Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 17516
Mărime: 227.18KB (arhivat)
Publicat de: Maxim Danilă
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Buzu Olga
Managementul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Cadastru Geodezie şi Construcţii Catedra Evaluarea şi Managementul Imobilului

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. I ASPECTELE JURIDICE ŞI ORGANIZATORICE A EVALUĂRII BUNULUI IMOBIL ÎN SCOP DE IPOTECĂ ÎN REPUBLI 5
 3. 1.1 Reglementarea juridică a creditelor ipotecare în Republica Moldova 6
 4. 1.2 Structura procedurii de obtinere a creditelor ipotecare in cadrul bancilor licentiate ale RM 13
 5. 1.3 Experienţa pe arena internationala a ipotecarii 21
 6. II METODOLOGIA EVALUĂRII BUNULUI IMOBIL ÎN SCOP DE IPOTECĂ 24
 7. 2.1 Specificul organizarii evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă 24
 8. 2.2 Importanţa şi metodele de determinare a valorii de lichidare a bunului imobil
 9. 2.3 Utilizarea metodele de determinare a valorii de înlocuirii a bunului imobil
 10. III STUDIUL ASUPRA PIEŢII DE IPOTECĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA ŞI FACTORII MAJORI DE INFLUENŢA 44
 11. 3.1 Tendinţele pieţii ipotecare din Republica Moldova 44
 12. 3.2 Amprentele crizei economice mondiale asupra pieţei ipotecare din RM. 46
 13. 3.3 Probleme actuale care împiedică dezvoltarea pieţei ipotecare 50
 14. CONCLIZII
 15. BIBLOGRAFIE
 16. ANEXE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Lucrarea dată cuprinde toate aspectele organizării procesului de evaluare in scopul ipotecarii, unde am analizat toate detaliile ce le implică in ansamblu, începînd de la legislaţia cu privire la ipotecare, s-a făcut în baza normelor juridice ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, care reglementează creditarea bancară şi ipotecarea imobilelor. Raporturile juridice civile, precum şi raporturile şi obligaţiile civile apar, în general, în baza şi ordinea prevăzută de lege.

În legislaţia Republicii Moldova nu există o lege specială sau un alt act legislativ ce ar permite reglementarea creditării ipotecare în particular de alte tipuri de creditare bancară. Studiind raporturile creditar-ipotecare, sîntem nevoiţi să cercetăm în mod separat legislaţia ce reglementează creditarea bancară şi legislaţia ce reglementează ipoteca incluzînd condiţiile procedurii de obţinere a creditelor ipotecare. Analizînd pe parcurs metodele utilizate, si valorile cel mai frecvent utilizate, de înlocuire si de lichidare, agumentînd astfel valorile mai reduse obţinute in urma evaluării bunurilor în scop de ipotecă. La fel am mai analizat detaliat ofertele tuturor instituţiilor de acordare a unor astfel de servicii.

Actualitatea temei consta în faptul că în Moldova, gajul pentru imobile (ipoteca) este un institut comparativ tînăr al dreptului civil. Începutul dezvoltării acestui institut în Moldova a fost pus odată cu intrarea în vigoare a Codului civil, a legii „Cu privire la ipotecă”, a legii „Cu privire la gaj”, a legii „Cadastrului bunurilor imobiliare”, care asigură reglementarea juridică a ipotecării imobilelor. Dar asta nu este suficientă. Crearea o perfectă sistema legislativă in reglementare juridică a creditării ipotecare va fi baza pentru crearea unor pieţe ale hîrtiilor ipotecare de valoare. Reieşind din cele menţionate mai sus, cercetarea reglementării juridice a creditării ipotecare prezintă un interes deosebit şi este foarte actuală. Utilizarea concluzii şi propuneri temei va fixa normelor legale, pentru a deveni membru la reglementare juridică a creditării ipotecare pe principiile, determinarea de baza fundaţiei de legislaţia civila: egalitatea părţilor relaţiilor juridice, inviolabilitatea proprietăţii, libertatea de contract.

În cadrul acestei lucrari am evidentiat aspectul ca ipotecarea este un instrument de datorie, garantate prin garanția de bunuri imobiliare precizat, că debitorul este obligat să plătească înapoi cu un set prestabilit de plăți. Ipotecile sunt utilizate de către persoane fizice și juridice pentru a face mari achiziții imobiliare fără să plătească întreaga valoare a achiziției în față. Peste o perioadă de mai mulți ani, împrumutatul rambursează împrumutul, plus dobânda, până când el / ea deține în cele din urmă în proprietatea liber și clar. Ipotecile sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de "drept de retenție împotriva proprietății" sau "pretinde la proprietate." În cazul în care împrumutatul nu mai plăteste ipoteca, banca poate bloca procesul, si daca sunt mai multi coproprietari indivizi (al caror drept de proprietate asupra imobilului este in indiviziune) toti trebuie sa semneze contractul de garantie sau sa prezinte declaratii autentificate privind acceptul celorlati coproprietari indivizi care nu semnea contractul de ipoteca.

La fel in cadrul acestei lucrari am mai inclus şi situaţia de pe arena mondială, analizînd situaţia in statele europene, in ţari cum ar fi Germania, Franţa şi Marea Britanie evidenţiindu-se prin condiţii destul de facile în ceia ce priveşte ipotecarea,

I ASPECTELE JURIDICE ŞI ORGANIZATORICE A EVALUĂRII BUNULUI IMOBIL ÎN SCOP DE IPOTECĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1.1 Reglementarea juridică a creditelor ipotecare în Republica Moldova

Valoarea ştiinţifică a problemelor ştiinţifice şi sugestii pentru rezolvarea acestora probleme prin procesul inscrierei în lucrare privind reglementarea juridică a creditării ipotecare în Republica Moldova sunt exprimate în cazul complexe.

Noutatea şi unicitatea lucrării constă în faptul că ea prezintă una din primele încercări de cercetare monografică complexă a naturii juridice a dreptului real şi obligatoriu al contractului de credit ipotecar şi contractului de ipotecă, a esenţei juridice a responsabilităţii pentru nerespectarea obligaţiilor băneşti, a noutăţii juridice de intrare în raporturi de creditare prin intermediul ofertei şi acceptului de încheiere a unui contract în formă de înţelegereasupra creditării, importanţei juridice de întocmire a obligaţiei ipotecare.

Bibliografie

Codul civil - nr.1107-XV din 06.06.2002

Legea Republicii Moldova „cu privire la activitatea de evaluare” nr. 989-IV din 18 aprilie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,2002, nr. 102, art.773.

Legea Republicii Moldova cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26. 06.2008

Legea Republicii Moldova cu privire la gaj nr.449-XV din 30.07.2001

Legea Republicii Moldova cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998

Legea Republicii Moldova securităţii şi sănătăţii în muncă nr.143 din 05.08.2008

Legea taxei de stat, nr. 126-XII, adoptată la 03.12.1992

Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.958 din 4 august 2003 privind aprobaea Regulamentul Provizoriu privind evaluarea bunurilor immobile.

Standardelor de evaluare International -Valuation Standards Comitee (IVSC),2003

Culegerea indicilor comasaţiai ai valorii de inventariere şi a valorii de reconstituire a bunurilor imobile.

Bas Van Aarle Essays on Monetary and Fiscal Interaction: applications to EMU and Eastern Europe, CentER for Economic Research, University of Tilburg, 1996

Preview document

Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 1
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 2
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 3
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 4
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 5
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 6
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 7
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 8
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 9
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 10
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 11
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 12
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 13
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 14
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 15
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 16
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 17
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 18
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 19
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 20
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 21
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 22
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 23
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 24
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 25
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 26
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 27
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 28
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 29
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 30
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 31
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 32
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 33
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 34
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 35
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 36
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 37
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 38
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 39
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 40
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 41
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 42
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 43
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 44
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 45
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 46
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 47
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 48
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 49
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 50
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 51
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 52
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 53
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 54
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 55
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 56
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 57
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 58
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 59
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 60
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 61
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 62
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 63
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 64
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 65
Organizarea Evaluării Bunurilor Imobiliare în Scop de Ipotecă în Republica Moldova - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Evaluarii Bunurilor Imobiliare in Scop de Ipoteca in Republica Moldova.docx

Alții au mai descărcat și

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Ai nevoie de altceva?