Metode, Tehnici si Instrumente de Management

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Metode, Tehnici si Instrumente de Management.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 61 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

Metode manageriale

Metoda , reprezinta un mod de cercetare, de cunoastere si de trans¬formare a realitatii. Metoda repre¬zinta aspectul teoretic activ al stiintei, care jalo¬nea¬za calea dobandirii de cunostinte noi. Preocupata de reflectarea eridica a fenomenelor studiate, metoda isi asi¬gura un caracter stiintific si o eficienta practica in abordarea rea¬litatii. In stiinta, metoda ia nastere prin conversiunea domeniului teoretic enuntiativ in indicatii asupra modului cum trebuie abor¬dat obiectul pentru a se obtine cunostinte autentice.

Metoda este o structura de ordine, un program dupa care se regleaza actiunile practice si intelectuale in vede¬rea atingerii unui scop. Orice metoda are un caracter instru¬mental ce ne apare ca o modalitate de interventie, de informare, de interpretare, de actio¬nare.

Metoda in general si metoda experimentala in special recurge la combinare de relatii, la tehnici imprumutate din alte domenii, la modele ipotetice, ajungand astfel (ca in tehnica) la constructii si inovatii de obiecte si de interrelatii functionale, deci la creatie.

In management, metoda reprezinta modul in care se desfasoara procesul managerial in scopul de a se pune in actiune factorii umani, materiali si financiari pentru obtinerea rezultatelor preco¬nizate de catre manager. Meto¬da manageriala reprezinta un an¬samblu de cai, reguli si procedee cu ajutorul carora managerul exer¬cita manage¬mentul societatii comerciale, prin atragerea intregului personal al unitatii. Necesitatea metodelor ma¬nageriale este dictata de dinamica problematicii manageriale a so¬cietatii comerciale, metodele fiind legate nemijlocit de scopul ur¬marit de catre manager.

Scopul metodelor manageriale consta in optimizarea folosirii capacitatii de munca a managerului, in eficien¬tizarea comportamen¬tului si actiunii salariatilor si in antre¬narea intregului personal la atingerea obiectivelor unitatii.

Continutul metodelor manageriale este redat de succe¬siunea de miscari, suite de operatii sau procese, combinatii precise, solutii, imprejurari si conditii favorabile activitatii concepute de manager.

Metodele manageriale se deosebesc dupa continutul lor, dupa modul de aplicare in practica, dupa domeniul de utilizare, dupa obiectivul urmarit si caracterul acestuia.

Rezulta deci ca metoda manageriala reprezinta modalitatea in care managerul realizeaza procesul mana¬gerial, transformand infor¬matiile in actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resur¬selor cu cerintele si urma¬rind rezultatele maximale.

1. Managementul pe baza de plan

Reprezinta desemnarea ansamblului proceselor prin care se stabilesc indicatorii ce exprima obiectivele societatii comerciale si a princi¬palelor subsisteme componente, precum si resursele alocate pentru realizarea lor in conditii de profitabilitate.

Ritmul accelerat al schimbarilor, interactiunea din ce in ce mai stransa a diferitelor sisteme ale societatii comer¬ciale, unele efecte negative neasteptate ale dezvoltarii resurselor obliga pe ma¬nager sa ia in considerare din ce in ce mai multi factori interni si externi in planificarea activi¬tatii unitatii si, in acest fel, sa orien¬teze procesul de plani¬ficare catre abordarea integrala a tuturor ac¬tivitatilor socie¬tatii comerciale.

In aplicare, aceasta metoda manageriala ia in consi¬derare toate activitatile societatii comerciale si realizeaza corelatia optima intre obiectivele generale ale sistemului societate comerciala-mediu si obiectivele specifice ale activitatilor de cercetare-dezvoltare, de aprovizionare cu materii prime si materiale, de productie, si de des¬facere.

Managementul pe baza de plan se bazeaza pe prognoza siste¬mului societate comerciala-mediu. Obiecti¬vele generale ale societatii comerciale, stabilite in concordanta cu prognoza mediului si resur¬sele disponibile, conditioneaza la randul lor elaborarea strategiilor alter¬native si alegerea unei strategii optime. In acest scop se ape¬leaza la un numar insemnat de tehnici si anume:

- tehnici de pro¬gramare optimala;

- tehnici de simulare;

- balante;

- drumul critic;

- teh¬nici de ierarhizare;

- tabele de decizii a tendintelor;

- tehnica sce¬nariilor;

- tehnica arborilor de relevanta;

- analiza influentei reciproce.

2. Managementul pe baza de bugete

Aparuta in SUA in 1929, metoda a fost adoptata in Europa dupa cel de-al doilea razboi mondial. In prezent, la aceasta metoda apeleaza practicienii deoarece pe aceasta cale se asigura o legatura stransa intre profit, activitatea de produc¬tie si organizarea manageriala. De fapt, in economia de piata, instrumentul consacrat pentru obtinerea rezultatelor financiare cat mai ridicate este bugetul. Efectele practice ale bugetului depind de competenta si stabilitatea managementului socie¬tatii comerciale.

Principiile fundamentale ale managementului prin bugete au fost stabilite de catre W. D. Knight si E. H. Weinwurm si pot fi redate astfel:

a) participarea, inteleasa ca mijloc de stimulare a sa¬lariatilor de a participa activ si constructiv la solutionarea proble¬melor unitatii in general si la cele de planificare si control in spe¬cial;

b) realismul ca necesitate si mijloc de asigurare a unei relatii clare intre nivelurile prevazute in bugete si considerentele de ordin subiectiv;

c) flexibilitate necesara in procesul de imple¬mentare a bugetului in sistemul managerial.

Fisiere in arhiva (2):

  • Metode, Tehnici si Instrumente de Management
    • Metode, tehnici si instrumente de management.doc
    • Metode, tehnici si instrumente de management.ppt

Alte informatii

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava ADMINISTRAREA AFACERILOR Anul II