Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18386
Mărime: 169.57KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. DR. EMIL CAZAN, LECTOR DRD. VALENTIN MUNTEANU
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, SPECIALIZAREA : ECONOMIA ŞI GESTIUNEA PRODUCŢIEI AGROALIMENTARE

Cuprins

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE: STADIUL DE DEZVOLTARE ACTUAL AL INDUSTRIEI ALIMENTARE IN ROMÂNIA 3

1.1. Locul şi rolul industriei alimentare

in economia ţării noastre 3

1.2. Volumul si dinamica ramurii in crearea PIB 4

1.3. Capacitatea ramurii de a atrage si

a utiliza forţa de muncă 5

1.4. Capacitatea ramurii de a aduce profit 6

1.5. Structura industriei alimentare 8

CAPITOLUL 2 CAPACITATEA DE PRODUCŢIE 9

2.1. Ce reprezintă capacitatea de producţie 9

2.2. Indicatorii tehnico-economici de utilizare

a capacităţii de producţie 11

2.3. Exprimarea capacităţii de producţie 12

2.4. Determinarea locurilor inguste 13

CAPITOLUL 3 FACTORI DE DETERMINARE A CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE 21

3.1. Factori majori de determinare a mărimii

capacităţii de producţie 21

3.2. Caracteristicile tehnico-productive ale diferitelor

verigi de producţie 22

3.3. Fondul de timp maxim disponibil 25

3.4. Indicatori de utilizare intensive a capacităţii de producţie 27

3.5. Calitatea materiei prime si a produselor finite 31

3.6. Structura sortimentală a fabricaţiei 33

3.7. Organizarea producţiei şi a muncii.Normarea muncii 34

CAPITOLUL 4 S.C. “ SIMULTAN “ SRL – PREZENTARE GENERALĂ 35

4.1. Prezentarea S.C. “ SIMULTAN” SRL 35

4.2. Structura materiei prime 37

4.3. Structura de producţie 43

CAPITOLUL 5 ANALIZA CAPACITĂŢII DE PRODUCŢIE LA

S.C. “ SIMULTAN “ SRL 51

5.1. Calculul capacităţii de producţie 51

5.2. Analiza capacităţii de producţie 53

5.2.1. Analiza capacităţii de producţie in perioada

Ianuarie – septembrie 2000 53

5.2.2. Analiza capacităţii de producţie in perioada

Octombrie – decembrie 2000 53

5.3. Căi de optimizare a utilizării capacităţii de producţie la

S.C. SIMULTAN SRL 55

5.3.1. Optimizarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie

prin creşterea utilizării forţei de muncă 55

5.3.2. Optimizarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie

prin restructurarea numărului de muncitori 59

5.3.3. Optimizarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie

prin extinderea pieţei 60

5.3.4. Optimizarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie

prin îmbinarea celor trei metode 65

CAPITOLUL 6 CONCLUZII 70

BIBLIOGRAFIE 72

Extras din document

Capitolul I

INTRODUCERE : Stadiul de Dezvoltare Actual

al Industriei Alimentare în România

1.1. Locul şi rolul industriei alimentare în economia ţării noastre

Alimentaţia este o nevoie biologică fundamentală şi un drept fundamental al omului statuat în Cartea Naţiunilor Unite, care înseamnă de fapt dreptul la existenţă al acestuia.

Industria alimentară, prin ponderea importantă ce o deţine în cadrul ansamblului industriei, este prima dintre industrii care poate crea locuri de muncă pentru diverse categorii ale populaţiei apte de muncă, dispunând de largi posibilităţi pentru valorificarea atât a diversităţii materiilor prime, cât şi a resurselor umane.

În cadrul acţiunii de sporire a volumului de producţie alimentară, o atenţie deosebită s-a acordat valorificării superioare a resurselor de materii prime. Acest lucru s-a realizat pe trei căi principale:

- prelucrarea în faze multiple a materiilor prime agricole,

- diversificarea sortimentelor,

- valorificarea rebuturilor şi a deşeurilor.

Industria alimentară este una din ramurile industriale cu cel mai redus consum de energie şi de fonduri pe unitate de produs, ceea ce-i oferă un potenţial apreciabil de eficientizare, un randament ridicat şi o productivitate a muncii aferentă.

Dacă ţinem seama de faptul că în sectorul industriei alimentare capacităţile de producţie nu sânt folosite integral, rezultă că această ramură a industriei are suficiente rezerve pentru a-şi creşte contribuţia la asigurarea consumului intern şi la export. Vizată ca sector prioritar de politica de privatizare a guvernului, industria alimentară urmează să-şi fundamenteze strategia pe baza unor obiective cum sunt:

- participarea industriei alimentare la formarea reţelei de întreprinderi mici şi mijlocii pe baza vânzării de active şi restructurarea unităţilor mari pentru privatizare,

- orientarea unor credite guvernamentale pentru finanţarea unor obiective de investiţii de o importanţă deosebită,

- modificarea atitudinii angajaţilor faţă de privatizare,

- rolul capitalului străin şi orientarea acestuia către ramurile care obţin produse alimentare de bază,

- stimularea concurenţei şi eliminarea situaţiilor de monopol.

- participarea la programe de finanţare dezvoltate de U.E. ( SAPARD ), prin care procesul de aderare al României la U.E. să fie accelerat.

1.2. Volumul şi dinamica ramurii în crearea P.I.B.

Sub aspectul evoluţiei, se constată că o cantitate tot mai mare de alimente necesare consumului populaţiei este asigurat de pe piaţă (cazul conservelor industriale) la care creşterea foarte mare a consumului indică deplasarea locului de producţie de la gospodăria individuală la industrie.

Bilanţul pe 1998 ne indică o creştere faţă de anul precedent a producţiei industriale, a desfacerii de mărfuri, a serviciilor, agricultura înregistrând un recul.

Scăderea ponderii industriei în P.I.B. de la 46,2 % m 1989 la 31,7 % în 1998 s-a făcut nu printr-o evoluţie normală a economiei, ci prin prăbuşirea utilizării capacităţilor de producţie.

P.I.B. în 1998 a avut valoarea nominală de 338.670 miliarde lei, fiind în termeni reali cu 7,3 % mai mic decât în anul anterior.

Primul sector al economiei, din punct de vedere al participării la formarea P.I.B. a devenit în 1998 cel al serviciilor.

Aceasta este o tendinţă normală ce reflectă schimbări structurale în economie.

Industria a pierdut întâietatea în crearea P.I.B., contribuţia ramurii reducându-se de la 35,5 % în anul 1997 la 31,7 % în 1998.

Valoarea adăugată brută din industrie, în sumă de 107 mii miliarde lei, a reprezentat în termeni reali numai 89,5 % din realizările anului precedent, ca efect al restrângerii activităţii în majoritatea subramurilor industriale, al întârzierii restructurării şi al eficienţei economice scăzute.

P.I.B. s-a format în proporţie de 58,3 % în sectorul privat, a cărui contribuţie a crescut uşor faţă de anul trecut (cu 0,2 puncte procentuale).

Sectorul privat continuă să fie cel mai puţin reprezentat în industrie, unde restructurarea şi privatizarea s-au produs lent şi cu rezultate sub aşteptări.

În continuare este prezentată structura de formare a P.I.B. în România :

Preview document

Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 1
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 2
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 3
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 4
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 5
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 6
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 7
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 8
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 9
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 10
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 11
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 12
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 13
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 14
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 15
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 16
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 17
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 18
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 19
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 20
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 21
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 22
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 23
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 24
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 25
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 26
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 27
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 28
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 29
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 30
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 31
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 32
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 33
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 34
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 35
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 36
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 37
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 38
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 39
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 40
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 41
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 42
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 43
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 44
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 45
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 46
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 47
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 48
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 49
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 50
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 51
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 52
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 53
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 54
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 55
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 56
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 57
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 58
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 59
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 60
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 61
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 62
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 63
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 64
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 65
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 66
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 67
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 68
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 69
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 70
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 71
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 72
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 73
Optimizarea utilizării capacităților de producție în industria alimentară la SC Simultan SRL - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Optimizarea Utilizarii Capacitatilor de Productie in Industria Alimentara la SC Simultan SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Controlul tehnic al calității la SC Pirelli Tyres Spa Slatina

INTRODUCERE Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă importanţa aplicării managementului calităţii în sectorul serviciilor, mai precis...

Programarea producției - SC Ecolact Prod SRL

S.C. ECOLACT PROD S.R.L, PAULESTI-PRAHOVA Societatea comercială ECOLACT PROD S.R.L. s-a înfiinţat pe data de 30/03/2005 obiectul principal de...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?