Obiective și activități ale organizației de servicii publice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 5969
Mărime: 125.92KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Grigoruta V.
cuza,feaa,administratie publica,anul II,sem I,managementul seviciilor publice

Cuprins

Cap I. Date de identificare a organizatiei.Aspecte legale pag 1

I.1.Scurt istoric al Institutiei Prefectului Judetului Iasi . pag 1

I.2 Relaţiile interne şi relaţii cu mediul extern pag 1

Cap II. Obiective si activitati ale Institutiei Prefectului Judetului Iasi pag 3

II.1. Compartimentul Informare şi Relaţii Publice pag 3

II.2.Compartimentul de Resurse Umane pag 8

Cap III.Concluzii si propuneri .pag 12

ANEXE pag 15

Extras din document

Cap I. Date de identificare a organizatiei.

Aspecte legale de constituire si functionare , prezentarea activitatii.

I.1.Scurt istoric al Institutiei Prefectului Judetului Iasi

Legea administraţiei publice locale nr.69/26.11.1991 (abrogată) prevedea la art.11: “Guvernul numeşte câte un prefect în fiecare judeţ. Prefectul este reprezentantul Guvernului şi coordonează şi supraveghează serviciile publice ale ministerelor şi ale celorlalte autorităţi ale administraţiei centrale organizate în unităţi administrative teritoriale.”

În baza acestor prevederi legale, a luat fiinţă Prefectura jud. Iaşi. Prin H.G. nr.118/09.03.1992 privind structura şi atribuţiile aparatului tehnic de specialitate al prefecturii, precum şi finanţarea acestuia, la art.1 s-a prevăzut: “La prefecturi se organizează un aparat tehnic de specialitate, care asigură realizarea atribuţiilor ce revin, potrivit legii, prefectului şi comisiei administrative.”

În anul 2004 a intrat în vigoare Legea nr.340 privind instituţia prefectului. Conform acesteia, începând cu 1 ianuarie 2006, prefectul şi subprefectul fac parte din categoria înalţilor funcţionari publici.

În vederea corectării deficienţelor constatate în urma evaluării modului de implementare a Legii nr.340/2004 de la data adoptării şi până în prezent, cu privire la profesionalizarea funcţiei prefectului şi rolul prefectului în conducerea serviciilor publice deconcentrate, a fost adoptată O.U.G. nr.170/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.340/2004 privind instituţia prefectului.

Misiunea Institutiei Prefectului Judetului Iasi este de a garanta aplicarea si respectarea legii si a ordinii publice ca reprezentant al Guvernului pe plan local, prin indeplinirea atributiilor cu privire la: verificarea legalitatii actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administratiei publice locale, contenciosul administrativ, gestionarea situatiilor de urgenta si a masurilor de aparare care nu au caracter militar, realizarea politicilor nationale si europene, in beneficiul comunitatii judetene.

Pentru a duce la indeplinire aceasta misiune se au in vedere o serie de relatii interne, cu departamentele componente, cu angajaţii Prefecturii şi cele cu conducerea Prefecturii, precum si de relatii cu mediul extern, intre prefecti, pe de o parte si consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de alta parte.

Relatiile interne

Conducerea în cadrul instituţiei este asigurată de către Prefect, care împreună cu subprefecţii şi secretarul general, prin activitatea desfăşurată, cooperează pentru îndeplinirea obiectului de activitate.

Serviciile şi compartimentele în cadrul Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi sunt reprezentate de către:

- Compartimentul informare, relaţii publice şi secretariat;

- Compartimentul integrare europeană;

- Compartimentul dezvoltare economică şi conducerea serviciilor publice deconcentrate;

- Serviciul verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ;

- Serviciul public comunitar regim administrativ de conducere şi înmatriculare a vehiculelor;

- Serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor;

- Cabinetul prefectului şi Corpul de control al prefectului;

- Serviciul audit intern ;

- Serviciul financiar-contabil;

- Serviciul Resurse umane;

- Serviciul Administrativ.

Repartizarea pe sevicii şi compartimente este evidenţiată şi de către ”Organigrama Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi”. Aceasta este reprezentată de către Anexa nr. 1.

Relaţiile cu mediul extern

Între prefecţi, pe de o parte, consiliile locale şi primari, precum şi consiliile judeţene şi preşedinţii acestora, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare ci doar de coordonare a activităţii de administraţie. Prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, un act al consiliului judeţean, al celui local sau al primarului, în cazul în care consideră actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.

Preview document

Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 1
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 2
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 3
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 4
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 5
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 6
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 7
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 8
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 9
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 10
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 11
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 12
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 13
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 14
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 15
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 16
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 17
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 18
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 19
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 20
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 21
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 22
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 23
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 24
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 25
Obiective și activități ale organizației de servicii publice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Obiective si Activitati ale Organizatiei de Servicii Publice.doc

Te-ar putea interesa și

Primaria Municipiului București

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in...

Analiza și Reproiectarea Sistemului Organizatoric al Primăriei Sectorului 2

CAPITOLUL 1 NECESITATILE ANALIZEI SI REPROIECTARII SISTEMULUI ORGANIZATORIC ÎN GENERAL SI PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 2 ÎN PARTICULAR 1.1...

Organizarea Gestiunii Financiare la Primăria Municipiului Suceava

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Suceava 1.1. Scurt istoric Suceava (denumiri istorice în germană Sotschen, în...

Program de marketing privind promovarea imaginii postului de radio - Național FM

Introducere Deoarece atât piaţa, privită ca noţiune economică, cât şi societatea în ansamblu, se află într-o continuă şi rapidă schimbare,...

Sectorul Nonguvernamental Prestator de Servicii Publice

CAPITOLUL I: 1. SCURT ISTORIC 1.1 Date de identificare a centrului de reabilitare infantila „LEAGANUL”, Bacau Asociatia de Ajutoare “Maranatha”...

Acvariu Constanța reconstrucție, reabilitare și modernizare

1.1.Date despre organizatia promotoare Date generale Numele organizatiei Primaria Municipiului Constanta Acronim PMC Tipul organizatiei...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la AJOFM Iași

1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA AGENTIEI JUDETENE PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA IASI 1.1 Scurt istoric Aflata in subordinea Agentiei Nationale...

Proiect de practică - Consiliul Județean Teleorman

1. Prezentarea institutiei 1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea Consiliul Judeţean Teleorman este...

Ai nevoie de altceva?