Organizarea firmei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea firmei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1. Organigrama verticală a firmei . 2
2. Regulamentul de organizare şi funcţionare . 3
Organizarea unităţii . 3
Structura organizatorică . 4
Atribuţii şi sarcini . 4
Conducerea unităţii . 8
Dispoziţii finale . 8
3. Importanţa mediului ambiant în cadrul firmei . 9
Abordarea mediului ambiant de către managementul firmei . 9
Factorii de influenţă ai mediului ambiant . 9
Firma ca obiect al managementului .13
4. Factorii mediului organizaţional .15
Relaţiile interumane .15
Climatul de muncă .16
5. Trăsăturile managerului .16
Statutul şi rolul managerului .16
Trăsăturile cadrelor de conducere .18
Personalitatea şi temperamentul .20
Bibliografie .22

Extras din document

1. Organigrama verticală a firmei

2. Regulamentul Regulamentul RegulamentulRegulamentul Regulamentul de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun de organizare şi fun cţionare cţionare cţionare cţionare

Organizarea unităţii

Agenţia de turism TURISMRO face parte din categoria tour-operatorilor (cei care realizează produse turistice) generalişti, în oferta ei întâlnindu-se voiaje şi excursii ce se adresează unei categorii largi de clienţi, servicii complexe şi izolate.

TURISMRO s-a înfiinţat în anul 1999 în conformitate cu prevederile legii nr 31/1990 privind societăţile comerciale.Conform contractului de societate şi statului este organizată ca societate cu răspundere limitată. Domeniul de activitate înscris în Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului este următorul: servicii şi activităţi de turism, hoteliere şi de agrement, în nume propriu sau prin reprezentanţi în ţară şi străinătate.

Sediul central al firmei se afla în Oradea, strada Republicii, nr.3, având filiale in 5 oraşe ale ţării, respectiv Zalău, Iaşi, Bucureşti, Braşov, Constanta.

TURISMRO funcţionează sub licenţa de turism categoria A, nr 8575/15.03.00.

Agenţia de turism TURISMRO este o agenţie mixtă deoarece oferă programe turistice destinate turismului intern cât şi turismului extern , precum şi vânzarea către turişti a pachetelor de servicii proprii şi a celor contractate cu alte agenţii de turism. Agenţia de turism este un intermediar între diferiţi prestatori de servicii turistice (hoteluri, restaurante, organizaţii de agrement, transportatori) şi turişti. În această calitate şi conform obiectivului sau de activitate agenţia desfăşoară activităţi legate de vânzarea de bilete transport, servicii turistice complementare acestora.

Structura organizatorică

Societatea este organizată în şase departamente : Cercetare-Dezvoltare, Prestări Servicii, Comercial, Marketing, Finaciar – Contabil, Resurse Umane aflate în subordinea directă a directorului general.

Departamentul Prestari-Servicii are 2 compartimente: Producţie şi Recepţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea firmei.pdf

Bibliografie

Management Liliana Doina MĂGDOIU - notiţe de curs
http://hr.econsultant.ro/fise-de-post/atributii-director-economic/
http://www.formulare.astonsoftware.ro/fisa-postului/2190-anexa-la-fisa-postului-cu-atributiile-sefilor-serviciul-financiar-contabil-si-investitii.html
Maria Nicolescu – „Diagnostic global strategic”, Ed. Didacttica şi Pedagogică, Bucureşti, 2003
Ovidiu Nicolescu – „ Strategii manageriale de firma”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000
Viorel Lefter şi Aurel Manolescu – „Managementul resurselor umane”, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,2003