Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 20930
Mărime: 151.44KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere pag. 3

Cap.1. Managementul resurselor umane – vector de creştere

al eficienţei activităţii firmei pag.4

1.1 Rolul managementului resurselor umane pag.5

1.2 Definiţii, conţinut şi funcţii ale managementului

resurselor umane pag.8

1.3 Abordări actuale ale managementului resurselor

umane pag.10

Cap.2. Prezentarea S.C. Hidrojet Breaza S.A

2.1. Obiectul de activitate si scurt istoric al firmei pag.12

2.2. Prezentarea generala a capacitatilor de productie pag.12

2.3. Principalele activitati, produse pag.14

2.4. Analiza S.W.O.T a firmei pag. 15

2.5. Analiza diagnostic privind resursele umane pag. 17

2.6. Coordonate ale activităţii de personal la

S.C. Hidrojet Breaza S.A pag 20

2.6.1. Particularităţi privind recrutarea şi selecţia

resurselor umane pag. 20

2.6.2. Recrutarea resurselor umane în cadrul firmei pag. 21

2.6.3. Particularităţi privind angajarea resurselor umane la S.C. Hidrojet Breaza S.A pag. 27

2.6.3.1 Contractul de angajare pag. 27

2.6.3.2 Modificarea contractului de angajare pag. 28

2.6.3.3 Suspendarea şi încetarea contractului pag. 29

Cap.3. Studiu privind formarea, motivarea, evaluarea şi recompensarea salariaţilor la S.C. Hidrojet Breaza S.A pag. 30

3.1. Formarea şi perfecţionarea profesională pag. 30

3.2. Motivarea resurselor umane pag. 32

3.3. Evaluarea resurselor umane pag. 45

3.4. Promovarea resurselor umane la S.C. Hidrojet Breaza S.A pag. 50

3.5.Caracteristicile procesului de recompensare a angajaţiilor. pag. 53

3.6. Chestionar privind privind atitudinile şi opiniile salariaţilor întreprinderii Hidrojet Breaza faţă de activitatea desfăşurată în cadrul societăţii pag.61

Cap.4. Concluzii pag. 65

Bibliografie pag. 67

Extras din document

INTRODUCERE

Este evident că, în condiţiile economiei de piaţă, exerciţiul managerial prezintă o complexitate deosebită, problemele decizionale presupunând numeroase alternative a căror comparare este complicată, într-o măsură apreciabilă, de imprevizibilitatea compartimentului uman.

În lucrarea de faţă am încercat să evidenţiez importanţa şi complexitatea resurselor umane şi a managementului acestora, cu particularităţile existente în cadrul S.C. Hidojet Breaza S.A. Analizând eficienţa utilizării resurselor umane, se observă o creştere a cifrei de afaceri.

Aceasta se datorează, în general, îmbunătăţirii tehnologiei din punct de vedere etnic, şi în special gestionării eficiente a resurselor umane, cunoscând că randamentul individual nu este determinat numai de efortul efectiv depus, ci şi de factori calitativi, cum ar fi educaţia şi eficienţa pe post, calificarea de a utiliza anumite utilaje şi instrumente perfecţionate.

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze Managementul Resurselor Umane în cadrul S.C. Hidojet Breaza S.A.

În cadrul oricărei întreprinderi, în procesul de realizare a obiectivelor sale, un element principal îl reprezintă punerea în valoare a resurselor de care dispune. Astfel, alături de resursele naturale, materiale, financiare şi informaţionale, întreprinderea valorifică şi resursele umane concretizate în salariaţii ce lucrează efectiv în unitate şi care prin munca lor asigură realizarea obiectivelor firmei, în contextul utilizării raţionale a celorlalte resurse.

În capitolul 1 este o prezentare generală a Managementului Resurselor Umane. Este prezentat rolul managementului, definiţii, conţinut şi funcţii cât şi abordările actuale în managementul resurselor umane.

Prezentare generală a S.C. Hidojet Breaza S.A., obiectul de activitate al firmei, analiza S.W.O.T. si analiza diagnostic privind resursele umane se găsesc în capitolul 2 precum şi particularităţile managementului resurselor umane.

O atenţie deosebită am acordat capitolului 3 în care am încercat să prezint Studiul privind formarea, evaluarea, motivarea şi recompensarea salariaţilor la S.C. Hidrojet Breaza S.A., iar în capitolul 4 se regăsesc concluziile proiectului.

Pentru desfăşurarea unei activităţi eficiente a resurselor umane, S.C. Hidojet Breaza S.A., se axează pe o recrutare şi o selecţie a personalului cât mai riguroasă, chiar dacă recrutarea se face din surse interne.

Pentru perfecţionarea angajaţilor firma a cheltuit circa 1,600 miliarde lei. Cursurile de perfecţionare au fost susţinute atât în ţară cât şi în străinătate.

Motivarea, evaluare şi recompensarea sunt şi ele o prioritate a firmei. Angajaţii sunt motivaţi şi recompensaţi pentru efortul şi munca depusă.

La sfârşitul fiecărui an, salariaţii care au contribuit efectiv la dezvoltarea societăţii printr-o activitate îndelungată, neîntreruptă în cadrul societăţii, sunt recompensaţi moral şi material pentru fidelitate şi profesionalism prin acordare de medalii, diferenţiate în funcţie de vechimea salariatului.

CAP.1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE-VECTOR DE CREŞTERE AL EFICIENŢEI A CTIVITĂŢII ÎN CADRUL FIRMEI

În cadrul oricărei întreprinderi, în procesul de realizare a obiectivelor sale, un element principal îl reprezintă punerea în valoare a resurselor de care dispune.

Astfel, alături de resursele naturale, materiale, financiare şi informaţionale, întreprinderea valorifică şi resursele umane concretizate în salariaţii ce lucrează efectiv în unitate şi care prin munca lor asigură realizarea obiectivelor firmei, în contextul utilizării raţionale a celorlalte resurse.

R. Linkert, în lucrarea sa "The Human Organizatory", afirmă că "fiecare aspect al activităţilor unei firme este determinat de competenţa, motivaţia şi eficienţa generală a indivizilor organizaţiei. Dintre toate sarcinile managementului, administrarea componentei umane este esenţială şi cea mai importantă pentru că toate celelalte depind de cât de bine este realizată această".

Preview document

Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 1
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 2
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 3
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 4
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 5
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 6
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 7
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 8
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 9
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 10
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 11
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 12
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 13
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 14
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 15
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 16
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 17
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 18
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 19
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 20
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 21
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 22
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 23
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 24
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 25
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 26
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 27
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 28
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 29
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 30
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 31
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 32
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 33
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 34
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 35
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 36
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 37
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 38
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 39
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 40
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 41
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 42
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 43
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 44
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 45
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 46
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 47
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 48
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 49
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 50
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 51
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 52
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 53
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 54
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 55
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 56
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 57
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 58
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 59
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 60
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 61
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 62
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 63
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 64
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 65
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 66
Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Managementul Resurselor Umane la SC Hidrojet Breaza SA.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Resurselor Umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Managementul Resurselor Umane în Sectorul Public

NTRODUCERE Schimbarile petrecute la nivelul societatii românesti ar fi trebuit sa elimine sau cel putin sa atenueze tensiunile existente. Criza...

Managementul Timpului - Studiu de Caz

Introducere Timpul este cea mai preţioasă resursă pe care o avem. De altfel, în unele limbi el este substantivul cel mai des folosit. Timpul este...

Managementul Resurselor Umane în Administrația Publică Locală

CAPITOLUL I CADRUL LEGISLATIV SI ORGANIZATORIC 1.1 Administraţia publică. Categorii de resurse umane 1.1.1 Administraţia publică centrală şi...

Managementul Resurselor Umane

CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE 1.1 RESURSELE UMANE ÎNTR-O ORGANIZAŢIE Omul este o fiinţă socială a cărui existenţă dominantă în...

Fundamentarea Planului de Afaceri Privind Construirea Ceainăriei Lorena

INTRODUCERE “Povestea ceainăriei Lorena începe în martie 2009. Mai exact pe data de 8 a primaverii însorite, ne-am adunat în jurul unui ceainic...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Formare și perfecționare profesională a salariaților în cadrul firmei SC Continental Automotive România SRL

Introducere Scopul lucrării constă în studierea procesului de “Formare şi perfecţionare profesională a salariaţilor în cadrul firmei S C....

Ai nevoie de altceva?