Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală

Proiect
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 25838
Mărime: 122.00KB (arhivat)
Publicat de: Silvian Prodan
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector Univ. Drd. ADINA PUISOR
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CONSTANŢA SPECIALIZAREA: MANAGEMENT FINANCIAR - CONTABIL

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I.
 3. CONCEPT, ROL, PARTICULARITĂŢI ŞI DEZVOLTARE A IMM -urilor ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ
 4. 1.1 IMM –uri – înfiinţare, noţiune, caracteristici generale, structură, evoluţie 4
 5. 1.2 Rolul şi dezvoltarea IMM –urilor din sectorul producţie 9
 6. 1.3 Forme şi programe de finanţare şi sprijinire a IMM –urilor 10
 7. 1.3.1 Programe de finanţare a IMM –urilor 10
 8. 1.3.2 Programe de sprijinire a IMM –urilor 14
 9. 1.4 Finanţarea prin programul PHARE 19
 10. 1.5 Finanţarea prin programul SAPARD 25
 11. 1.6 Finanţarea IMM –urilor cu ajutorul creditelor bancare 27
 12. CAPITOLUL II.
 13. STUDIU DE CAZ PRIVIND UTILIZAREA CREDITULUI OVERDRAFT DE CĂTRE S.C. „TOTAL DISTRIBUTION” S.R.L. DE LA BANCA TRANSILVANIA S.A.
 14. 2.1 Creditul overdraft la Banca Transilvania S.A. 37
 15. 2.2 Studiu de caz privind utilizarea creditului overdraft de către S.C. „Total Distribution” S.R.L. de la Banca Transilvania S.A. 39
 16. CAPITOLUL III.
 17. UNELE OPINII CU PRIVIRE LA FINANŢAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ÎN ROMÂNIA
 18. CONCLUZII 49
 19. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 52
 20. ANEXE 54

Extras din proiect

Introducere

Până nu demult, întreprinderilor mici şi mijlocii (denumite în continuare IMM) aproape că nu li se acorda importanţă nici la nivel naţional (doar prin unele măsuri legislative care să le permită supravieţuirea), nici la nivel internaţional.

Dar, în ultima perioadă, s-a constatat că acest grup de firme are o pondere importantă în viaţa economică a naţiunilor, sunt mult mai flexibile şi capabile să se adapteze rapid la schimbările de mediu.

Practica finanţărilor pentru întreprinderi, în România, a „renăscut” după anul 1989, datorită situaţiei dificile în care se aflau firmele româneşti la acel moment şi ale căror nevoi de finanţare a capitalului circulant, în special, depăşeau resursele proprii ale acestora.

În plus, sunt considerate ca având cel mai mare potenţial de creare de locuri de muncă.

Mai exact, această reorientare către IMM a fost determinată de contextul economic din ce in ce mai deschis, extinderea utilizării tehnologiilor informaţionale şi, în special, a comerţului electronic.

Toate acestea au condus la modificări în practicile economice, de management, în comunicaţii şi accesul la surse de finanţare cât mai avantajoase şi mai variate.

De asemenea, s-a modificat poziţia marilor firme faţă de IMM, conturându-se din ce în ce mai multe relaţii de parteneriat, reţele şi alianţe strategice între acestea, chiar dacă se consideră că relaţiile stabilite cu IMM tind să fie mai mult informale, oportuniste şi episodice, decât realizate pe baze contractuale şi pe termen lung. Şi mai există o stare de fapt: IMM sunt mai puţin familiarizate cu structurile formale de susţinere şi cultură corporatistă şi mai mult cu procedurile informale şi birocratice.

Au fost depistaţi mai mulţi factori care au cauzat pătrunderea cu întârziere a IMM pe pieţele globale şi, mai ales, implementarea în cadrul acestora a strategiilor care să le permită utilizarea comerţului electronic ca pe un avantaj competitiv, şi anume:

- în comparaţie cu marile firme, IMM sunt, în general, mai puţin formale şi ştiinţifice în practicile lor manageriale şi organizaţionale;

- majoritatea IMM au tehnologii informaţionale mai puţin complexe şi mai puţină experienţă în utilizarea lor;

- IMM tind să-şi concentreze eforturile pe termen scurt sau mediu, în vederea supravieţuirii, şi mai puţin spre obţinerea de profit pe termen lung;

- IMM au puţine resurse, atât financiare, cât şi intelectuale pentru a investi în iniţiative majore şi sunt nesigure în ceea ce priveşte beneficiile ce ar putea fi obţinute din eforturile depuse pentru planificare, raportare şi analiză, pe care marile firme le consideră elemente esenţiale care trebuie să fie luate în considerare la stabilirea strategiilor.

După 1989, aproape 10 ani, în România, spre deosebire de alte ţări din centrul şi estul Europei, nu a existat o strategie şi/sau politici coerente focalizate pe IMM, implicit un cadru legislativ şi instituţional adecvat.

În domeniul microeconomic, atenţia guvernelor a fost concentrată asupra privatizării şi restructurării firmelor de stat, explicându-se în acest fel performanţele şi dinamica sensibil inferioare ale sectorului privat din România, comparativ cu alte ţări europene şi implicit starea economiei româneşti.

Preocupările de sprijinire ale domeniului IMM au fost într-o măsură importantă imprimate de programele donatorilor de fonduri străine, fără însă a se face o evaluare efectivă a acestora şi fără a se asigura o îndrumare în privinţa dezvoltării lor, proces caracterizat printr-o evoluţie haotică.

Legislaţia României privind sectorul IMM este în mare parte aliniată la acquis-ul Comunitar din capitolul 16 – „Întreprinderi mici şi mijlocii”.

Ca ipoteză de lucru, guvernul a asumat data de 1 ianuarie 2007 ca dată la care România va fi pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. În acest sens va fi confirmată politica de dezvoltare a sectorului IMM şi de îmbunătăţire a mediului de afaceri cu scopul de a asigura dezvoltarea economică şi de a creşte capacitatea IMM de a face faţă presiunilor concurenţiale.

Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un pas important în armonizarea legislaţiei româneşti în domeniul IMM cu cea din Uniunea Europeană.

Responsabile pentru aplicarea legislaţiei corespunzătoare sunt următoarele instituţii:

- Agenţia Naţională pentru IMM, care asigură coordonarea politicilor şi măsurilor de sprijinire a IMM, în concordanţă cu Legea nr. 133/1999

- Ministerul Turismului, care elaborează, implementează şi evaluează politicile în domeniul turismului

- Ministerul Industriei şi Comerţului pentru politica în domeniul comerţului şi distribuţiei

- Organizaţiile IMM reprezentative la nivel naţional, implicate permanent, prin mecanisme specifice

Aspectele de conţinut ale cadrului legislativ şi instituţional se referă la următoarele deziderate:

- aplicarea promtă şi integrală a Legii nr. 133/1999 privind sectorul IMM

- remodelarea integrală a activităţii instituţiilor de stat în vederea creşterii eficacităţii şi responsabilităţii lor

- transformarea contractelor economice în instrumente sigure de apărare a intereselor economice ale partenerilor, în conformitate cu practicile internaţionale.

A devenit o certitudine că dimensiunile internaţionale sunt din ce în ce mai importante în domeniul economic într-o lume a economiilor şi pieţelor globale.

Astfel, aspectele internaţionale sunt elemente vitale, în sensul că pentru asigurarea succesului firmelor trebuie regândite şi rezolvate problemele de contabilitate, marketing, finanţe, producţie, management, resurse umane, sisteme informaţionale din perspectiva globalizării, cea ce conduce la mutaţii de ordin organizaţional, structural, social, cultural, politic.

Mutaţiile acela mai profunde s-au manifestat în managementul şi structurile de organizare ale celor doi poli unde se desfăşoară în prezent activitatea economică, respectiv întreprinderile mici şi mijlocii şi corporaţiile multinaţionale.

s-au conturat, astfel, două direcţii în care schimbările aduse de societatea informaţională îşi spun cuvântul:

- implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii în proiectele multiorganizaţionale, a reţelelor de firme şi a alianţelor strategice

- reconfigurarea structurilor corporaţiilor multinaţionale.

Aceste direcţii sunt considerate şi factori care influenţează contextul economic actual, sub impactul procesului de dezvoltare a IMM.

CAPITOLUL I

CONCEPT, ROL, PARTICULARITĂŢI ŞI DEZVOLTARE

A IMM –urilor ÎN ECONOMIA ROMÂNEASCĂ

1.1 IMM –uri – înfiinţare, noţiune, caracteristici generale, structură, evoluţie

Înfiinţarea unei IMM

Statisticile din întreaga lume arată că ritmul de înfiinţare de noi firme nu este constant. El variază de la o ţară la alta şi, în cadrul aceleiaşi ţări, în timp. Studiile efectuate de numeroşi specialişti au relevat o serie de factori principali care influenţează ritmul înfiinţării unor întreprinderi în ţara noastră.

Fluxurile macroeconomice influenţează intensitatea tuturor proceselor economice din cadrul unei economii. Statisticile relevă că în perioadele de expansiune economică ritmul creării unor întreprinderi este mai mare decât în perioadele de stagnare sau recesiune economică.

Preview document

Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 1
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 2
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 3
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 4
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 5
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 6
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 7
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 8
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 9
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 10
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 11
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 12
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 13
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 14
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 15
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 16
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 17
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 18
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 19
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 20
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 21
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 22
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 23
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 24
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 25
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 26
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 27
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 28
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 29
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 30
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 31
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 32
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 33
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 34
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 35
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 36
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 37
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 38
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 39
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 40
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 41
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 42
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 43
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 44
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 45
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 46
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 47
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 48
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 49
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 50
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 51
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 52
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 53
Modalități de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Economia Românească Actuală - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Modalitati de Finantare a Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Economia Romaneasca Actuala.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Managementul Proiectelor

ARGUMENT Lucrarea de faţă doreşte să prezinte elementele comunicării în managementul proiectelor, tipurile acesteia, necesităţile care au dus la...

Piața muncii în România - instituții, politici, evoluții

INTRODUCERE Politica si strategia Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale vizeaza – în principal – cresterea gradului de ocupare a populatiei...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Dezvoltarea sistemului de franciză în țările europene și în România

INTRODUCERE Cuvântul “franchise” este de origine franceză şi se traduce ca privilegiu sau permisiune. Franciza nu este altceva decât un raport în...

Perspectivele Sectorului IMM din România în Contextul Integrării în Uniunea Europeană

Capitolul 1 INTRODUCERE De-a lungul ultimilor ani, studiile şi publicaţiile privind întreprinderile mici şi mijlocii în economiile occidentale...

Crearea și Dezvoltarea Sectorului IMM în România

1. Modalităţi de creare a IMM-urilor Cadrul juridic necesar funcţionării economiei de piaţa a fost stabilit şi aplicat în linii generale în...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Finanțare IMM

Necesităţi Destinaţii Observaţii Pregătirea demarării unei afaceri - realizarea unei dezvoltări tehnice de produs sau tehnologie, ca bază a...

Te-ar putea interesa și

Practică bancară - Banca Comercială Carpatica

Prezentarea Băncii Banca Comerciala Carpatica a fost infiintata la Sibiu in data de 15 iulie 1999. In urma cu noua ani, la initiativa unor oameni...

Analiza surselor de finanțare a investițiilor în economia de piață

INTRODUCERE Transformarile economice din anii '90 au dat nastere unei dezvoltari foarte rapide a antreprenoriatului în cadrul societatii, care a...

Dezvoltarea Regională și Întreprinderile Mici și Mijlocii

INTRODUCERE De la începuturile ei în anul 1957 şi până astăzi, Politica Regională a Uniunii Europene vine în sprijinul regiunilor şi statelor...

Managementul lanțului de aprovizionare SCM

CAPITOLUL 1. STUDIUL TEORETIC 1. Trecerea de la ,,Logistică” la ,,Lant Logistic (de aprovizionare)” Logistica este procesul de planificare,...

Procesul de Convergență Contabilă

1.1. De la armonizare la convergenta contabila 1.1.1. Teorie, normalizare si obiective ale contabilitatii De la prima lucrare publicata de Luca...

Ai nevoie de altceva?