Managementul și stimularea creativității și inovării

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 19508
Mărime: 148.27KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Gradinaru Dorulet

Cuprins

CAPITOLUL 1 3

1.1Definiţii 3

1.2Funcţiile managementului 3

1.3. Managementul inovării şi transferului tehnologic 3

Capitolul 2 4

2.1Definiţii ale creativităţii şi inovării 5

2.2Omul inovant 7

2.3 Sursele potenţiale ale inovării 11

2.3.1. Analiza Pest. 12

2.3.2. Cele 7 surse ale lui Peter Drucker 12

2.3.3. Sursele lui J.Brustail şi F.Frery 16

2.4 Tehnici de creativitate 16

2.4.1. Tehnici de creativitate de grup. 17

2.4.1.1Brainstormingul. 18

2.4.1.2Metoda celor 6 pălării. 20

2.4.1.3Sinectica. 20

2.4.1.4Metoda diagramelor Ishikawa 21

2.4.2. Tehnici de creativitate individuală 22

2.4.2.1Metoda morfologică (F.Zwicky 22

2.4.2.2Diagramele PARETO 23

2.4.2.3Mind-mapping. 23

2.4.2.4Listele de întrebări. 24

2.4.2.5Cutiile de sugestii. 25

2.4.2.6Chestionare. 25

2.4.2.7Diagrame why-why (de ce - de ce). 25

2.4.2.8Chindogu. 25

CAPITOLUL 3 26

3.1Ce este inovarea? 26

3.2Cauzele care determină inovarea 27

3.3. Clasificări ale inovaţiilor 28

3.3.1. Tipuri de inovaţii in funcţie de obiectul activităţii inovante. 28

3.3.1.1. Inovarea de produs 28

3.3.1.2. Inovarea de proces. 29

3.3.1.3. Intrarea pe o piaţă nouă (sau creerea unei noi pieţe) 30

3.4 Principiile inovatiei 31

3.4.1. Firmele de tip inovativ 31

3.4.2. Politica inovativa 32

3.5. O nouă formă de organizare a firmei. 33

3.6. Practicile inovative 34

3.6.1. Calcularea performantelor inovatoare 34

3.6.2. Structuri inovative 34

3.7. Personalitatea (imaginea) firmei 36

3.7.1Definirea termenului de imagine 36

3.7.2Funcţiile imaginii 36

3.7.3Transferul de imagine 36

3.7.4Brandul şi imaginea 37

3.8.Tipuri de inovare in funcţie de intensitatea schimbării. 39

3.9. Tipuri de inovare in funcţie de impactul asupra industriei şi după gradul de influenţare a pieţii 39

Bibliografie 40

Extras din document

CAPITOLUL 1

Noţiuni şi cunoştinţe de bază ale managementului

Trăim în era inovației și creativității, iar societatea de astăzi este una a cunoașterii. În acest context, pentru dezvoltarea socială și economică este necesară atingerea excelenței, atât la nivel individual, cât și la nivel organizațional

1.1Definiţii

Managementul reprezintă ansamblul activităţilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii, gestiunii, administrării şi organizării companiei/organizaţiei/instituţiei şi vizează ca, prin adoptarea deciziilor optime în proiectarea şi reglarea proceselor microeconomice să antreneze întregul personal pentru a întreprinde şi a lucra cât mai profitabil, pentru a organiza schimbări capabile să asigure organizaţiei un viitor trainic şi eficace pe plan economic şi social.

Managementul poate fi definit ca procesul de atingere a obiectivelor unei colectivităţi umane organizate (întreprinderi economice, instituţii publice, organizaţii non-profit) în condiţiile utilizării optime şi eficiente a resurselor materiale, umane şi financiare.

1.2Funcţiile managementului

Funcţiile managementului sunt:

- Previziune: constă în stablilirea obiectivelor, identificarea modalităţilor de îndeplinire a acestora şi fundamentarea necesarului de resurse.

- Organizare: constă în gruparea resurselor şi activităţilor pentru îndeplinirea obiectivelor.

- Coordonare: constă în ansamblul acţiunilor prin care se menţine armonia între activităţi şi resursa umană.

- Antrenare: reprezintă ansamblul acţiunilor prin care managementul influenţează activităţile resursei umane, în scopul motivării ei.

- Control, evaluare, reglare: constă în ansamblul acţiunilor de evaluare a rezultatelor obţinute.

1.3. Managementul inovării şi transferului tehnologic

Managementul inovării şi transferului tehnologic reprezintă o însumare de cunoştinţe ale inginerului, în general, respectiv ale inginerului de transfer tehnologic preocupat cu activităţi specifice dezvoltării de noi produse şi a proceselor întâlnite în derularea proiectelor specifice promovării acestor produse. Noţiunea de produs are un sens mai larg. Astfel, prin produs se înţelege un bun material, o tehnologie sau un serviciu. De multe ori, dezvoltarea unui serviciu presupune dezvoltarea atât a unui bun material, cât şi a unei tehnologii. Alte ori, dezvoltarea unui produs (bun material) conduce şi la dezvoltarea unei tehnologii de fabricaţie adecvată. Nucleul cunoştinţelor se află în posesia practicienilor, a personalului din departamentele de concepţie, a cercetătorilor din instituţiile de cercetare - dezvoltare şi a cadrelor universitare care îl aplică şi îl promovează. Ca şi în alte profesii precum ingineria, dreptul, medicina, contabilitatea, noţiunile privind managementul inovării implică cunoştinţe şi practici, verificate de-a lungul anilor, cu o largă aplicare atât în procesele inovative, de concepţie de noi produse, tehnologii sau servicii cât şi în alte domenii. Echipa care va lucra într-un proiect, îsi stabileşte întotdeauna activităţile cele mai potrivite pentru atingerea obiectivelor etapei şi scopului final al proiectului de realizare a unui nou produs, serviciu sau tehnologic

Capitolul 2

Creativitate şi inovare

Toată analiza noii revoluţii industriale ce caracterizează finalul secolului nostru se sprijină de fapt pe un singur cuvând: nou. Lucrăm cu ramuri industriale, tehnologii şi materiale noi, creem produse noi, după o concepţie nouă, produse care să răspundă gustului fiecăruia şi care să îndeplinească funcţii noi, din ce în ce mai sofisticate, reorganizăm firma pe baze noi, care să răspundă nevoilor de protecţie a mediului.

Cuvântul nou a dobândit în ultimele decenii ceva magic.

Dar cum se poate creea noul, fără de care o firmă pare de acum învechită ? Folosind permanent inovarea, termen care aparţine de fapt aceleaşi familii de cuvinte.

In domeniul industrial, inovarea s-a impus nu atât ca urmare a invenţiilor promovate de autorii lor entuziaşti cu nenumărate sacrificii (vezi de exemplu avionul cu reacţie al lui Coandă, în anii ‘20), cât datorită unor restricţii de ordin economic şi social.La ora actuală, nevoia de inspiraţie (inovare, creativitate) este din ce în ce mai mare, tendinţă care va creşte de altfel în viitorii ani în defavoarea muncii de rutină.

Kano clasifică atributele, caracteristicile şi avantajele unui produs în trei categorii:

- caracteristici de prag (sau calitate implicită). Este vorba de caracteristicile pe care cumpărătorul se aşteaptă să le găsească la produs, iar lipsa lor determină insatisfacţia evidentă a clientului.

- caracteristici de performanţă (calitate explicită), care constă în acele caracteristici ce sunt realizate cât mai bine cu putinţă. Ex: consumul de benzină la 100 Km.

- caracteristici de excelenţă (calitate care atrage), care constă în prezenţa unor caracteristici la care cumpărătorul nu se aşteaptă să le găsescă. Ex. silenţiozitatea deosebită şi lipsa totală de vibraţii a unui motor de automobil. Se poate remarca faptul că în timp caracteristicile de excelenţă pot deveni caracteristici de performanţă, apoi de prag, în măsura în care ele sunt adoptate de majoritatea producătorilor.

In aceste condiţii, curba de sus a diagramei devine cea a caracteristicilor de excelenţă, cea din mijloc cea a caracteristicilor de performanţă iar cea de jos a caracteristicilor de prag.

Diagrama lui Kano demonstrează că, mai ales în condiţii concurenţiale, nevoia de a introduce noul, de a inova continuu, este imperativă.

Preview document

Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 1
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 2
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 3
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 4
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 5
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 6
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 7
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 8
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 9
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 10
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 11
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 12
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 13
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 14
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 15
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 16
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 17
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 18
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 19
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 20
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 21
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 22
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 23
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 24
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 25
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 26
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 27
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 28
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 29
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 30
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 31
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 32
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 33
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 34
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 35
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 36
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 37
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 38
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 39
Managementul și stimularea creativității și inovării - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Managementul si Stimularea Creativitatii si Inovarii.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul Timpului - Studiu de Caz

Introducere Timpul este cea mai preţioasă resursă pe care o avem. De altfel, în unele limbi el este substantivul cel mai des folosit. Timpul este...

Managementul Schimbării și Innoirii

CAPITOLUL I. MANAGEMENTUL MODERN 1.1. INTRODUCERE Managerul iniţiază acţiuni, fundamentează decizii, dă dispozitiuni/ordine , influenţănd în...

Creativitatea și Inovarea

CAP. 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND CREATIVITATEA ŞI INOVAREA “Trăim în mijlocul unei Uniuni Europene care vibrează de o bogată diversitate şi...

Analiza sistemului de producție al firmei katty Fashion SRL din punct de vedere al calității

Memoriu justificativ În condiţiile dezvoltării economice, a modificărilor survenite atât în domeniul producţiei cât şi al cerinţelor pieţii,...

Strategia de dezvoltare a domeniului resurse umane - Studiu de caz - Primăria Petrila

1.1. Definirea Managementului resurselor umane Managementul resurselor umane, reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu...

Dezvoltare Organizațională

INTRODUCERE În zilele noastre, organizaţiile se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbări tot mai profunde, uneori radicale şi accelerate în...

Managementul Schimbării

„Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă" (Richard Farmer) „Într-o lume în schimbare,...

Managementul inovării la SC Arabesque SRL

1.GENERALITATI MANAGEMENTUL INOVARII Într-un sens larg inovarea înseamnă introducerea noului, iar activităţile desfăşurate în acest scop sunt...

Te-ar putea interesa și

Dezvoltarea culturii organizaționale la SC Plastideck SA Iași

INTRODUCERE În procesul transformarilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Manifestarea culturii organizaționale în cadrul firmei SC Plastideck SA Iași

INTRODUCERE În procesul transformarilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Studiu de Caz - Fundamentarea, Elaborarea, Implementarea și Evaluarea Strategiei

Prezentarea companiei Denumirea companiei: SC CANAPEAUA SRL Sediul social : Bucuresti Sediul lucrativ: judetul Ilfov Capital social: 1.000 RON...

Rolul cercetării științifice în dezvoltarea firmei moderne

INTRODUCERE Demersul ştiinţific urmărit prin subiectul raportului de cercetare îşi propune abordarea unei teme de actualitate , respectiv modul în...

Gandirea si Aptitudinile Manageriale

OBIECTIVE Cursul îşi propune să realizeze: - Cunoaşterea de către studenţi a semnificaţiei gândirii şi aptitudinilor manageriale, printr-o...

Introducere în Studiul Economiei

Având profunde cunostinte teoretico-metodologice, indispensabile pentru întelegerea complexitatii vietii economice reale, a dinamicii structurilor...

Managementul Resurselor Umane

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE Resursele umane...

Managementul cercetării și dezvoltării

1. Metode de analiză logică Pornind de la afirmaţia lui Hegel, potrivit căruia ,,orice ştiinţă este logică aplicată”, studierea şi utilizarea...

Ai nevoie de altceva?