Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 4154
Mărime: 33.17KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Universitatea Transilvania din Brasov, prof,. C. NIcolau

Extras din document

Introducere

Lucrarea de faţă studiază procesul de motivare al angajaţilor SC Rafeba SRL, cum sunt aceştia motivaţi, constatarea anumitor probleme apărute şi propunerea de modalităţi de îmbunătăţire a sistemului de motivare. Aceste demersuri sunt necesare deoarece în ultima vreme factorul uman a devenit tot mai important. Un angajat bine motivat poate aduce firmei la care lucrează multe beneficii prin munca lui.

Am ales această temă deoarece practic fiecare persoană are în ea însăşi acel „motor” care o determină să depună eforturi pentru îndeplinirea unei anumite acţiuni. Acest „motor” trebuie cunoscut, pentru că rolul managerilor nu este acela de a „împinge” angajaţii, ci de a-i determina pe aceştia să îşi „pornească” propriul „motor” intern astfel încât satisfacţia şi performanţele lor să crească permanent.

Această lucrare işi propune să studieze cum este realizată motivarea personalului la SC Rafeba SRL prin aplicarea unui chestionar angajaţilor firmei, analiza si interpretarea rezultatelor acestui chestionar. S-a elaborat un chestionar ţinându-se cont de tema studiului şi de specificul socio-profesional al persoanelor vizate. Pe baza chestionarului s-a încercat trasarea unor linii în care se încadrează subiectul din punct de vedere social. Se studiază astfel gradul de integrare în grupul de muncă, atitudinea faţă de muncă, condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea, nivelul de aspiraţie, satisfacţia etc.

A fost aleasă aceasta formă de analiză a motivarii angajaţilor deoarece se consideră că însuşi angajatul este cel care ne poate spune cât mai multe despre cât este de mulţumit de sistemul de recompense şi cum se poate imbunătăţi acest sistem.

De asemenea, este necesară formarea unor recomandări către firmă pentru îmbunătăţirea motivării personalului, recomandări formulate tot pe baza interpretării chestionarelor. Modele ale acestor chestionare (cele mai reprezentative din cele completate de către angajaţi) sunt anexate acestui proiect.

Capitolul 1 - Managementul resurselor umane : Motivarea

Motivarea nu este doar un subiect de studiu pentru cercetători si academicieni, ci şi o temă de introspecţie pentru fiecare individ. Tocmai de aceea a fost analizată intens şi luată sub lupa cercetătorilor care au formulat teorii şi modele, menite să găsească răspunsuri la întrebarea : ”Oamenii se nasc automotivaţi sau motivaţia trebuie indusă?”

Pentru a avea succes în munca zilnică cu subordonaţii managerii trebuie să cunoască şi să înţeleagă cât mai complet posibil procesul de motivare în cadrul organizaţional. Aşadar, este vital să înţelegem ce anume motivează, demotivează un salariat în munca depusă de el.

Cole (2000:99) precizează că numai printr-un efort de colaborare/cointeresare, prin mecanisme adecvate de atragere a salariaţilor înspre obiectivele propuse de firmă, prin mecanisme de motivare/influenţare a lor, prin construcţia de echipe eficiente de management se poate crea un climat organizaţional care să favorizeze consumul de energie şi creativitatea latentă a salariaţilor.

O organizaţie îşi va motiva angajaţii ei printr-o componentă cuantificabilă (salariul, bonificaţiile), dar şi prin aspecte ce ţin de o componentă noncuantificabilă (şansele de afirmare, condiţiile de muncă, relaţiile cu şefii). Acest lucru poate fi reprezentat schematic astfel:

Conform lui I. Oprea (2006:109), prin motivaţie filologii înteleg ansamblul mobilurilor psihice ce determină acţiunea şi comportamentul unei persoane. Aşadar, orice individ raţional se comportă într-un anumit mod şi se implică în diferite acţiuni umane ca urmare a unei motivaţii vizibile sau ascunse. Aceasta motivaţie este generată la rândul ei de anumite nevoi, interese sau trebuinţe ale fiecarei persoane.

Din punctul de vedere al managementului , motivaţia reprezintă suma mobilurilor psihice ce iniţiază şi dirijează comportamentul unui salariat înspre un scop/obiectiv; atingerea scopului echivalează cu satisfacerea unor nevoi/necesităţi resimţite de persoana respectivă.

Preview document

Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 1
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 2
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 3
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 4
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 5
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 6
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 7
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 8
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 9
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 10
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 11
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 12
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 13
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 14
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 15
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 16
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 17
Motivarea Angajaților la SC Rafeba SRL - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Motivarea Angajatilor la SC Rafeba SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Studiu de Caz Privind Motivarea Personalului

CAP. 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE- COMPONENTĂ A MANAGEMENTULUI GENERAL 1.1. NOŢIUNI PRIVIND MANAGEMENTUL GENERAL 1.1.1. NOŢIUNEA DE...

Managementul Conflictelor

1. Aspecte generale privind notiunea de conflict Dacă te voi accepta aşa cum eşti, te voi înrăutăţi; oricum, dacă te tratez aşa cum eşti, de...

Motivarea personalului - studiu de caz la firma SC Altex România SRL

Introducere Am ales drept temă de dezbătut motivarea personalului pentru firmă S.C.ALTEX ROMANIA S.R.L, deoarece aceasta este una din marile firme...

Cultura Organizațională

INTRODUCERE În procesul transformărilor care au loc în societatea contemporană, un rol aparte îi revine culturii organizaţionale. Fiind un factor...

Cultura organizațională

1.Cultura organizationala: definitie, aspecte generale. 1.1. Definitie Sunt diverse moduri de abordare a culturii organizationale; s-au formulat...

Ai nevoie de altceva?