Motivarea angajaților

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4013
Mărime: 84.51KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Stanciu

Cuprins

1. Introducere

2. Relaţia management – motivaţie

3. Surse motivaţionale

4. Tipologia motivării

5. Factorii motivatori

6. Tehnici motivaţionale specifice

7. Principalele teorii motivaţionale

8. Teorii de conţinut

8.1. Teoria ierarhiei nevoilor lui MASLOW

8.2. Teoria ERG

8.3. Teoria succesului Mc Clelland

8.4. Teoria bifactorială a lui Herzberg

9. Bibliografie

Extras din document

Motivarea angajatilor

În managementul firmei, sensul adevărat al acţiunilor şi comportamentului angajaţilor nu poate fi descoperit fără cunoaşterea motivelor care le-au generat. Cunoaşterea motivelor nu ajută doar la mărirea eficienţei acţiunilor, la creşterea posibilităţilor de explicare şi predicţie a comportamentului uman, ci şi la descifrarea valorii morale a acestuia.

Din punct de vedere etimologic, motivaţia provine din cuvîntul latin ” movere ” şi inseamnă deplasare, mişcare. Prin urmare, motivaţia poate fi definită ca fiind totalitatea mişcărilor interne care declanşează, menţin şi orientează acţiunea individului în sensul satisfacerii trebuinţelor, imboldurilor şi impulsurilor care stau la baza lor.

Motivaţia este un factor important în determinarea comportamentului angajatilor dar nu este singurul. Influenţele sunt şi de natură biologică, socială, culturală, organizaţonală şi psihologică.

2. Relaţia management – motivaţie

Mulţi manageri sunt de părere că succesul unei firme este determinat de eforturile depuse de membrii ei şi că abordarea comportamentului prin prisma motivaţiei este deosebit de dificilă. Problemele care se ivesc pot fi de forma: ” Cum poţi să-i determini pe oameni să facă ceea ce doreşti tu ” sau ” Cum pot să fiu sigur că oamenii îşi vor face munca fără un control direct şi permanent ?”

Managerii pot obţine succese în activitatea lor dacă reuşesc să înţeleagă bine acest rol. Motivaţia iniţiază şi divizează comportamentul, spre un scop care o dată atins va determina satisfacerea unei necesităţi.

O motivaţie crescută în rândul salariaţilor unei întreprinderi, duce la instalarea satisfacţiei în muncă.

Un manager trebuie să-şi sporească preocupările în ceea ce priveşte motivarea şi creşterea satisfacţiei în muncă a angajaţilor săi, pentru a-i determina pe aceştia să-şi îmbunătăţească propria activitate, obţinând în final performanţe ridicate.

Eficacitatea şi eficienţa utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale, depind într-o măsură hotărâtoare de resursele umane.

În prezent managerii stabilesc legături durabile între motivaţia şi performanţele afective ale unui individ; creează condiţii astfel încât ţelurile personale ale angajaţilor şi ale organizaţiei să poată fi monitorizate.

Într-o economie în care domină competiţia, managerul nu trebuie să fie orbit doar de perspectiva profitului, ci trebuie să se preocupe ca angajaţii lui să dobândească sentimentul implicării totale în excelenţa firmei.

3. Surse motivaţionale

În practică, fenomenul de antrenare a resurselor umane gravitează în jurul motivaţiei. Acesta este factorul psiho-social ce determină realizarea performanţei.

A motiva angajaţii înseamnă a le răsplăti băneşte contribuţia la progresul firmei şi de a dezvolta pentru ei înşişi utilitatea dată de dimensiunea subiectivă a muncii.

Preview document

Motivarea angajaților - Pagina 1
Motivarea angajaților - Pagina 2
Motivarea angajaților - Pagina 3
Motivarea angajaților - Pagina 4
Motivarea angajaților - Pagina 5
Motivarea angajaților - Pagina 6
Motivarea angajaților - Pagina 7
Motivarea angajaților - Pagina 8
Motivarea angajaților - Pagina 9
Motivarea angajaților - Pagina 10
Motivarea angajaților - Pagina 11
Motivarea angajaților - Pagina 12
Motivarea angajaților - Pagina 13
Motivarea angajaților - Pagina 14
Motivarea angajaților - Pagina 15
Motivarea angajaților - Pagina 16
Motivarea angajaților - Pagina 17
Motivarea angajaților - Pagina 18
Motivarea angajaților - Pagina 19
Motivarea angajaților - Pagina 20
Motivarea angajaților - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Motivarea Angajatilor.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Motivarea

CAP.I. MOTIVAŢIA-CONSIDERAŢII GENERALE I.1. INTRODUCERE - CONCEPTUL DE MOTIVAŢIE Termenul de motivaţie a apãrut in literatura de specialitate in...

Motivarea personalului - studiu de caz la firma SC Altex România SRL

Introducere Am ales drept temă de dezbătut motivarea personalului pentru firmă S.C.ALTEX ROMANIA S.R.L, deoarece aceasta este una din marile firme...

Aspecte ale managementului resurselor umane în cadrul unei societăți

INTRODUCERE In opinia unor renumiti specialisti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizatiei, devenind un...

Managementul resurselor umane - motivarea angajaților

1. Resursele umane, principala resursă a firmei Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizaţia în desfăşurarea...

Motivarea Personalului. Studiu de Caz la Mervani Travel SRL

Introducere Am ales ca temă „motivarea personalului”, deoarece sunt foarte interesată de modul în care lucrează angajații în cadrul unei...

Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale asistenților medicali generaliști din cadrul SC medlife SRL

INTRODUCERE Trainingul „EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI DIN CADRUL SC. MEDLIFE SRL” este...

Te-ar putea interesa și

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL

1.Prezentarea firmei GEOTECH SERVCOM SRL Domeniu firmă: - Denumire: GEOTECH SERVCOM SRL ; Sediu social: Sediul societăţii este în judeţul...

Relațiile dintre Manageri și Subordonați

INTRODUCERE Tot ceea ce influențează buna funcționare a unei organizații trebuie studiat amănunțit, deoarece problemele legate de procesul...

Studiu privind rolul comunicării în motivarea angajaților

Introducere “Nimic nu este mai greu în lume decât a înţelege pe altul, şi iarăşi, fără a-l înţelege, este peste putinţă să-l convingi. “ Titu...

Managemntul Resurselor Umane la Tabco Campofrio SA

INTRODUCERE Lucrarea de faţă examinează motivarea, mai întâi ca proces psihologic, iar apoi modalităţile în care motivarea poate fi folosită în...

Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare

INTRODUCERE Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţilor tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi a...

Ai nevoie de altceva?