Managementul Strategic al DGASPC Valcea

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Managementul Strategic al DGASPC Valcea.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Analiza capabilităţii strategice a instituţiei pag. 3
1.1 Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea pag. 3
1.1.1 Prezentarea generală a firmei pag. 3
1.1.2 Prezentarea, analiza şi evaluarea funcţiunilor instituţiei pag. 18
1.2 Prezentarea, analiza sistemului de management al instituţiei pag. 24
1.2.1 Subsistemul organizatoric pag. 24
1.2.2 Subsistemul informaţional pag. 34
1.2.3 Subsistemul decizional pag. 37
1.2.4 Subsistemul metodologic pag. 43
1.2.5 Cultura organizaţională pag. 45
1.3 Analiza SWOT pag. 46
2. Strategia organizaţiei pag. 50
2.1. Formularea misiunii organizaţiei pag. 50
2.2. Priorităţi şi obiective operaţionale pag. 51
2.3. Analiza mediului extern general pag. 58
2.3.1 Factorii politici şi de management macroeconomic pag. 58
3. Reproiectarea sistemului managerial pag. 61
3.1. Reproiectarea subsistemului organizatoric pag. 61
3.2. Reproiectarea subsistemului informaţional pag. 66
3.3. Reproiectarea subsistemului decizional pag. 67
3.4. Reproiectarea subsistemului metodologic pag. 68
4. Implementarea sistemului reproiectat pag. 72
5. Efectele implementării sistemului reproiectat pag. 73
6. Concluzii pag. 75
BIBLIOGRAFIE pag. 80

Extras din document

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei

1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

1.1.1 Prezentarea generală a firmei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, conform dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 272 / 2004 şi art. 2 din Hotărârea de Guvern a României nr. 1.434 / 2004.

Instituţia este înfiinţată prin Hotărârea nr. 101 din 22.12.2004 a Consiliului Judeţean Vâlcea prin unificarea serviciilor publice specializate în protecţia copilului (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea), respectiv asistenţă socială (Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială, Învăţământ, Cultură Vâlcea).

Sediul instituţiei este în Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28, judeţul Vâlcea.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

- de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru promovarea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie pe care le propune spre aprobare Consiliului Judeţean;

- de coordonare a activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale, individuale şi colective la nivelul judeţului;

- de reprezentare a consiliului judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţia copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplineşte următoarele atribuţii principale :

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte :

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia; asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţii individuale şi ale celor familiale necsare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială.

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte, conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

b ) în domeniul protecţiei drepturilor copilului :

1. elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie a copilului din judeţul Vâlcea;

2. asigură implementarea strategiilor prevăzute la punctul 1, după aprobarea acestora de către Comisia pentru Protecţia Copilului şi adoptarea lor de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi întocmeşte proiecte detaliate pentru realizarea măsurilor prevăzute de aceste strategii;

3. coordonează, sprijină şi controlează, la cererea comisiei, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Vâlcea în domeniul asistenţei sociale protecţiei copilului;

4. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

5. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

6. identifică şi evaluează familiie sau persoanele care pot lua în plasament copilul, pe toată durata acestei măsuri;

7. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

8. identifică copii aflaţi în dificultate, întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

9. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

10.reevaluează, cel puţin odată la trei luni şi ori de cîte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

11. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copii aflaţi în evidenţa sa;

Fisiere in arhiva (1):

  • Managementul Strategic al DGASPC Valcea.doc