Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 7730
Mărime: 50.17KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stoica Cristina Maria
UNIVERSITATEA „DANUBIUS" din GALAŢI FACULTATEA DE DREPT FORMA DE ORGANIZARE: MASTERAT DREPT ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ EUROPEANĂ

Cuprins

1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

2. MOTIVAREA ANGAJAŢILOR

2.1 Consideraţii generale privind motivaţia angajaţilor

3. TEORII MOTIVAŢIONALE

3.1 Teoria ierarhiei nevoilor - Abraham Maslow

3.2 Teoria bifactorială - Frederick Herzberg

3.3. Teoria echităţii.

4. MOTIVAŢIA - sau de ce muncesc oamenii mai bine ?

4.1.Câteva soluţii de motivare non-finaciară a angajaţilor

4.2. Tehnici motivationale specifice

5. STRATEGII MANAGERIALE UZUALE

6. STUDIU DE CAZ Transavia - cum se implică o companie romanească în motivarea angajaţilor săi

7. CONCLUZII

8. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţilor tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi a obiectivelor organizaţionale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesită drept condiţie primordială ca fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală. În acest fel, managerul trebuie să preia responsabilitatea procesului, să se implice în fiecare acţiune, să discute personal cu angajaţii progresele obţinute de aceştia şi să recompenseze rezultatele bune. Acţiunea managerială ia în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă cu caracteristici specifice.

Capitolul I prezintă o scurtă introducere a managementului resurselor umane începând de la definiţii, descriere , planul resurselor umane şi paşii necesari pentru implementarea acestui plan până la motivaţia angajaţilor care nu reprezintă altceva decât procesul prin care ne asigurăm că toţi angajaţii lucrează şi colaborează pentru atingerea obiectivelor companiei.

Capitolul II - consideraţii generale privind motivaţia angajaţilor şi anume corelarea necesităţilor, aspiraţiilor şi intereselor personalului cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atribuite în cadrul organizaţiei.

Capitolul III prezintă modelele teoretice referitoare la motivarea angajaţilor care au o aplicabilitate mai largă. Aceste modele au un element comun şi anume distincţia între factorii care influenţează motivaţia din interior ( factorii intrinseci) şi factorii care influenţează motivaţia din exterior ( factorii extrinseci) : teoria ierarhiei nevoilor , teoria bifactorială , teoria echităţii.

Capitolul IV încearcă de a stabilii care sunt motivele pentru care oamenii nu sunt motivaţi , nu muncesc mai bine şi de asemenea care ar fi soluţiile de motivare non financiare a angajaţilor.

Capitolul V subliniază faptul că superiorii societăţii umane au folosit diferite metode de a influenţa , de a motiva subordonaţii şi expunerea celor mai eficace dintre metodele folosite încă de la începuturile societăţii noastre.

Capitolul VI - expunerea unui studiu de caz privind motivarea angajaşilor într-o companie românească.

Motivarea este arta de a face oamenii sa faca

ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.”

Dwight Eisenhower

1. INTRODUCERE ÎN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Managementul personalului / resurselor umane reprezintă ansamblul de activităţi generale şi specifice, privitoare la asigurarea, menţinerea şi folosirea eficientă a personalului din cadrul agenţilor economici ( societăţi comerciale, regii autonome, bănci societăţi de asigurare etc ).

Managementul resurselor umane presupune îmbunătăţirea continuă a activităţilor tuturor angajaţilor în scopul realizării misiunii şi a obiectivelor organizaţionale. Exercitarea unui asemenea tip de management necesită drept condiţie primordială ca fiecare manager să constituie un model de atitudine comportamentală. În acest fel, managerul trebuie să preia responsabilitatea procesului, să se implice în fiecare acţiune, să discute personal cu angajaţii progresele obţinute de aceştia şi să recompenseze rezultatele bune. Acţiunea managerială ia în considerare fiecare salariat ca o individualitate distinctă cu caracteristici specifice. În opinia unor renumiti specialişti, managementul resurselor umane s-a desprins din managementul general al organizaţiei, devenind un domeniu de sine statator.

Astfel, celebrul specialist din SUA, Tom Peters, in lucrarea “Liberation Management” susţine că “Oamenii, creativitatea, tehnologia si viteza în gandire şi acţiune se află in centrul scenei ”.Deasemenea, directorul de la cunoscuta organizaţie europeană pentru competitivitate si inovativitate-Merck-afirma că “resursele umane sunt mult prea importante petru a se ocupa de ele doar departamentul personal ” Ca urmare, în această organizaţie, managementul resurselor umane a devenit o viziune şi o componentă a întregului management organizaţional. Domnul professor al Academiei de Studii Economice, Aurel Manolescu, afirma că: “Managementul resurselor umane s-a diferenţiat si s-a autonomizat, restrangandu-si problematica şi obiectul de studiu şi, în consecinţa, s-a specializat, avand un loc bine precizat in cadrul managementului general ”.

Aşadar, managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Sunt prezentate în acest proiect definiţii, principii, metode şi tehnici de management al resurselor umane grupate pe activităţile specifice domeniului.

Preview document

Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 1
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 2
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 3
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 4
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 5
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 6
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 7
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 8
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 9
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 10
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 11
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 12
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 13
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 14
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 15
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 16
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 17
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 18
Motivarea angajaților - managementul sistemului de recompensare - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Motivarea Angajatilor - Managementul Sistemului de Recompensare.docx

Alții au mai descărcat și

Asigurarea Motivației și Motivării pentru Performanță a Resurselor Umane

Introducere Individul, prin structura sa, prin sentimente, mentalitate, cultura, motivaţie, dorinţe şi în special prin conştiinţa de sine,...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Motivația în Muncă și Performanțele Individuale

Comportamentul uman trebuie considerat o activitate dirijată și nu o reacţie oarecare, scopul fiind cel care, în mare parte reglează această...

Îmbunătățirea performanțelor angajaților. studiu de caz - compania Sensiblu

CAPITOLUL 1 SEMNIFICAŢIA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1CONCEPTUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE Definirea...

Managementul resurselor umane - motivarea angajaților

1. Resursele umane, principala resursă a firmei Resursele umane sunt primordiale între cele de care dispune organizaţia în desfăşurarea...

Motivarea Personalului

Capitolul 1: Definitie Motivarea reprezintă procesul prin care angajaţii sunt direcţionaţi să lucreze în vederea atingerii obiectivelor stabilite...

Managementul Stresului Profesional

Capitolul 1 – “Paradigma stresului” – de la cunoastere la prevenire Stresul este o problema importanta in majoritatea tarilor. Pe langa faptul ca...

Etică în afaceri

1. Ce este etica? Geneza si consacrarea economiei de piata constituie un proces complex ce presupune mecanisme si institutii purtatoare de valori,...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Eficienței Managementului Resurselor Umane în Întreprinderile Românești

Managementul resurselor umane reprezinta ansamblul activitatilor de ordin operational (planificarea, recrutarea, mentinerea personalului) si de...

Perfecționarea Sistemului Motivațional în Sistemul Sanitar

CAPITOLUL I MOTIVAREA RESURSELOR UMANE 1.1. COMPONENTELE PROCESULUI DE MOTIVARE Într-o manieră generală, motivaţia poate fi definită ca procesul...

Proiectarea unui Sistem de Salarizare pentru Creșterea Gradului de Motivare a Angajaților în Cadrul Geotech Servcom SRL

1.Prezentarea firmei GEOTECH SERVCOM SRL Domeniu firmă: - Denumire: GEOTECH SERVCOM SRL ; Sediu social: Sediul societăţii este în judeţul...

Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane

Introducere Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este...

Managementul recompenselor în instituțiile publice

INTRODUCERE Am abordat tema „Managementul recompenselor în intituţia publică“ deoarece recompensarea angajaţilor este un domeniu de activitate...

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru...

Motivații și recompense în administrația publică

Motto: “Omul e masura tuturor lucrurilor” Cap. 1. Notiuni introductive Locul Mangementului Resurselor Umane e bine precizat in contextul...

Managementul Producției

Capitolul 1 Consideraţii teoretice privind modelele de motivare a resurselor umane 1.1.Introducere în managementul resurselor umane...

Ai nevoie de altceva?