Modelul German de Management

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Modelul German de Management.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 54 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: C. Grigorut

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

INTRODUCERE.4
CAPITOLUL I
Aspecte introductive privind modelul
german de management.6
SECŢIUNEA I
Scurte date demografice şi economice.6
SECŢIUNEA a II-a
Influenţa culturi şi a sistemului educaţional asupra
managementului german. 8
SECŢIUNEA a III-a
Cadrul constituţional al activităţii manageriale. 10
SECŢIUNEA a IV-a
Guvernul, politica şi organizarea politico-administrativă
la baza modelului german de management. 11
SECŢIUNEA a V-a
Modelul de management german
de tranziţie şi reformă economică. 15
V.1. Tranziţia de la economia de comandă de tip naţional – socialist la economia
socială de piaţă a Republicii Federale Germane. 16
V.2. Teorie şi modele, sisteme şi structuri în managementul
economiei sociale de piaţă germane. .17
CAPITOLUL II
Privire comparativă asupra principalelor trăsături ale modelului european de management şi principiile fundamentale ale modelului german de management.22
SECŢIUNEA I
Principalele trăsături ale modelului european de management.22
SECŢIUNEA a II-a
Principiile fundamentale ale modelului
german de management. 26
CAPITOLUL III
Organizarea structurală a firmelor germane. 28
SECŢIUNEA I
Caracteristici generale ale managementului
firmelor din Germania.28
SECŢIUNEA a II-a
Aspecte ale organizarii structurale a firmelor germane. . 31
CAPITOLUL IV
Managerii germani şi stilul de conducere. 34
SECŢIUNEA I
Particularităţi psihosocioprofesionale. .34
SECŢIUNEA a II-a
Concepţii şi practici de conducere.37
SECŢIUNEA a III-a
Pregătirea profesională a managerilor germani. 39
CAPITOLUL V
Managementul german al resurselor umane. 41
SECŢIUNEA I
Trăsături generale.41
SECŢIUNEA a II-a
Evaluarea personalului şi gestiunea carierelor.43
SECŢIUNEA a III-a
Relaţia dintre management şi sindicate. 45
CONCLUZII. 47
BIBLIOGRAFIE. 49

Extras din document

INTRODUCERE

Elaborată prin prisma faptului că managementul european reprezintă o însumare de modele manageriale proprii ţărilor europene, diferenţele specifice în materie de management fiind generate de factori de natură culturală şi de tradiţii comportamentale, lucrarea de faţă îşi propune să contribuie la evidenţierea faptului că Germania practică unul din cele mai eficiente modele de management din lume cu rezultate economice excepţionale, obţinute în contextul reconstruirii industriei aproape complet distruse în timpul războiului, apelând la tehnologii noi. Comportamentul managerial german este puternic marcat de principiile protestante privind eficienţa socială a structurilor organizaţionale, respectiv demnitatea umană având ca scop bunăstarea oamenilor, solidaritatea caracterizată prin responsabilităţi la nivel de individ şi la nivel de grup, responsabilitatea pentru propriile opinii şi inviolabilitatea proprietăţii.

Funcţionalitatea şi performanţele unei ţări în general, ale unei firme/întreprinderi, în special, indiferent de contextul naţional, depind, în mare măsură, de modul în care managerii reuşesc să creeze sisteme de management moderne şi flexibile, care integrează în structura lor multitudinea variabilelor intra şi extraorganizaţionale. Pornind de la aceste considerente de ordin general, cercetarea teoretică întreprinsă a permis identificarea unor particularităţi ale sistemului de management din diferite tipuri de organizaţii aparţinând Germaniei.

Cercetarea teoretică întreprinsă a confirmat ceea ce specialiştii au demonstrat în timp, şi anume faptul că schimbările manageriale sunt determinate de o serie de caracteristici tipologice ale firmelor, de viziunea proprietarilor şi managerilor asupra afacerilor, dar şi de influenţele culturale care marchează semnificativ comportamentul organizaţional şi individual al resurselor umane implicate atât în procesele de management, cât şi de execuţie.

Fiecare organizaţie îşi creează în decursul existenţei sale un sistem de management propriu care ia în considerare coordonatele generale ale contextului naţional, dar şi elementele specifice.

În prima parte a lucrării am prezentat câteva din caracteristicile generale ale modelului german de management, respectiv influenţa factorilor economici, culturali, a cadrului constituţional, precum şi a organizării politico-administrative şi a politicii de stat asupra managementului. De asemenea, am prezentat principiile fundamentale ale modelului german de management în contextul principalelor trăsături ale modelului European de management, interdependenţa dintre acestea.

În cea de-a doua parte a lucrării am caracteristicile generale ale managementului firmelor/întreprinderilor din Germania lor, respectiv organizarea structurală a firmelor germane, element aflat în strânsă legătură cu structura managerială germană.

În partea finală a lucrării am prezentat particularităţi psihosocioprofesionale ale managerilor germani, concepţii şi practici de conducere specifice acestora.

În procesul de analiză s-a urmărit, de asemenea, descoperirea elementelor de universalitate şi a implicaţiilor pe care acestea le au asupra managementului resurselor umane în cadrul organizaţiilor din Germania.

Demersul logic, însoţit de opiniile existente în literatura economică de specialitate, a constituit interesul pentru această lucrare.

CAPITOLUL I

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND MODELUL

GERMAN DE MANAGEMENT

Secţiunea I

Scurte date demografice şi economice

Republica Federală Germania are o suprafaţă de 357.021 km2, cu o populaţie de 82.400.996 locuitori, densitatea pe km2 fiind de 231 loc./ km2.

Germania are cea mai mare economie naţională din Europa, a treia din lume ca PIB nominal, şi a cincea din lume în funcţie de paritatea puterii de cumpărare, conform datelor din 2008. De la începuturile erei industriale, Germania a fost un lider, inovator şi beneficiar al unei economii din ce în ce mai globalizate. Germania este lider mondial în exporturi, exportând bunuri în valoare de 1,133 trilioane de dolari în 2006 (incluzând ţările din zona Euro), şi generează un surplus comercial de 165 de miliarde. Sectorul servicii contribuie cu aproximativ 70% la PIB-ul total, sectorul industrie cu 29,1%, şi sectorul agricultură cu 0,9%. Majoritatea produselor sunt din domeniul ingineriei, în special automobile, instalaţii mecanice, metalurgie şi bunuri chimicale]. Germania este cel mai mare producător de turbine de vânt şi tehnologia puterii solare din lume. Cele mai mari târguri şi congrese internaţionale de comerţ din fiecare an au loc în oraşe germane, cum ar fi Hanovra, Frankfurt şi Berlin.

Fisiere in arhiva (3):

  • BIBLIOGRAFI management.doc
  • CUPRINS modelul german de management.doc
  • Modelul de management din Germania.doc