Organizarea, Functionarea si Conducerea Serviciului de Salubritate

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Organizarea, Functionarea si Conducerea Serviciului de Salubritate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 1 puncte.

Domeniu: Management

Extras din document

1. Descrierea firmei, a identitatii ei si a situatiei ei strategice

Societatea de salubritate a fost înfiintata printr-o hotarîre a Consiliului Local în luna august 2002 odata cu preluarea activului si pasivului de la fosta directie de salubritate din cadrul Primariei, unitate fara personalitate juridica

Societatea a fost organizata si functioneaza în conformitate cu prevederile legii nr.31/1991 republicata privind societatile comerciale pe actiuni, actionarul majoritar fiind Consiliul Local.

Practic, societatea administreaza patrimoniul privat al Consiliului Local.

Obiectul de activitate îl reprezinta asanarea si îndepartarea gunoaielor, salubritate si activitati similare, conform actului constitutiv depus la Registrul Comertului.

Societatea deserveste municipiul care se întinde pe o suprafata de 9.527 ha, are o populatie de circa 400.000 locuitori care produc zilnic o cantitate de circa 1.600 mc (600 tone) de deseuri solide.

Responsabilitatea de a colecta, transporta si depozita aceste deseuri revine, în exclusivitate, prin acordarea încredintarii directe de gestiune , societatii de salubritate.

Cifra de afaceri anuala se cifreaza la circa 16.000.000 lei.

Veniturile societatii provin, în principal, din facturarea serviciilor de salubritate prestate catre populatie, agentii economici si institutiile publice din municipiu si activitatea de hingherit .Prestarea acestor servicii se realizeaza în baza contractelor de prestari servicii încheiate cu toti beneficiarii acestora.

Resursa umana a entitatii este formata din circa 624 persoane din care 26 personal de conducere.

Din anul 2003 societatea a început implementarea Sistemului de management al calitatii serviciilor conform standardului ISO 9001:2000, urmat de cel al protectiei si securitatii muncii conform OHSAS 18001:1999 precum si sistemul de management al mediului conform ISO 14001:1996.

In prezent, societatea a obtinut certificarea implementarii Sistemului de Management al Calitatii Integrat.

Misiunea firmei este:

- îmbunatatirea permanenta a nivelului calitativ al serviciilor;

- profesionalism si promptitudine în derularea activitatilor specifice;

- loialitate fata de toti partenerii de afaceri.

Planificare Strategica :

Obiectivele care sunt propuse pentru satisfacerea acestor principii, sunt:

- mentinerea certificarii Sistemului de Management al Calitatii conform ISO 9001:2000, în contextul auditului de supraveghere:

- cresterea productivitatii prin retehnologizare (realizarea de investitii în masini, instalatii tehnologice, echipamente);

- scaderea fluctuatiei de personal si stabilizarea pe posturi, prin îmbunatatirea pachetului salarial (tichete de masa,cresteri salariale, promovari în functie de performante);

- îmbunatatirea functionarii sistemului informatic integrat prin reabilitarea retelei de calculatoare(investitii hardware si software);

- dezvoltarea de noi activitati productive în domeniul serviciilor (deratizare, dezinsectie, dezinfectie) în perioada urmatoare.

De la înfiintare si pîna în prezent societatea a fost condusa de un manager în baza contractului de performanta încheiat cu reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor.

Contractul de performanta prevede îndeplinirea unor indicatori si criterii vizînd performanta, cum ar fi:

- realizarea veniturilor proprii

- cheltuielile salariale cu personalul

- productivitatea muncii

- perioada de rambursare a datoriilor

- perioada de recuperare a creantelor

- indicele de expansiune pe piata

- încasarile din creantele restante

- perioada maxima de raspuns la reclamatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea, Functionarea si Conducerea Serviciului de Salubritate.doc

Alte informatii

Studiu de caz privind o firma , analiza SWOT , etc