Managementul Serviciului Public

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 18981
Mărime: 80.40KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

Capitolul I: Modalităţii de organizare şi prestare a serviciilor publice

1.1 Specificul serviciilor publice locale

1.2 Concesionarea şi cooperarea intercomunală

1.3 Serviciile publice desconcentrate

1.4 Formele de alternativă de prestare a serviciilor publice locale

Capitolul II: Analiza activităţii Preturii sectorului Râşcai

2.1 Organizarea Preturii

2.2 Analiza activităţii Secţiilor din cadrul Preturii

Capitolul III: Gestiunea serviciului social-economic

3.1 Reglementarea serviciilor social-economice de către Pretură

3.2 Gestionarea şi controlul de prestare a serviciilor

Extras din document

Introducere

Pentru o administrare publică eficientă e nevoie să se ţină cont de serviciile care realizează interesul naţional şi deci care trebuie să se afle în responsabilitatea deplină a statului .

Serviciile publice locale, prin intermediul cărora se realizează interesul local, trebuie să se afle în deplina responsabilitate a autorităţilor publice locale.

Pe parcursul ultimilor zece ani Republica Moldova a trecut prin câteva etape în care s-a încercat de a implementa un sistem eficient de administrare publică în baza principiilor de descentralizare şi autonomie locală, deoarece sistemul de administraţie publică moştenit din trecut şi bazat pe o centralizare excesivă s-a dovedit ineficient în condiţiile democratizării societăţii şi trecerii la relaţiile economiei de piaţă. Implementarea unui model european de administrare, în baza principiilor de autonomie locală şi descentralizarea, presupune schimbări radicale în viaţa politică, economică, socială. Apropierea administraţiei publică de necesităţile populaţiei pentru satisfacerea intereselor generale ale colectivităţii prin organizare şi prestare de servicii publice atât la scară naţională, cât şi la nivel local sunt considerate drept componente de bază ale acestei reforme.

Scopul principal al unei administraţii publice este de a satisface necesităţile generale ale colectivităţii organizate în comune etc. prin crearea unor organisme administrative sau de a crea condiţii pentru ca acest interes general să fie satisfăcut de agenţi privaţi, organizaţii neguvernamentale sau de însăşi populaţie. Deci, organizarea, crearea, prestarea serviciilor publice populaţiei din colectivitatea respectivă trebuie să fie o prioritate a administraţiilor de diferite nivele, în dependenţă de competenţele stabilite prin legislaţia în vigoare. O problemă importantă pentru noul sistem de administraţie publică în perioada democratizări societăţii, tranziţiei la relaţiile economiei de piaţă, către un stat de drept, ţine de stricta delimitare a competenţilor între autorităţile administraţiei publice centrale şi cele locale, care poate avea loc doar sub forma descentralizării şi desconcentrării administrative. Anume această delimitare de competenţă este cel mai dificil lucru în procesul constituirii unui sistem modern de

administraţie publică.

Noţiunea de servicii publice a intrat recent în lexicul administraţiei publice din R.M, însă fără a fi conştientizată noţiunea şi importanţa, deseori confundându-se cu serviciul public ca funcţie publică. Însă noţiunea de serviciu public este mai largă, reprezentând unul din scopurile principale de activitate a administraţiei publice şi anume satisfacerea interesului general al populaţiei care creează o colectivitate pe care o reprezintă (statul, oraşul, judeţul, comuna etc.) prin diferite acţiuni şi structuri administrative.

Managementul serviciilor publice (M.S.P) poate fi definit ca un ansamblu de metode şi procese de definire a obiectivelor de organizare, alocare de resurse, antrenare şi control a unei organizaţii publice. Pentru a înţelege corect termenul de M.S.P trebuie să analizăm mediul general în care a evoluat în ultimele două decenii conceptul de management. Provocările organizaţiilor publice sînt în mod direct legate de integrarea lor într-un sistem lărgit, fie local, naţional sau internaţional. Mediul organizaţiilor este din ce în ce mai complex, schimbător şi incert. Complexitatea pentru organizaţia publică este dependentă pe de o parte, de numărul de variabile prezente, iar pe de altă parte de numărul de interacţiuni între acestea. În acest sens, variabilele sunt de natură economică, socială, culturală, tehnică, juridică şi politică.

Preview document

Managementul Serviciului Public - Pagina 1
Managementul Serviciului Public - Pagina 2
Managementul Serviciului Public - Pagina 3
Managementul Serviciului Public - Pagina 4
Managementul Serviciului Public - Pagina 5
Managementul Serviciului Public - Pagina 6
Managementul Serviciului Public - Pagina 7
Managementul Serviciului Public - Pagina 8
Managementul Serviciului Public - Pagina 9
Managementul Serviciului Public - Pagina 10
Managementul Serviciului Public - Pagina 11
Managementul Serviciului Public - Pagina 12
Managementul Serviciului Public - Pagina 13
Managementul Serviciului Public - Pagina 14
Managementul Serviciului Public - Pagina 15
Managementul Serviciului Public - Pagina 16
Managementul Serviciului Public - Pagina 17
Managementul Serviciului Public - Pagina 18
Managementul Serviciului Public - Pagina 19
Managementul Serviciului Public - Pagina 20
Managementul Serviciului Public - Pagina 21
Managementul Serviciului Public - Pagina 22
Managementul Serviciului Public - Pagina 23
Managementul Serviciului Public - Pagina 24
Managementul Serviciului Public - Pagina 25
Managementul Serviciului Public - Pagina 26
Managementul Serviciului Public - Pagina 27
Managementul Serviciului Public - Pagina 28
Managementul Serviciului Public - Pagina 29
Managementul Serviciului Public - Pagina 30
Managementul Serviciului Public - Pagina 31
Managementul Serviciului Public - Pagina 32
Managementul Serviciului Public - Pagina 33
Managementul Serviciului Public - Pagina 34
Managementul Serviciului Public - Pagina 35
Managementul Serviciului Public - Pagina 36
Managementul Serviciului Public - Pagina 37
Managementul Serviciului Public - Pagina 38
Managementul Serviciului Public - Pagina 39
Managementul Serviciului Public - Pagina 40
Managementul Serviciului Public - Pagina 41
Managementul Serviciului Public - Pagina 42
Managementul Serviciului Public - Pagina 43
Managementul Serviciului Public - Pagina 44
Managementul Serviciului Public - Pagina 45
Managementul Serviciului Public - Pagina 46
Managementul Serviciului Public - Pagina 47
Managementul Serviciului Public - Pagina 48
Managementul Serviciului Public - Pagina 49
Managementul Serviciului Public - Pagina 50
Managementul Serviciului Public - Pagina 51
Managementul Serviciului Public - Pagina 52
Managementul Serviciului Public - Pagina 53
Managementul Serviciului Public - Pagina 54
Managementul Serviciului Public - Pagina 55
Managementul Serviciului Public - Pagina 56
Managementul Serviciului Public - Pagina 57
Managementul Serviciului Public - Pagina 58
Managementul Serviciului Public - Pagina 59
Managementul Serviciului Public - Pagina 60
Managementul Serviciului Public - Pagina 61
Managementul Serviciului Public - Pagina 62
Managementul Serviciului Public - Pagina 63
Managementul Serviciului Public - Pagina 64
Managementul Serviciului Public - Pagina 65
Managementul Serviciului Public - Pagina 66
Managementul Serviciului Public - Pagina 67
Managementul Serviciului Public - Pagina 68
Managementul Serviciului Public - Pagina 69
Managementul Serviciului Public - Pagina 70
Managementul Serviciului Public - Pagina 71
Managementul Serviciului Public - Pagina 72
Managementul Serviciului Public - Pagina 73
Managementul Serviciului Public - Pagina 74
Managementul Serviciului Public - Pagina 75
Managementul Serviciului Public - Pagina 76
Managementul Serviciului Public - Pagina 77

Conținut arhivă zip

  • Managementul Serviciului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza managementului calității în cadrul hotelului Valentina Timișoara

Introducere Pentru a reliefa importanţa economică a turismului, ca ramură distinctă a economiei, încadrată în sectorul terţiar, vom folosi...

Managementul Serviciilor Publice

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1. Subiectii în raporturile din administratia publica Raporturile din administratia publica sunt reglementate de...

Managementul Serviciilor Publice Centrale

1. Caracteristici generale ale managementului public Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management bine...

Servicii Publice Locale

1. Noţiunea de serviciu public Termenul de serviciu public “este utilizat atât în sens organizatoric, de organism social, cât şi în sens...

Importanța serviciilor publice locale în dezvoltarea comunității - studiu de caz - Primăria Comuna Podoleni

Capitolul 1: Evolutia istorica si organizarea institutiei 1. Descrierea evolutiei istorice Cu toate ca satul Podoleni exista cu mult inainte, el...

Servicii Publice Locale

SERVICII PUBLICE LOCALE 1. Trăsături definitorii ale administratiei publice în unitătile administrativ-teritoriale Administratia publica locala...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul Serviciilor Publice

MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE 1. Subiectii în raporturile din administratia publica Raporturile din administratia publica sunt reglementate de...

Managementul Serviciilor Publice Centrale

1. Caracteristici generale ale managementului public Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaţiilor de management bine...

Managementul Serviciilor Publice

Managementul serviciilor publice Capitolul 1.Generalitati privind managementul serviciilor publice Sectorul serviciilor se află într-o continuă...

Servicii Publice Locale

Cap. I Evolutia si dezvoltarea conceptului de management public Aparitia si dezvoltarea notiunii de management public corespunde unei evolutii...

Metode și Tehnici Utilizate în Managementul Serviciilor Publice

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la primăria Iaşi 1.1. Scurt istoric Documentul care atestă înfiinţarea Primăriei municipiului Iaşi...

Managementul serviciilor publice - Consiliul Județean Constanța

Cap. I Consiliul Judetean Constanta Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean, pentru...

Managementul Serviciilor Publice

Introducere Societatea este alcatuita dintr-un sistem normativ de ordine, de drepturi si obligatii apartinand membrilor. Pentru a putea supravetui...

Managementul Serviciilor Publice Centrale

1. Definirea, caracteristicile, principiile și funcțiile managementului public 1.1. Definirea managementului public Managementul public...

Ai nevoie de altceva?