Metode si Tehnici Moderne de Management

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode si Tehnici Moderne de Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1
Locul sistemului, metodei şi tehnicii de management în cadrul sistemului de management al firmei 3
1.1. Esenţa managementului 3
1.2. Conceptele de sistem şi metodă 4
1.3. Funcţiile subsistemului metodologic 4
1.4. Necesitatea promovării şi a folosirii metodelor şi tehnicilor moderne de conducere în practica economică 6
1.5.Modernizarea metodelor şi tehnicilor de management 7
1.6. Delimitări conceptuale despre metoda şi tehnica de management 8
1.7. Tipologia sistemelor, metodelor şi tehnicilor de management 9
CAPITOLUL 2.
Sisteme şi metode manageriale 14
2.1. Managementul prin obiective 14
2.2. Managementul prin produs 17
2.3. Management participativ 20
2.4. Management prin proiecte 22
2.5. Management pe bază de bugete 25
CAPITOLUL 3.
Tehnici şi instrumente manageriale 27
3.1. Tehnici de stimulare a activitaţii 27
3.1.1. Tehnica Deplhy 27
3.1.2 Brainstormingul 28
3.1.2.1.Tehnica Little (tehnica Gordon ) 29
3.1.2.2. Tehnica “ ochiului proaspăt” 29
3.1.3.Sinetica 29
3.2. Funcţia de organizare 32
STUDIU DE CAZ 35
CONCLUZII 48
BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

INTRODUCERE

Domeniul managementului se intersectează cu un mare număr de discipline: ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie informatică, relaţii internaţionale, lingvistică şi cultură.

Managementul este o disciplină economică de sinteză. Caracterul său economic decurge din menirea sa, din optica economică în care abordează problemele, din ponderea mare a conceptelor şi metodelor economice folosite, din natura economică a firmelor în care se exercită.

Managementul pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică.

Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe presupun abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei, contabilitate şi matematică.

Prin această lucrare am urmărit să prezint cele mai utilizate si eficiente metode si tehnici de managment.

Am structurat prezenta lucrare pe trei capitole, încercând prin aceasta să surprind aspecte referitoare la definirea metodelor şi tehnicilor, prezentarea acestora cu avantajele şi dezavantajele lor.

În primul capitol am prezentat aspecte referitoare la conceptul de tehnică şi metodă, delimitările dintre acestea, modernizarea acestor sisteme de management, precum şi tipologia lor.

Capitolul al doilea al lucrării cuprinde prezentarea în detaliu a celor mai utilizate metode de conducere folosite în practica economică.

Cel de-al treilea capitol cuprinde noţiuni referitoare la tehnicile şi instrumentele manageriale, în special tehnicile de stimulare a activităţii; etapele, factorii de succes şi cerinţele ce trebuie respectate de acestea.

Studiu de caz urmăreşte determinarea celor mai folosite metode şi tehnici manageriale print-un chestionar adresat unora dintre companiile existente pe piata locală.

CAPITOLUL I

LOCUL SISTEMULUI , METODEI ŞI TEHNICII DE MANAGEMENT ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL FIRMEI

1.1. Esenţa Managementului

Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară este bogată sau săracă. Managementul este o artă şi nu una oarecare, ci arta artelor pentru că pune în valoare talentele oamenilor. Din cele două definiţii rezultă că managementul are un pronunţat caracter uman.

Managementul ca artă reprezintă activitatea omului ce are ca scop producerea unor valori estetice care depind de măiestria şi îndemânarea acestora. Managerii de succes au o capacitate specială, accea de a învăţa rapid din experientă, şi nu numai că participă la activităţile de zi cu zi dar analizează evenimentul şi situaţiile deosebite, formulează teorii personale şi le foloseşte atunci când ia decizii. Managementul este considerat o artă întrucât are la bază intuiţia, experienţa, curajul şi alte modalităţi de acţiune ale managerului.

Managementul ca ştiinţă are caracteristicile unei ştiinţe întrucât poate fi studiat, învăţat şi apoi practicat cu succes; are obiect de studiu bine definit, are principii şi metode de elaborat.

Obiectul de studiu al managementului constă în studierea relaţiilor de conducere care iau naştere în cadrul procesului de management cu scopul aplicării celor mai adecvate sisteme, metode şi tehnici de management, menite să asigure creşterea eficacităţii activităţii desfăşurate.

Managementul reprezintă activitatea de planificare, luare a deciziei, organizare şi control direcţionate asupra resurselor umane, financiare, fizice şi informaţionale cu ajutorul cărora se realizează obiectivele organizaţiei într-o manieră efectivă şi eficientă.

Ca activitate practică managementul este definit ca o muncă intelectuală prin care managerul determină subordonaţii să desfăşoare anumite activităţi pentru realizarea obiectivelor propuse.

Ca centru de decizie managementul este reprezentat de persoane cu autoritate formală în baza căreia ia decizii ce influenţează activitatea altei persoane în vederea atingerii obiectivelor propuse. Ca centre de decizie avem: consiliile de administraţie, asociaţia acţionarilor, comitetul directoral, managerul general, directorul de marketing.

Managementul rezidă în studierea proceselor şi relaţiilor de management, în vederea descoperirii legităţilor şi principiilor care le guvernează şi a conceperii de noi sisteme, metode, tehnici şi modalităţi de conducere, de natură să asigure obţinerea şi creşterea competivităţii.

Procesul de management reprezintă ansamblul fazelor prin care se determină obiectivele, se organizează activitatea şi se antrenează personalul pentru a participa la realizarea scopurilor propuse.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Tehnici Moderne de Management.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICILOR