Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3671
Mărime: 28.04KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Primăria municipiului Suceava este organizată şi funcţionează pe principiile unei instituţii publice, potrivit cu reglementările Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Primăria Municipiului Suceava este situată pe strada principală B-dul 1 Mai ,Nr. 5A, , judeţul Suceava, având codul fiscal: 4244792. Prmăria Municipiului Suceava este unul din centrele de execuţie bugetară a cărei sursă de finanţare este este bugetul local, alături de finanţarea venitutrilor proprii realizate de aceasta precum sponsorizări,fonduri europene dar şi bugetul de stat.

Administraţia publică a municipiului Suceava se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes public .

Primaria este definita ca o structura functionala cu activitate permanenta, constituita din primar, viceprimar, secretar si aparatul propriu al consiliului local, ce duce la îndeplinire hotarârile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii.

Functionalitatea institutiei: domeniul în care functioneaza institutiile de stat producatoare de bunuri publice, a caror sfera este delimitata de dependenta acesteia de bugetul public, sunt, asa cum rezulta din legile bugetare, urmatoarele:

-actiunile social- culturale;

-aparare nationala;

-actiuni privind ordinea publica;

-actiuni desfasurate de catre autoritatile publice;

-actiuni economice.

Atât la nivel de compartimente, cât si de posturi sunt delimitate atributiile, responsabilitatile si competentele fiecarui angajat.Atributiile, responsabilitatile si competentele organismelor ce asigura functionarea primariei sunt evidentiate în Regulamentul de Organizare si Functionare si în Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

În baza principiului autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale au iniţiativă şi hotărăsc, cu respectarea legii, în probleme de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice. În acest sens, autorităţile locale au responsabilitate în următoarele domenii de activitate:

-respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;

-organizarea şi dezvoltarea localităţii: economico-socială, urbanistică şi de amenajare a teritoriului, protecţia mediului;

-gestiune financiară şi patrimonială în baza principiilor de autonomie locală, conform legii;

-servicii publice locale și organizarea internă a Primăriei

-funcţionarea instituţiilor de învăţământ, sănătate, cultură, tineret şi sport, potrivit legii;

-asigurarea desfăşurării activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, sportive şi de agrement;

-prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor ;

În prezent Primăria are efectiv un total de 826 de angajaţi, în schemă existând şi 100 de posturi vacante.

Obiect de activitate:

Desi atributiile autoritatilor administratiei publice locale, expres prevazute în lege, sunt diferite, au drept scop solutionarea problemelor colectivitatii locale. Aceasta solutionare a problemelor colectivitatii locale se realizeaza prin:

1. elaborarea si aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite;

2. stabilirea, încasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale;

3. stabilirea si urmarirea modului de prestare a serviciilor publice locale;

4. administrarea bunurilor din proprietate publica sau privata a municipiului Roman;

5. angajarea de împrumuturi pe termen scurt, mediu si lung;

6. administrarea resurselor financiare;

7. elaborarea, aprobarea, modificarea si urmarirea realizarii programelor de dezvoltare;

8. asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale;

9. cooperarea pe plan intern si international.

Preview document

Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 1
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 2
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 3
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 4
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 5
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 6
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 7
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 8
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 9
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 10
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 11
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 12
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 13
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 14
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 15
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 16
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 17
Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic în Sectorul Public - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Managementul Serviciilor Publice - Managementul Strategic in Sectorul Public.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de practică la Primăria Municipiului Suceava

I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI – PRIMĂRIA SUCEAVA Stagiul de practică a fost efectuat la Primăria municipiului Suceava în cadrul Departamentului de...

Proiect de Practica in Cadrul unei Institutii Publice - Primaria Sectorului 5 Bucuresti

1.Prezentarea institutiei publice in care se desfasoara practica 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Primaria...

Proiect Management

1. Descrierea unitatii scolare Grupul Scolar Industrial Bucecea este o unitate de învatamânt preuniversitar amplasata în orasul Bucecea, din...

Management Strategic

Elaborarea misiunii strategice pentru 3 organizatii la alegere, dintre care una din domeniul educational. Din intentia strategica a unei firme -...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul resurselor umane în strategia de dezvoltare a unei regii autonome

1.1. ORIGINI ŞI CONCEPTE Strategia este un termen care îşi are originea în grecescul strategia, care înseamnă ,,comanda generalului”. În domeniul...

Proiect de Specialitate Privind Organizarea și Funcționarea unei Instituții Publice

Cap.I. Locul și rolul instituției publice în cadrul sectorului public 1.1. Scurt istoric privind înființarea instituției publice Istoricul...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Particularități ale planificării strategice în sectorul public - studiu de caz

INTRODUCERE Creşterea rolului administraţiei publice în evoluţia societăţii moderne româneşti determină o cunoaştere profundă a acesteia pentru ca...

Analiza Organizationala

I. Sectorul public din Romania  analiza S.W.O.T. 1.1. Prezentarea factorilor S.W.O.T. A. Factori S (puncte forte): ! Existenta unei structuri...

Analiza Managementului Strategic în Cadrul Primăriei Municipiului Iași

INTRODUCERE În lucrarea de faţă ne-am propus să analizăm situaţia managementului strategic al primăriei Municipiului Iaşi, pentru că „managementul...

Strategii privind creșterea cifrei de afaceri

INTRODUCERE Acţionând într-un mediu în continuă schimbare, ce induce multiple presiuni asupra aparatului productiv, firmele nu pot răspunde...

Management Financiar Public

Între problemele fundamentale ale României, un loc important şi actual îl deţin : *finanţarea *riscul *performanţa. Enumerarea problemelor,...

Ai nevoie de altceva?