Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 6111
Mărime: 45.30KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ruxandra Ciulu
FEAA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Cuprins

1. Prezentarea firmei 2

2. Misiunea, viziunea şi obiectivele firmei 3

3. Organigrama firmei 5

4. Politici de resurse umane 6

5. Planificarea strategică a resurselor umane 7

6. Asigurarea strategică cu personal – Strategii de recrutare şi selecţie 11

7. Strategii de dezvoltare a resurselor umane 14

8. Sistem de perfecţionare ca sistem strategic de control 18

9. Strategii de menţinere a resurselor umane 21

10.Concluzii, limite şi propuneri 23

Extras din document

1. Prezentarea firmei

Societatea a luat fiinţă în anul 1990 fiind înregistrată sub nr. JO7/01. Din 1990 are sediul social în Botoşani strada I.C. Brătianu 114 şi este o societate cu capital integral privat.

Domeniul de activitate al societăţii cuprinde: serviciul de transport rutier de mărfuri generale, serviciul de reparaţii autovehicule rutiere.

Produsele pe care le oferă firma clienţilor săi sunt:

- Serviciul de transport rutier de mărfuri

- Serviciul de inspecţie tehnică şi reparaţii autovehicule

- Execuţie lucrări de reparaţii şi întreţinere drumuri.

- Şcoală de şoferi

Lucrările executate de această societate sunt:

- Întreţinere drumuri judeţene prin împietruire DJ 28 km 104 – 124 Truşeti Dângeni – Vlăsineşti

- Întreţinere drumuri judeţene prin împietruire DJ 294 km 6,5 – 29,2 Gulioaia Dângeni Mihăileşti

- Întreţinere drumuri judeţene prin împietruire DJ 208 km 40 – 74 Copălău Dracşan

SC Transporturi Auto SA Botoşani este oraganizată şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare aprobat şi este organizată în compartimente operaţionale şi funcţionale conform organigramei.

2.Misiunea, viziunea şi obiectivele firmei

Misiunea firmei

Misiunea firmei este aceea de a fructifica toate oportunităţile ce se ivesc pentru satisfacerea, în cât mai mare măsura, a clienţilor ei, pentru îmbunătăţirea situaţiei economice şi a climatului de afaceri în industria de profil şi pe pieţele pe care le serveşte.

S.C Transporturi Auto S.A este o firmă de construcţii cu peste 18 ani de activitate. Aceasta dispune de un colectiv dinamic, cu specialişti foarte bine pregătiţi şi cu o mare experienţă în realizarea şi conducerea lucrărilor. Atuurile firmei sunt: calitatea deosebită a lucrărilor, respectarea termenelor stabilite, costuri reduse de realizare. Aceasta urmăreşte motivarea adecvată a salariaţilor ataşaţi obiectivelor acesteia prin acordarea de salarii şi stimulente atractive şi prin consolidarea unui climat de muncă foarte bun.

Viziunea firmei

Viziunea firmei este de a participa la toate licitaţiile importante desfăşurate în anul 2008.

Obiectivele firmei

Având în vedere faptul că obiectivele strategice trebuiesc corelate cu modalităţile de realizare a lor, firma îşi stabileşte următoarele obiective strategice:

- Să crească cifra de afaceri faţă de nivelul său din 2008 cu 5,5%,

- Să crească nivelul calitativ al producţiei prin introducerea de utilaje mai performante care să uşureze munca angajaţilor;

- Să crească eficienţa utilizării utilajelor şi a maşinilor din dotare prin introducerea unui program informatic care să gestioneze intrările şi ieşirile maşinilor din parcul de utilaje, consumul zilnic şi lunar de combustibili, uzura fizică a utilajelor în funcşie de gradul de utilizare, perioada la care vor trebui să intre la reparaţii;

- Să crească nivelul profitului faţă de anul anterior cu 10%

- Să crească nivelul de pregătire al personalului angajat prin efectuarea de cursuri de pregătire organizate de întreprindere, pentru a face cunoscute angajaţilor noile cerinţe ale domeniului.

- Creşterea calităţii lucrărilor cu 20%

- Creşterea gradului de utilizare a maşinilor cu: 10%

3. Organigrama firmei

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A SOCIETĂŢII “S.C. TRANSPORTURI AUTO S.A.” BOTOŞANI

Firma SC Transporturi Auto SA are un număr total de 104 angajaţi stabili, din care 4 au funcţii de conducere.

În perioada martie-noiembrie, numărul angajaţilor creşte semnificativ, deoarece unul din obiectele de activitate ale firmei este construcţia de drumuri şi poduri, iar în această perioadă numărul lucrărilor creşte, firma neputând face faţă volumului crescut de muncă numai cu personalul efectiv stabil pe care îl deţine. Personalul sezonier este angajat cu carte de muncă, însă pe perioadă determinată.

Preview document

Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 1
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 2
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 3
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 4
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 5
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 6
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 7
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 8
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 9
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 10
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 11
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 12
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 13
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 14
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 15
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 16
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 17
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 18
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 19
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 20
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 21
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 22
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 23
Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Managementul Strategic al Resurselor Umane - SC Transporturi Auto SA.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Managementul resurselor umane - recrutarea și selecția resurselor umane din cadrul Brigăzii Române de Securitate SRL

INTRODUCERE Este unanim recunoscut faptul că puterea unei firme sau organizaţii depinde de valoarea oamenilor săi. Fiecare manager, într-un sistem...

Managementul Resurselor Umane

I. REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei, capitalul...

Management Strategic al Resurselor Umane în BRD

1. Prezentare BRD - Groupe Société Générale Banca Romana de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de...

Managementul Strategic al Resurselor Umane - Arctic SA

1. Prezentarea firmei Arctic S.A. este o firmă care produce aparate electrocasnice cum ar fi: aparate frigorifice, maşini de spălat rufe,...

Formarea și perfecționarea personalului

CAPITOLUL I PREGATIREA PROFESIONALA 1.1 DEFINIREA PREGATIRII PROFESIONALE Pregătirea profesională este un proces de învăţare – instruire prin...

Strategia Firmei

1. Prin strategie intelegem, in vremurile noastre, ansamblul obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de...

Fișa postului

Descrierea / Fisa postului.Specificatii 1. Ce este fisa postului? Un post se referă la un grup de activităţi şi îndatoriri relaţionate între ele;...

Te-ar putea interesa și

Consultanță Internațională

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa temei cercetate. Piaţa serviciilor de consultanţă acoperă o arie largă de procese şi relaţii economice de o...

Strategii de creștere a vânzărilor în cadrul SC Orange România SA

INTRODUCERE Prezenta lucrare, intitulată Strategii de creştere a vâzărilor în cadrul S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A., constituie tema licenţei pe care am...

Analiza strategică a SC Electroprecizia SA

5. Concluzii generale. Recomandari 1.Consideratii generale privind contextul economic intern si international Criza economica din 1929-1933...

Înființarea unui departament de relații publice la firma Angst RO SA

Capitolul I. Prezentare generală a SC Angst-Ro S.A. 1.1. Aspecte teoretice privind managementul firmei 1.1.1.Mediul ambiant al întreprinderii...

Transport de Pasageri

INTRODUCERE Civilizaţia modernă, caracterizată printr-un schimb masiv de valori materiale şi spirituale, reclamă o permanentă deplasare a...

Managementul întreprinderilor de transport

Intreprinderile se confrunta In prezent cu situatia dificila de a mentiune un echilibru Intre performanta economica si utilizarea cat mai eficienta...

Reabilitarea și Modernizarea Rețelei de Străzi Urbane din Municipiul Slobozia

I.Prezentarea instituției și a capacității acesteia de a accesa fonduri europene Primăria Municipiului Slobozia Primăria Municipiului Slobozia...

Control Financiar - ANAF

CAPITOLUL I. INTRODUCERE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a înfiinţat pe baza Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003, la data de 1...

Ai nevoie de altceva?