Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 20954
Mărime: 824.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Ion Bucur
Universitatea”Petrol şi Gaze” Ploieşti Facultatea Ştiinte economice

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE ŞI CONCEPTE DE BAZĂ 6

I.1. Despre managementul resurselor umane 6

I.2. Organizarea activităţilor privind resursele umane 8

I.3. Modele specifice ale managementului resurselor umane 9

I.4.Principiile,obiectivele si funcţiile managementului resurselor umane 10

I.5. Motivarea personalului în activitatea de management 13

I.6. Training-ul - ca procedeu de dezvoltare a trăsăturilor resurselor umane 15

CAPITOLUL II. RECRUTAREA ŞI SELECTAREA PERSONALULUI 17

II.1. Planificarea procesului de recrutare 18

II.2. Surse de recrutare 21

II.3. Metode de recrutare 25

II.4. Managementul procesului de selecţie 29

CAPITOLUL III. PLANIFICAREA STRATEGICĂ A RESURSELOR UMANE 32

III.1.Prezent şi perspective 32

III.2.Conţinutul stategiilor 33

III.3.Tipuri de strategii 34

III.4.Elaborarea şi implementarea strategiilor 39

III.5.Politici în domeniul resurselor umane 41

CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE LA GRUPUL TOPEX 46

IV.1. Istoricul firmei 46

IV.2. Sistemul de organizare şi conducere 49

IV.3. Structura forţei de muncă 51

IV.4. Recrutarea şi selecţia personalului 64

IV.5. Indicatori ai productivităţii muncii 69

CAPITOLUL V. MODALITĂŢI DE PERFECŢIONARE A MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE LA GRUPUL TOPEX. EVALUAREA REZULTATELOR ŞI FEEDBACK-UL 73

CONCLUZII 76

ANEXE 79

BIBLIOGRAFIE 80

Extras din document

INTRODUCERE

Motivul ştiintific al acestei licenţe a fost necesitatea de a pune mai bine în evidenţă caracteristicile de bază ale managementului resurselor umane, este necesar să se definească şi să se contureze cât mai exact locul şi conţinutul acestuia, în literatura de specialitate fiind exprimate opinii diferite şi numeroase. Cu toată diversitatea de opinii, marea majoritate a specialiştilor în domeniu consideră că managementul resurselor umane, ca orice alt domeniu ştiinţific, este rezultatul cercetării specializate şi se înscrie pe traiectoria, deja cunoscută, a unei evoluţii şi diversificări, relativ rapide.

Astfel, în funcţie de scopul urmărit, de cercetarea întreprinsă, de problematica abordării, managementul general s-a divizat într-o multitudine de domenii specializate, în rândul cărora se înscrie şi managementul resurselor umane, domeniu care, de-a lungul timpului, a cunoscut schimbări semnificative.

Prin urmare, desprinzându-se de managementul general, managementul resurselor umane s-a diferenţiat şi s-a autonomizat, restrângându-şi problematica sau obiectul de studiu şi, în consecinţă, s-a specializat, având în prezent un loc bine precizat în cadrul managementului general

Am ales lucrarea “ Evoluţia GRUPULUI TOPEX prin prisma resurselor umane angajate” pentru că o parte deosebit de importantă în cadrul unei întreprinderi o constituie strategia de resurse umane, adică în principal recrutarea şi selecţia acestora, deoarece constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul companiei, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale. Lucrarea de faţă îşi propune ca pe baza prezentărilor de ansamblu a activităţii desfăşurate de GRUPUL TOPEX să stabilească rolul resurselor umane angajate în evoluţia şi dezvoltarea societăţii. Această lucrare se compune din: introducere, 5 capitole, concluzii, propuneri, anexe şi bibliografie.

Capitolul I cu titlul “Noţiuni introductive şi concepte de bază” se referă la: definirea şi explicarea conceptului de management al resurselor umane, principiile, obiectivele şi funcţiile acestuia.

Capitolul II cu titlul “Recrutarea şi selectarea personalului” se referă la: etapele şi metodele care stau la baza proceselor de recrutare şi selecţie.

Capitolul III cu titlul “Planificarea strategică a resurselor umane” se referă la: conţinutul stategiilor şi politicilor în domeniul resurselor umane, precum şi la elaborarea şi implementarea acestora.

Capitolul IV cu titlul “Managementul resurselor umane la GRUPUL TOPEX” se referă la: istoric, prezentare generală, obiectul de activitate, baza materială, organizarea şi conducerea, structura resurselor umane, precum şi la metodele de recrutare şi selecţie a resurselor umane în cadrul întreprinderii.

Capitolul V cu titlul “ Modalităţi de perfecţionare a managementului de resurse umane la GRUPUL TOPEX. Evaluarea rezultatelor şi feedback-ul.” se referă la: căi de creştere a eficienţei economice şi sociale în domeniul resurselor umane.

Concluziile sunt formulate pe baza analizei rezultatelor obţinute de GRUPUL TOPEX.

Propunerile se referă la metodele de îmbunătăţire a eficienţei economice şi sociale în special în domeniul resurselor umane şi sunt strâns legate de concluzii.

În partea de anexe se regăsesc activităţile secundare pe care firma le desfăşoară, precum şi modele de contract individual de muncă, curriculum vitae, etc.

Bibliografia cuprinde un număr relativ mare de surse: cărţi şi site-uri, iar datele interne ale societăţii au constituit un real suport.

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE ŞI CONCEPTE DE BAZĂ

I.1. Despre managementul resurselor umane

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sunt atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.

Preview document

Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 67
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 68
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 69
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 70
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 71
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 72
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 73
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 74
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 75
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 76
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 77
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 78
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 79
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 80
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 81
Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane la Grupel Topex SA.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Managementul Resurselor Umane

Actuala lucrare este o prezentare a managementului resurselor umane si a culturi organizationale din cadrul societatii comerciale SC APRODEM SA...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Recrutarea și selecția în cadrul Urban și Asociații SRL

INTRODUCERE Resursele umane aparţin sferei largi a resurselor (economice şi extraeconomice). În economie noţiunea de resursă este introdusă...

Componente Manageriale în Procesul de Dezvoltare a Resurselor Umane

INTRODUCERE Dacă ne gândim la schimbările petrecute în ultimii zece ani în economia românească, una dintre cele mai importante, la nivel de...

Centrul de evaluare - o metodă utilizată în recrutarea și selecția personalului de conducere

Introducere Dacă în trecut, conducerea la nivelurile cele mai înalte ale organizaţiilor era asigurată de indivizii ce aparţineau unui anumit grup...

Managementul Resurselor Umane

Introducere Tema proiectului este deosebit de complexă şi contemporană,conceptul de resurse umane nu este nou. P. Drucker în lucrarea sa “The...

Ai nevoie de altceva?