalte întreprinderi) sunt următoarele3:

- atragerea şi asigurarea întreprinderilor cu un număr de salariaţi corespunzător necesităţilor;

- preocuparea constantă ca toate posturile din statul de funcţii să fie ocupate cu salariaţi pregătiţi , corespunzător cerinţelor posturilor de muncă;

- asigurarea salarizării corespunzătoare a fiecărui lucrător în conformitate cu prevederile legale, urmărindu-se motivarea prin salariu a tuturor angajaţilor ;

- asigurarea mobilităţii salariaţilor în cadrul întreprinderilor prin crearea condiţiilor de evaluare şi promovarea lor;

- urmărirea integrării socio-profesionale a salariaţilor şi crearea unui climat de muncă propice performanţei;

Preview document

Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane la Consiliul Județean Olt - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane la Consiliul Judetean Olt
    • practica 2.doc
    • practica1.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare practică - studiu de caz - managementul resurselor umane

CAPITOLUL 1 MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI ŞI PERFORMANŢELE MANAGERIALE 1.1. Management – manageri Managementul, abordat concomitent ca teorie şi...

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Strategia Managementului Resurselor Umane în Administrația Publică

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Etapa tranzitorie a Republicii Moldova spre o economie concurenţială implică după sine fenomene şi...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV SI ORGANIZATORIC 1.1 Administraţia publică. Categorii de resurse umane 1.1.1 Administraţia publică centrală şi...

Proiect practică - Primăria Slobozia

Prezentarea oraşului Slobozia Scurt istoric: Cercetările arheologice au dus la descoperiri ce confirmă existenţa unor aşezări umane în perimetrul...

Studiu privind evaluarea resurelor umane prin prisma performanțelor

CAPITOLUL 1. Prezentare S.C. Anticorosiv S.A Societatea ANTICOROSIV SA Bucureşti a fost înfiinţată în baza HGR 1200/12.11.1990 şi reorganizată...

Strategia dezvoltării durabile la SC Birotech Pres SRL

1 INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane este funcţia în cadrul unei organizaţii care se concentrează pe gestionarea ocupării forţei de muncă...

Practică în cadrul unei instituții publice - Primăria Municipiului Pitești

1.PREZENTAREA PRIMARIEI MUNICIPIULUI PITESTI 1.1 DENUMIREA INSTITUTIEI,PROFIL,OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALA Primaria municipiului Pitesti...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane în Unitățile de Învățământ

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea...

Managementul Serviciilor Publice

11.6. Metode si tehnici utilizate în managementul public 131CAPITOLUL 1 CONtINUTUL sI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR Evolutia economiei...

Ai nevoie de altceva?