Managementul resurselor umane la ING Asigurări

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 2750
Mărime: 90.27KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rita Toader

Cuprins

Introducere. 2

Cap. 1. Aspecte generale privind managementul resurselor umane. 3

1.1. Evoluţia managementului resurselor umane. 3

1.2. Obiectivele managementului resurselor umane. 8

1.3. Organizarea activităţilor în managementul resurselor umane. 9

Cap. 2. Recrutarea si selectia resurselor umane. 16

2.1. Metode si criterii de recrutare a resurselor umane. 17

2.2. Procesul de selectie a resurselor umane. 20

Cap. 3. Pregătirea profesională şi dezvoltarea carierei. 25

3.1 Programe de pregătire profesionale. 25

3.2 Pregătirea şi dezvoltarea carierei personalului. 29

Cap. 4. Studii de caz la ING . 32

4.1. ING Asigurări de Viaţă – prezentare generală. 32

4.2. Managementul resurselor umane la ING . 39

4.3. Studii comparative privind influenţa managementului resurselor umane asupra vânzărilor în România şi în alte ţări. 50

Concluzii. 54

Anexe. 55

Bibliografie. 66

Extras din document

INTRODUCERE

Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este un proces complex de ajustare structurală ţinând seama de mediul social-economic, cultural, politic, educativ, legislativ, tradiţional, în continuă modificare. Schimbarea structurii organizaţiilor ar trebui să aibă în vedere schimbarea metodelor şi procedurilor manageriale şi apoi schimbarea mijloacelor tehnice şi tehnologice. Aceste schimbări pot fi asigurate numai de un management performant al resurselor umane.

Se poate constata că motivaţiile, cerinţele şi comportamentul noilor angajaţi sunt pe cale de a se modifica radical. O neîncredere generală faţă de întreprindere şi de valorile ei tradiţionale, dorinţa de siguranţă, dar şi de a avea o evoluţie rapidă în ierarhie, aspiraţia de a fi util şi de a-şi pune în practică cunoştinţele, o mai mare sinceritate în raport cu alte persoane sunt doar câteva dintre trăsăturile comune ale celor care solicită un post. Unei întreprinderi îi va fi din ce în ce mai greu să nu ţină seama de aceste trasături în procesul de recrutare şi integrare a noilor angajaţi, sau în pregătirea şi promovarea personalului.

În privinţa noilor angajaţi este necesar să fie adoptată o abordare de tip marketing, unde clientul este tânărul angajat. Produsul este întreprinderea, şi mai ales postul, planul de integrare şi de pregătire, sistemul de promovare etc. Manifestarea acestei schimbări de atitudine poate să înceapă mai înainte de perioada de recrutare. Întreprinderea poate organiza diferite forme de dialog cu tinerii pentru a le înţelege mai bine dorinţele. Se pot organiza colocvii, se pot alege studenţi din ultimii ani de studii pentru îndeplinirea unor responsabilităţi precise în cadrul întreprinderii. Acestea ar permite tinerilor să cunoască mai bine profesia pentru care se pregătesc. Cu ocazia selecţiei pot fi cunoscute noile aspiraţii ale viitorilor specialişti şi astfel apare schimbarea de atitudine faţă de generaţiile mai vechi.

Tinerii au o atitudine mult mai critică, nu mai vor să fie consideraţi nişte veşnici novici. Majoritatea dintre ei nu acceptă, în mod pasiv, ceea ce li se spune şi nu ezită să pună întrebări pe care cei mai vârstnici le consideră nelalocul lor. Dintre acestea, apare în mod frecvent întrebarea: “În ce măsură poate servi acest post carierei mele?” Tinerii sunt mai preocupaţi de problemele privind promovarea şi cariera lor. Ei refuză posturile în care se simt inutili.

Satisfacerea acestor noi necesităţi, presupune ca întreprinderile să-şi modifice nu numai sistemul de recrutare dar şi pe cel de integrare şi promovare.

În viitor, managerul cu probleme de personal va trebui să aibă în vedere, atunci când angajează o persoană, că nu o face pentru un post din structura organizaţiei ci că o angajează pentru organizaţie.

Noii angajaţi nu vor rămâne într-o organizaţie decât dacă li se oferă responsabilităţile la care consideră că au dreptul, ţinând seama de rezultatele pe care le-au obţinut.

Întreprinderile româneşti care se vor bucura de o imagine favorabilă vor fi acelea care vor avea reputaţia că îşi bazează ierarhia responsabilităţilor nu pe vechime sau pe dovezile de devotament ale angajaţilor, ci pe competenţă şi pe merit.

CAPITOLUL 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

1.1. EVOLUŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

Abordarea evolutivă a managementului pune în evidenţă discrepanţa dintre istoria îndelungată a managementului cu activitate practică şi vârsta tânără, din perspectivă istorică, a ştiinţei managementului. Activitatea de management, în forma sa embrionară, a apărut în comuna primitivă, odată cu formarea primelor grupuri umane. Astfel, matriarhatul, ginta sau tribul au constituit primele forme ale activităţii organizate în grup şi au impus primele elemente specifice de management referitoare la desemnarea conducătorilor, sarcinile, competenţele şi responsabilităţile acestora, grupului, felul în care se adoptă hotărârile privitoare la viaţa acestuia etc. Evoluţia de la primele activităţi în grup, la societatea modernă de astăzi, care se prezintă ca o reţea de organizaţii care apar, se transformă şi dispar, a fost posibilă datorită unei evoluţii importante în privinţa conţinutului activităţilor de practică managerială implicate şi a caracteristicilor structurale şi funcţionale ale acestora. În prezent, ca de altfel şi în trecut, viaţa oamenilor este influenţată de incadrarea într-o organizaţie şi, prin aceasta, de managementul organizaţiei respective, deoarece viaţa însăşi presupune trecerea printr-un lung şir de organizaţii. Realitatea evidenţiază că omul vede lumina zilei într-o maternitate, este educat la grădiniţă, şcoală şi universitate, îşi câştigă existenţa într-o firmă, pentru a fi condus pe ulimul drum tot într-un “cadru organizat”. De sănătatea lui se îngrijeşte o organizaţie, de siguranţa lui o alta. Pe lîngă toate acestea, el poate adera la alte organizaţii militând pentru pace, protecţia mediului, egalitate rasială şi sexuală, împotriva fumatului sau a-şi petrece plăcut timpul liber.

Managementul resurselor umane este un complex de măsuri concepute interdisciplinar,cu privire la recrutarea personalului,selecţia,încadrarea,utilizarea prin organizaţia ergonomică a muncii,stimularea materială şi morală până în momentul încetării contractului de muncă.

Deşi activităţi organizate în grup există de mii de ani, şi în consecinţă managementul ca practică are o existenţă milenară, ştiinţa managementului este de dată mult mai recentă, chiar dacă unele elemente teoretice pot fi semnalate încă din antichitate.

Primele forme incipiente ale stiinţei managementului cuprindeau o serie de reguli, metode principii şi proceduri sintetizate pe baza intuiţiei şi experienţei, pentru a fi puse la dispoziţia şefilor de state şi de alte formaţiuni social-istorice în vederea exercitării în condiţii cît mai bune a sarcinilor ce le reveneau.

La sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX managementul resurselor umane devine obiectul studiilor sociologice. Sociologii şi economiştii sunt atraşi de elaborarea de măsuri în scopul obţinerii profitului maxim. Sociologia industrială a apărut în condiţiile unei producţii mecanice industriale de scară mare, ca răspuns la nevoile reale de dezvoltare şi eficienţă a acesteia. Sociologia industrială nu a apărut pe un teren neexplorat şi se dezvoltă în strânsă legătură cu teoria şi practica managerială. Prima ţară care a pus bazele elaborării teoriei managementului a fost Anglia.

Preview document

Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 1
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 2
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 3
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 4
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 5
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 6
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 7
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 8
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 9
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 10
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 11
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 12
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 13
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 14
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 15
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 16
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 17
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 18
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 19
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 20
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 21
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 22
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 23
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 24
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 25
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 26
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 27
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 28
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 29
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 30
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 31
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 32
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 33
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 34
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 35
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 36
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 37
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 38
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 39
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 40
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 41
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 42
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 43
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 44
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 45
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 46
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 47
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 48
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 49
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 50
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 51
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 52
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 53
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 54
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 55
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 56
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 57
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 58
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 59
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 60
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 61
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 62
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 63
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 64
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 65
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 66
Managementul resurselor umane la ING Asigurări - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane la ING Asigurari.doc

Alții au mai descărcat și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Perfecționarea managementului la SC Griro SA prin motivația personalului și în muncă

Introducere Realizarea obiectivelor organizaţiei este imposibilă în absenţa participării oamenilor. Răspunsul la întrebarea "Ce îi determină pe...

Evaluarea performanțelor umane la Generali Asigurări

INTRODUCERE Obiectivul evaluării performanţelor individuale este de a aprecia performanţele individuale ale angajaţilor în raport cu posturile pe...

Recrutarea și selecția personalului la SC Beautifull SRL

INTRODUCERE Este evident că, în condiţiile economiei de piaţă, exerciţiul managerial prezintă o complexitate deosebită, problemele decizionale...

Management Strategic al Resurselor Umane în BRD

1. Prezentare BRD - Groupe Société Générale Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Pregătirea și perfecționarea funcționarilor publici

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII ASUPRA PREGÃTIRII SI PERFECŢIONÃRII PROFESIONALE I.1.MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DEFINIRE, CARACTERISTICI...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Te-ar putea interesa și

Calculul și Analiza Principalilor Indicatori Economico-financiari pe Baza Situațiilor Financiare Anuale ale unei Entități Economice

BILANT Încheiat la data de 31 decembrie 2009 COD 10 Mii Lei Nr. rd. 2008 2009 A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli...

Asigurările de Viață cu Componentă Investițională

“ New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asigurătorilor… fără asigurări, n-ar exista zgârie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar accepta să...

Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane

Introducere Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este...

Managementul Resurselor Umane în Sistemul Asigurărilor

INTRODUCERE Trăim într-o societate în care schimbările se succed cu o mare rapiditate şi în care, pentru lumea afacerilor, provocările şi...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia...

Managementul Resurselor Umane la ING Asigurări de Viață

INTRODUCERE Managementul Resurselor Umane nu reprezintă un lucru nou pentru organizaţiile de toate tipurile din România. După 1989 însă, nevoia...

Asigurări de viață - Unita

CAP. I. INTRODUCERE ÎN ASIGURÍRILE DE VIATÍ 1.1. Conceptul de asigurare, necesitatea si elementele asigurarii Fortele distructive ale naturii,...

Etica în managementul resurselor umane

CAP. I. IMPORTANTA ETICII IN AFACERI Dictionarul explicativ al limbii romane", prin editia sa din 1975 defineste etica ca fiind: "stiinta care se...

Ai nevoie de altceva?