Mecanisme de planificare, control si decizie in companiile multinationale - SC Dacia SA

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Mecanisme de planificare, control si decizie in companiile multinationale - SC Dacia SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

I. Concepte teoretice:
1. Procesul planificarii
2. Procesul de control
3. Decizia manageriala
II. Aplicarea teoriei la nivelul unei companii multinationale:
Studiu de caz: S.C. Automobile Dacia S.A
Bibliografie

Extras din document

I. Concepte teoretice

O societate transnaţională reprezintă o firmă care si-a extins activitatea economico-financiară dincolo de graniţele ţării de origine. Ea alcătuieste un vast ansamblu la scară internaţională format dintr-o societate principală - firma mamă si un număr de filiale, adică de firme dependente faţă de societatea principală, implantate în diferite ţări.

Ele s-au afirmat, în primul rând, în ţările dezvoltate ca economie de piaţă, multe ajungând să aibă o forţă economică mai mare decât a unui stat-naţiune. Astăzi, societăţile transnaţionale influenţează direct evoluţia economiei mondiale, iar la baza apariţiei lor se află investiţiile directe externe de capital. Acestea au ca strategii de crestere:

• strategia internă

• cresterea externă: - fuziune

- absorbţie

- participarea (achiziţionarea unei părţi a capitalului altei firme)

1. Procesul planificării

Pentru managementul oricărei companii, procesul planificării reprezintă elementul primordial deoarece el face legătura între o situaţie prezentă si un scop urmărit de intreprindere. Pentru atingerea acestuia, compania are nevoie de o anumită organizare, de o anumită forţă de muncă ce trebuie coordonată într-un anume fel si de anumite forme de control; în concluzie, planificarea reprezintă prima sarcină a unui manager.

Într-o companie procesul de planificare este un proces complex si logic care se desfăsoară la toate nivelurile, începând cu cele care reprezintă conducerea superioară a firmei. Planificarea are în vedere si aspectul în care se desfăsoară activitatea firmei deoarece joacă un rol hotărâtor în dezvoltarea companiei. Se va lua în calcul: guvernele ţărilor gazdă, ratele de schimb, competiţia firmelor locale, diferenţele legislative si nu în ultimul rând diferenţele culturale.

Exista doua forme principale de planificare: - strategica

- planul de afaceri

- Planificarea strategică

Planurile strategice reprezintă cea mai importantă categorie de planuri în cadrul firmei si au misiunea strategică a companiei, prin ele realizându-se întreaga strategie a firmei. Planificarea strategică reprezintă în fapt o planificare pe termen lung, ea putând fi realizată pentru perioade de circa 15-20 de ani.

- Planul de afaceri

Spre deosebire de celelalte planuri obisnuite, care au rolul doar de orientare a activităţii companiei, planul de afaceri reprezintă si un instrument de prezentare a acestei afaceri către eventualii investirori. În general, un plan de afaceri se elaborază în cazul lansării unui proiect nou sau a înfiinţării unei firme noi si face parte din categoria planurilor strategice.

2. Procesul de control

Funcţia de control implică în primul rând asigurarea că planurile întreprinse de companie sunt implementate correct. In al doilea rând, controlul verifică dacă rezultatele obţinute în urma implementării corespund standardelor stabilite. În plus, în urma controlului se pot anticipa o serie de probleme care pot apărea si care nu au fost luate în calcul în planificarea anterioară.

Datorită complexităţii activităţilor sale, controlul într-o companie multinaţională devine una din cele mai importante funcţii din cadrul acesteia.

Ralizarea unui control eficient presupune urmărirea a patru etape fundamentale:

- Stabilirea standaredelor

Reprezintă primul pas în realizarea procesului de control. Pentru a putea evalua rezultatul unei activităţi avem nevoie de un standard în funcţie de care acest rezultat obţinut este considerat bun sau rău.

- Măsurarea performanţelor

In care se stabilesc tehnicile care vor fi folosite în funcţie de obiectivul controlat, iar apoi cuantificate.

- Compararea performanţelor cu standardele

Reprezintă etapa în care are loc practic evaluarea rezultatelor obţinute. În urma acestei evaluări se poate constata dacă realizările sunt mai aproape sau mai departe de standardele stabilite.

- Evaluarea performanţelor si luarea unei decizii

In această fază managerul trebuie să ia decizia de a acţiona. Dacă rezultatul coincide cu standardul atunci înseamnă că decizia va fi de continuare conform planului iniţial. Dacă diferenţa între rezultate si standarde este însă mare, managerul are de optat între două decizii: fie luarea unor măsuri pentru apropierea rezultatelor de standarde, fie modificarea standardelor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Mecanisme de planificare, control si decizie in companiile multinationale - SC Dacia SA.docx

Bibliografie

www.dacia.ro
www.biblioteca.ase.ro
www.ase.ro
Bardus Gheorghe: “Globalitate si management”, Editura All-Beck, Bucuresti, 1999
Postelnicu Catalin: “Corporatiile Multinationale - Locul Si Rolul Lor In Economia Mondiala”, Editura Casa Cartii De Stiinta, Cluj Napoca, 1998
Constantin Brătianu: “Management strategic”, Editura Bucureşti, 2000
Ion Ciobanu: “Management strategic”, Iaşi, Editura Polirom, 1998
Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu: “Management”, Editura Economică, Bucureşti, 1999

Alte informatii

Universitatea de stat din Pitesti Facultatea de Stiinte economice Specializarea: Administrarea afacerilor