Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 124 în total
Cuvinte : 50
Mărime: 117.72KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Universitar Dr. IOAN BOGDAN

Cuprins

I. SISTEMUL BANCAR . 1

I.1. Concept, structură, funcţii, rol . 1

I.2. Sistemul bancar românesc: structură, tendinţe, obiective . 6

I.3. Managementul bancar . 14

I.3.1. Principii şi obiective ale managementului bancar 14

I.3.2. Organizarea managementului bancar. Factorii

care influenţează mangementul bancar . 21

II. APLICAREA CONCEPTELOR TEORETICO-

METODOLOGICE DE MANAGEMENT LA BANCA

COMERCIALĂ ROMÂNĂ . 25

II.1. Banca Comercială Română: istoric, rol, poziţie în sistemul

bancar românesc . 25

II.2. Obiectivele şi perspectivele de dezvoltare

ale Băncii Comerciale Române . 32

II.3. Managementul băncii – de la o necesitate la o nouă

performanţă în actul conducerii . 38

III. PRINCIPALELE COMPONENTE ALE

MANAGEMENTULUI ACTIVITĂŢII PROPRII . 41

III.1. Managementul activelor bilanţiere . 43

III.2. Managementul pasivelor bilanţiere . 54

III.3. Managementul produselor şi serviciilor. 61

III.3.1 Marketing şi vânzări . 62

III.3.2 Monitorizarea pieţei . 64

III.3.3 Produse şi servicii oferite pe piaţă . 65

IV. MANAGEMENTUL EFICIENŢEI BANCARE . 67

IV.1. Planificarea financiară . 67

IV.2. Veniturile şi cheltuielile băncii – profitul şi

repartizarea profitului . 73

IV.3. Indicatori de eficienţă bancară . 78

IV.3.1. Indicatori de lichiditate . 85

IV.3.2. Indicatori de risc . 93

V. STRATEGIA BANCARĂ . 100

V.1. Principalele componente ale strategiei

Băncii Comerciale Române . 100

V.2. Implementarea obiectivelor strategice şi adoptarea de politici

adecvate ale acestor obiective . . 109

VI. CONCLUZII ŞI PROPUNERI . 114

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Extras din document

I. SISTEMUL BANCAR

I.1. CONCEPT, STRUCTURĂ, FUNCŢII, ROL

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare, care funcţionează într-o ţară, răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării social-economice.

În general, sistemul bancar dintr-o ţară cuprinde:

- cadrul instituţional – format din banca centrală (cu rol de coordonare şi supraveghere), bănci comerciale şi alte instituţii financiare asimilate acestora;

- cadrul juridic – format din ansamblul reglementărilor care guvernează activitatea bancară.

Cunoscând diversitatea de bănci, care operează într-un sistem bancar modern şi performant, este interesant de cunoscut care sunt criteriile conform cărora acestea sunt clasificate şi tipurile în care sunt împărţite. Trebuie evidenţiat faptul că fiecare criteriu de clasificare reflectă o anumită specializare.

Cu toate, că, aparent, modul de clasificare şi criteriile par a fi aceleaşi în sistemele bancare din diferite ţări, apar unele nuanţe în modul de abordare a acestei probleme, şi, deci, particularităţi în definirea unui anumit tip de bancă.

În literatura de specialitate şi practica bancară internaţională, se întâlnesc, în principal, următoarele tipuri de bănci:

- bancă centrală – instituţie bancară, aflată în fruntea aparatului bancar, cu rol de supraveghere şi organizare a relaţiilor monetar-financiare ale unui stat, atât pe plan intern, cât şi în relatiile cu alte sisteme monetare (rolul şi funcţiile acestui tip de bancă au fost discutate într-o sesiune anterioară);

- bancă comercială – denumire generică, dată celorlalte bănci (altele decât banca centrală).

În principiu, băncile comerciale îşi desfăşoară activitatea atât pe plan intern, cât şi internaţional. Activitatea lor este diversă şi se anexează, în principiu, pe: atragerea depozitelor şi acordarea de credite, acceptarea de depuneri de la alte bănci sau firme, operaţiuni valutare pentru persoane fizice şi juridice, plasamentul fondurilor, finanţarea schimburilor comerciale externe.

Băncile comerciale sunt foarte diversificate, ele putând fi diferenţiate după tipul operaţiunilor sau sfera teritorială de cuprindere.

De aceea, adesea, specialiştii asociază denumirea de bancă comercială, unui termen care îi defineşte specificul. Astfel, sunt bănci universale şi bănci specializate.

- bănci universale – sunt denumite acele bănci comerciale care efectuează toate operaţiunile bancare şi care nu îşi limitează activitatea la anumite sectoare (la noi, societăţile bancare sunt, prin lege, bănci universale).

- bănci specializate – este denumirea generică pentru a desemna băncile comerciale sau instituţiile de tip bancar, care, de regulă, alături de operaţiuni bancare de bază, dezvoltă preponderent operaţiuni bancare de un anumit tip sau într-un anumit domeniu.

În continuare, vor fi prezentate câteva tipuri de bănci comerciale specializate.

- bancă agricolă – acordă credite şi alte facilităţi financiare şi de plata unităţilor agricole, pentru cumpărarea de terenuri şi utilaje agricole, îngrăşăminte etc.

- bancă de investiţii – acordă credite pe termen mediu şi lung, întreprinderilor industriale (uneori şi din alte ramuri economice), de regulă pentru investiţii, procurându-şi fondurile pe baza unor forme de economisire pe durate mai îndelungate decât cele obişnuite.

- bancă ipotecară – acordă împrumuturi pe termen lung garantate cu o ipotecă asupra imobilelor deţinute de debitori.

- bancă de export-import – creditează, pe diferite termene, producătorii/ex-portatorii autohtoni, pentru a-i sprijini în activitatea de promovare a produselor ţării respective pe pieţele externe; garantează creditele externe, efectuează operaţiuni de casă în favoarea importatorilor şi exportatorilor.

- bancă internaţională (privată) – bancă comercială cu numeroase sucursale în alte ţări şi pentru care operaţiunile externe joacă un rol important, dacă nu chiar preponderent. Termenul de bancă internaţională este utilizat şi pentru instituţii financiar-bancare interguvernamentale al căror capital provine din două sau mai multe ţări şi a acăror activitate specifică desfăşurându-se la nivel internaţional sau mondial depăşeşte graniţele unei ţări (de exemplu, Banca Reglementelor Internaţionale, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Mondială etc.). Această precizare este făcută pentru a delimita sensul utilizării termenului de bancă internaţională în funcţie de mediul economic în care acţionează.

- băncile de depozit – realizează cea mai mare parte a activităţii lor pe plan intern prin atragerea de depozite şi acordarea de credite financiare şi persoanelor private. În Franţa, băncile comerciale se numesc bănci de depozit. În SUA şi Germania aceste bănci se ocupă şi de emisiunea şi plasarea hârtiilor de valoare şi acordarea de credite având drept gaj hârtiile de valoare.

Preview document

Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 1
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 2
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 3
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 4
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 5
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 6
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 7
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 8
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 9
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 10
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 11
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 12
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 13
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 14
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 15
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 16
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 17
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 18
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 19
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 20
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 21
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 22
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 23
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 24
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 25
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 26
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 27
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 28
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 29
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 30
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 31
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 32
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 33
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 34
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 35
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 36
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 37
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 38
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 39
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 40
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 41
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 42
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 43
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 44
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 45
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 46
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 47
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 48
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 49
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 50
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 51
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 52
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 53
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 54
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 55
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 56
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 57
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 58
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 59
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 60
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 61
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 62
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 63
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 64
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 65
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 66
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 67
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 68
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 69
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 70
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 71
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 72
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 73
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 74
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 75
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 76
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 77
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 78
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 79
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 80
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 81
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 82
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 83
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 84
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 85
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 86
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 87
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 88
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 89
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 90
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 91
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 92
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 93
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 94
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 95
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 96
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 97
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 98
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 99
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 100
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 101
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 102
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 103
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 104
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 105
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 106
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 107
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 108
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 109
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 110
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 111
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 112
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 113
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 114
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 115
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 116
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 117
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 118
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 119
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 120
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 121
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 122
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 123
Obiective Strategice pentru Perfecționarea Managementului Bancar - cu Aplicații la Banca Comercială Română - Pagina 124

Conținut arhivă zip

  • Obiective Strategice pentru Perfectionarea Managementului Bancar - cu Aplicatii la Banca Comerciala Romana.doc

Alții au mai descărcat și

Ofertă de produse și servicii pentru persoane fizice a BRD SG - studiu de caz - acordarea unui credit ipotecar unei persoane fizice

Scurta prezentare a istoriei activitatii bancare si a bancilor comerciale din Romania Primele dovezi ale desfaşurãrii unei activitãti bancare au...

Analiza Competitivității și Prefigurarea Strategiei Băncii Unicredit Tiriac Bank

Introducere UniCredit Ţiriac Bank face parte din reţeaua central şi est europeană a UniCredit Group, cel mai mare grup bancar din Europa Centrală...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Managementul Calității

Introducere în “Calitate” si “Managementul calitatii” 1.1. Prezentare generala a problemei calitatii Pe masura ce tehnologiile evolueaza, oferta...

Bazele Managementului în Cadrul Agenției de Turism

1. Definirea obiectul şi metoda de studiu al managementului ca ştiinţă Cuvântul management a intrat în lexiconul ştiinţific a Republicii Moldova...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul Calitatii totale cu Aplicatie in Serviciile Bancare

Managementul calitatii reprezinta un ansamblu de activitati având ca scop realizarea unor obiective, prin utilizarea optima a resurselor. Acest...

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Bancile Comerciale

Capitolul I STRUCTURA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1 Dinamica şi structura sistemului bancar 1.1.1 Informaţii generale. Scurt...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Noutati si Tendinte in Managementul Actual al Bancilor Comerciale

INTRODUCERE Termenul de management utilizat în exces astăzi pentru a explica o stare de spirit modernă este necesar pentru a induce celor aflaţi...

Integrarea Europeană

CAPITOLUL I Consideratii introductive. Scurt istoric. Suntem la sfârsit de secol, cu siguranta cel mai agitat pe care l-a cunoscut omenirea. Doua...

Managementul activității bancare

1. ANALIZA MANAGEMENTULUI BANCAR Managementul bancar, ca parte componenta a managementului economic, are ca mobil buna organizare si functionare a...

Acordarea de credite în sistemul CreditCoop

1. INTRODUCERE Scurt istoric Cooperaţia reprezintă o formă specifică de organizare a activităţii umane, care s-a manifestat şi se manifestă încă...

Ai nevoie de altceva?