Managementul Strategic al DGASPC Valcea

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 24203
Mărime: 303.48KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

1. Analiza capabilităţii strategice a instituţiei pag. 3

1.1 Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea pag. 3

1.1.1 Prezentarea generală a firmei pag. 3

1.1.2 Prezentarea, analiza şi evaluarea funcţiunilor instituţiei pag. 18

1.2 Prezentarea, analiza sistemului de management al instituţiei pag. 24

1.2.1 Subsistemul organizatoric pag. 24

1.2.2 Subsistemul informaţional pag. 34

1.2.3 Subsistemul decizional pag. 37

1.2.4 Subsistemul metodologic pag. 43

1.2.5 Cultura organizaţională pag. 45

1.3 Analiza SWOT pag. 46

2. Strategia organizaţiei pag. 50

2.1. Formularea misiunii organizaţiei pag. 50

2.2. Priorităţi şi obiective operaţionale pag. 51

2.3. Analiza mediului extern general pag. 58

2.3.1 Factorii politici şi de management macroeconomic pag. 58

3. Reproiectarea sistemului managerial pag. 61

3.1. Reproiectarea subsistemului organizatoric pag. 61

3.2. Reproiectarea subsistemului informaţional pag. 66

3.3. Reproiectarea subsistemului decizional pag. 67

3.4. Reproiectarea subsistemului metodologic pag. 68

4. Implementarea sistemului reproiectat pag. 72

5. Efectele implementării sistemului reproiectat pag. 73

6. Concluzii pag. 75

BIBLIOGRAFIE pag. 80

Extras din document

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei

1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea

1.1.1 Prezentarea generală a firmei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea este instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea, conform dispoziţiilor art. 105 din Legea nr. 272 / 2004 şi art. 2 din Hotărârea de Guvern a României nr. 1.434 / 2004.

Instituţia este înfiinţată prin Hotărârea nr. 101 din 22.12.2004 a Consiliului Judeţean Vâlcea prin unificarea serviciilor publice specializate în protecţia copilului (Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea), respectiv asistenţă socială (Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială, Învăţământ, Cultură Vâlcea).

Sediul instituţiei este în Rm. Vâlcea, str. Tudor Vladimirescu, nr. 28, judeţul Vâlcea.

În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

- de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru promovarea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie pe care le propune spre aprobare Consiliului Judeţean;

- de coordonare a activităţii de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul judeţului;

- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;

- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;

- de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale, individuale şi colective la nivelul judeţului;

- de reprezentare a consiliului judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţia copilului.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea îndeplineşte următoarele atribuţii principale :

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte :

1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia; asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţii individuale şi ale celor familiale necsare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială.

2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;

3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia;

4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;

5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre specializate;

6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte, conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;

îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.

b ) în domeniul protecţiei drepturilor copilului :

1. elaborează proiectele strategiilor anuale, pe termen mediu şi lung, referitoare la restructurarea, organizarea şi dezvoltarea sistemului de asistenţă socială şi protecţie a copilului din judeţul Vâlcea;

2. asigură implementarea strategiilor prevăzute la punctul 1, după aprobarea acestora de către Comisia pentru Protecţia Copilului şi adoptarea lor de către Consiliul Judeţean Vâlcea şi întocmeşte proiecte detaliate pentru realizarea măsurilor prevăzute de aceste strategii;

3. coordonează, sprijină şi controlează, la cererea comisiei, activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Vâlcea în domeniul asistenţei sociale protecţiei copilului;

4. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;

5. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;

6. identifică şi evaluează familiie sau persoanele care pot lua în plasament copilul, pe toată durata acestei măsuri;

7. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora;

8. identifică copii aflaţi în dificultate, întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;

9. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării în mediul său familial;

10.reevaluează, cel puţin odată la trei luni şi ori de cîte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;

11. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copii aflaţi în evidenţa sa;

Preview document

Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 1
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 2
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 3
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 4
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 5
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 6
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 7
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 8
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 9
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 10
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 11
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 12
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 13
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 14
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 15
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 16
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 17
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 18
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 19
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 20
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 21
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 22
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 23
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 24
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 25
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 26
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 27
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 28
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 29
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 30
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 31
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 32
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 33
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 34
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 35
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 36
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 37
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 38
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 39
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 40
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 41
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 42
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 43
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 44
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 45
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 46
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 47
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 48
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 49
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 50
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 51
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 52
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 53
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 54
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 55
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 56
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 57
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 58
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 59
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 60
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 61
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 62
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 63
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 64
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 65
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 66
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 67
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 68
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 69
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 70
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 71
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 72
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 73
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 74
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 75
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 76
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 77
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 78
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 79
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 80
Managementul Strategic al DGASPC Valcea - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Managementul Strategic al DGASPC Valcea.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Corelatiei Mediu Intern – Mediu Extern si Importanta Acestuia in Restructurarea Activitatii SC Ira SA Campina

INTRODUCERE Dinamic şi imprevizibil, mediul înconjurǎtor al întreprinderii a cunoscut, cu precǎdere în ultimele douǎ decenii, mutaţii profunde,...

Analiza Climatului Organizațional

Motivaţie . Homo mensura est! (Omul este măsura tuturor lucrurilor) Pentru a da cele mai bune rezultate, procesul de organizare modernă a muncii...

Managementul Strategic al Calitatii cu Studiu de Caz - SC Valeriana Prod Com SRL Bistrita

Analiza generala a activitatii firmei la SC VALERIANA PRODCOM SRL 1.1. Prezentarea generala a firmei – Scurt istoric S.C. VALERIANA PRODCOM...

Managementul Strategic al Institutiilor Publice

Managementul strategic desemneaza acea componenta a activitatii unui manager public care consta în a largi orizontul imediat pentru a “gândi în...

Aspecte Privind Managementul Carierei în Cadrul Generali Asigurări

INTRODUCERE Dezvoltarea carierei este rezultatul interacţiunii dintre aptitudinile şi dorinţa de realizare a individului şi oportunităţile oferite...

Managementul Strategic în Cadrul Hotelului Apocsis

1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international. Economia de piata functionala ridica in fata agentilor economici...

Sistemul de Management al unei Instituții Publice

1. PROCESUL DE MANAGEMENT SI FUNCTIILE MANAGERIALE Managementul, abordat concomitent ca teorie si practica, este, în etapa actuala, unul dintre...

Analiză de Management la Spitalul Județean Covasna

Introducere Managementul trebuie abordat pe de o parte ca stiinta, iar pe de alta parte, ca arta, ca o activitate practica sociala. După unii...

Ai nevoie de altceva?