Metode, Tehnici și Instrumente de Management

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 14078
Mărime: 155.48KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Simona Buta
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea:Finanţe şi Bănci

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I – Conceptul de management

CAPITOLUL II – Rolul managementului

CAPITOLUL III – Metode, tehnici şi instrumente de management

3.1. Metode manageriale

3.1.1. Metode manageriale operative

3.1.1.1. Managementul pe bază de plan

3.1.1.2. Managementul pe bază de bugete

3.1.1.3. Managementul pe bază de proiecte

3.1.1.4. Managementul pe bază de sistem

3.1.1.5. Managementul prin rezultate

3.1.1.6. Managementul prin produs

3.1.1.7. Managementul prin excepţie

3.1.1.8. Managementul prin obiective

3.1.1.9. Managementul prin cooperare şi colaborare

3.1.1.10. Managementul prin delegare

3.1.1.11. Managementul prin motivaţie

3.1.1.12. Managementul prin inovare

3.1.1.13. Managementul prin informaţii şi comunicări

3.1.1.14. Managementul prin alternative

3.1.1.15. Managementul prin consimţământ

3.1.1.16. Managementul participativ

3.2. Tehnici manageriale

3.2.1. Cercetarea operaţională

3.2.2. Programarea matematică

3.2.3. Programarea liniară

3.2.4. Tehnici de modelare prin grafice – reţea

3.2.5. Tehnici stohastice

3.2.6. Tehnici de stimulare

3.2.7. Tehnici de stimulare a creativităţii

3.2.7.1. Brainstormingul

3.2.7.2. Sinectica

3.2.7.3. Matricea descoperirilor

3.2.7.4. Metoda DELBEQ

3.2.7.5. Metoda DELPHI

3.3. Instrumente manageriale

3.3.1. Recomandarea

3.3.2. Evaluarea

3.3.3. Indicaţia

3.3.4. Directivă

3.3.5. Hotărârea

3.3.6. Rezoluţia

3.3.7. Decizia

3.3.8. Ordinul

3.3.9. Sancţiunea

3.3.10. Aprobarea

3.3.11. Avizul

3.3.12. Îndrumarea

3.3.13. Aprecierea

3.3.14. Raportul

CAPITOLUL IV Studiu de caz S.C. Danone România S.R.L

4.1. Prezentarea generală a companiei

4.2. Scurt istoric al companiei Danone România

4.3. Metode şi tehnici manageriale ale companiei Danone România

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Acest proiect conţine informaţii cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele de management, iar în partea a doua este prezentat studiul de caz realizat pe compania S.C Danone România S.R.L

Pentru fiecare manager e important să cunoască metodele, tehnicile şi instrumentele sistemului de management pentru a se descurca în desfăşurarea activităţii unei întreprinderi.

Munca managerului se exercită pe baza unor principii şi cerinţe, care pot fi controlate, îndrumate şi chiar măsurate. Această activitate are particularităţi distincte, care pot fi însuşite, formate, urmărite şi analizate.

O componentă atât a ştiinţei managementului, cât şi a managementului ştiinţific, care dobândeşte o pondere superioară, o reprezintă sistemele şi metodele manageriale ale firmelor. Această evoluţie exprimă amplificarea orientării spre funcţionalitate şi profitabilitate a firmelor, trecerea managementului într-o proporţie din ce în ce mai mare de la faza descriptiv-explicativă la faza normativ-aplicativ.

Proiectul este structurat pe patru capitole, în primul capitol este prezentat pe scurt conceptul de management, al doilea capitol cuprinde informaţii cu privire la rolul managementului. În cel de-al treilea capitol am prezentat metodele, tehnicile şi instrumentele manageriale pe care le-am împărţit în trei subcapitole. În primul subcapitol este vorba despre metodele manageriale fiind vorba despre o structură de ordine, un program după care se reglează acţiunile practice şi intelectuale în vederea atingerii unui scop. Al doilea subcapitol cuprinde tehnicile specifice de management care au apărut din necesitatea optimizării deciziilor şi vizează creşterea eficienţei managementului întreprinderii.

Prin al treilea capitol se vizează instrumentele manageriale, şi anume mijlocul utilizat de manager pentru a exercita funcţiile manageriale.

Ultimul capitol este studiul de caz realizat pe firmă S.C Danone România S.R.L cu privire la metodele, tehnicile şi instrumentele manageriale desfăşurate în firmă

În încheiere sunt trecute în revistă concluziile luate în urma studiului de caz realizat pe firmă S.C. Danone România S.R.L. şi a noţiunilor de metode, tehnici şi instrumente de management.

CAPITOLUL I – Conceptul de management

Problema managementului se pune atunci când acesta devine un mijloc prin care se pun în balanţă aspectele tehnice şi cele umane, care constitue o relaţie între manager (conducător) şi subordonat (condus), relaţie care este de cele mai multe ori imperfectă.

În definirea contemporană a conceptului de management se remarcă o preocupare în stabilirea faptului dacă acesta este un meşteşug, artă sau ştiinţă. Evident că un răspuns asupra acestui aspect nu poate fi dat, adevărul fiind undeva, la mijloc. În aceste condiţii, trebuie să pornim de la premisa că în societatea contemporană exista o multitudine de valori într-o continuă schimbare şi de o complexitate foarte ridicată, iar pentru manager problema este de a alege între folosirea cunoştinţelor ştiinţifice acumulate sau adoptarea unor decizii pe baza intuiţiei sale.

Există mai multe încercări pentru a descrie conţinutul activităţii de management. Acesta a fost considerat că o activitate separată de cele de producţie marketing sau finanţe. Numeroşi economişti precum Alfred Marshall au separat această activitate de ceilalţi factori de producţie (pământ, munca şi capital) iar un alt mare economist J.A.Schumpeter (fiind preocupat de inovaţiile din administraţie) a fost de acord cu ideea că managementul este o entitate.

În prezent managementul este influenţat de un număr de factori ce se intercondiţionează reciproc.

Aceşti factori vor creşte la număr odată cu dezvoltarea organizaţiei şi va fi din ce în ce mai greu să se urmărească efectele lor pentru a delimita responsabilităţile specifice managementului. Astfel, exista un număr ridicat de probleme de rezolvat, unii autori având în vedere schimbările din structura organizaţiei şi din zona autorităţii şi responsabilităţii, alţii sperând să impulsioneze calitatea deciziei prin mijloacele tehnicii de calcul şi utilizarea prelucrării datelor. În fine, un alt grup aşteaptă rezolvarea aceloraşi probleme prin concentrarea asupra relaţiilor umane. Se remarca faptul că un aspect vital este acela că laturile structurale tehnice şi umane nu pot fi separate atâta timp cât ele interacţionează.

Termenul de management are două înţelesuri importante. Dicţionarul defineşte managementul că "actul, artă sau maniera de dirijare, control şi direcţionare" şi "grupul celor ce conduce sau direcţionează o întreprindere". Aceasta definiţie sugerează că managementul implica acţiuni direct îndreptate spre anumite scopuri, iar managerii sunt oamenii implicaţi în acest proces. Activităţile manageriale nu pot fi puse în discuţie fără referire la latura umană şi performanţa ei, poziţia managerilor în întreprindere este definită ca fiind nu un simplu titlu ci însăşi îndeplinirea practică a unei activităţi.

Managementul este procesul de stabilire şi atingere a scopurilor prin utilizarea şi coordonarea resurselor umane, tehnice şi financiare în contextul mediului.

Managementul este un proces de stabilire şi atingere a obiectivelor. Orice organizaţie este creată şi operează pentru a obţine ceva, de obicei multe lucruri cum ar fi dezvoltarea unui produs, sau să servească nevoilor unui grup de clienţi. Posibilităţile sunt fără sfârşit. Pentru a atinge fiecare scop managerii trebuie să analizeze obiectivele organizaţiei pe care o conduc.

Preview document

Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 1
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 2
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 3
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 4
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 5
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 6
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 7
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 8
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 9
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 10
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 11
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 12
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 13
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 14
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 15
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 16
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 17
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 18
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 19
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 20
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 21
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 22
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 23
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 24
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 25
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 26
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 27
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 28
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 29
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 30
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 31
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 32
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 33
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 34
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 35
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 36
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 37
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 38
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 39
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 40
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 41
Metode, Tehnici și Instrumente de Management - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Metode, Tehnici si Instrumente de Management.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Management - Dedeman

I.1. Prezentarea generala S.C. DEDEMAN S.R.L. Denumirea societatii: S.C. DEDEMAN S.R.L. Statutul juridic: Societatea comerciala S.C. DEDEMAN...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul Inovarii SC Muller Dairy Ro SRL

Capitolul I Noţiuni introductive privind Managementul Inovării În anul 1941, economistul englez Schumpeter propune prima definiţie, în domeniul...

Particularitatile Managementului de Consultanta in Afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Tipuri si Stiluri Managerile Specifice Modelului de Management din Germania

INTRODUCERE În urma unei activităţi de documentare am încercat o descriere a personalităţii managerilor germani şi a importanţei pe care o deţine...

Recrutarea, Selectia si Incadrarea Resurselor Umane

Motto: “ Managementul este unul din factorii esențiali care explică de ce o țară este bogată sau săracă.” ( Richard Farmer, Advances in...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE Una din cele mai importante valori a unei organizaţii o reprezintă resursa umană. Nici o organizaţie nu poate funcţiona bine fără...

Management Comparat - Germania

Managementul german Sub raport tehnic-tehnologic, social,economic,modelul german de management este unul dintre cele mai eficiente din lume....

Ai nevoie de altceva?