Organizarea proiectului de constructie-montaj a retelelor termice

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea proiectului de constructie-montaj a retelelor termice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 27 de pagini .

Redactat in Republica Moldova

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

1.Întroducere.3
2.Date iniţiale .4
3. Calculul volumului de lucru şi necesarului de timp de muncă.5
4. Alegerea schemelor tehnologice de mecanizare la executarea săpăturilor.9
5.Alegerea mijloacelor de ridicat.11
6.Planificarea calindaristică.18
7.Planul calindaristic al necesarului de resurse.23
8.Proiectarea planului general de organizare a şantierului.25
9.Indici tehnico-economici.27
10.Bibliografie.28

Extras din document

1.Întroducere

Proiectul de execuţie a lucrărilor (PEL) se elaborează pe baza proiectului de montaj de către organizaţia de construcţie-montaj sau de către organizaţiile care efectuează proiectile tehnologice de execuţie a lucrărilor.

PEL este baza pentru programarea operativă a conrolului, redarea existenţei producţiei de construcţie. Cheltuielele pentru elaborarea PEL sunt acoperite din costul cheltuielelor indirecte cu excepţia obiectelor din mijloacele fianciare pentru lucrările de cercetare. PEL este întocmit de cître inginerul şef al organizaţiei antreprenorului general, iar conpartimentul de montare şi specializare sunt întocmite de inginerul şef al organizaţiei al sub anterpriză,.

Datele iniţiale pentru elaborarea PEL:

1.Sarcina organizaţiei de construcţie –montaj;

2.Sarcina de organizare a construcţiei;

3.Documentaţia proiectului de curs;

4.Condiţiile finizorii a materialelor, articolelor, pieselor, prefabricatelor, utilajelor;

5.Condiţiile folosirii maşinelor de construcţiei transportului;

6.Condiţiile de asigurare cu cadre muncitoreşti:

- Planul calendaristic de execuţie a lucrărilor de obiect sau graficul reţea complex;

- Planul general de construcţie a obiectului;

- Graficul aprovizionării cu materiale, detalii, piese, prefabricate şi utilaj;

- Graficul mişcării cadrelor de muncitori pe obiect şi graficul muncitorilor, maşinelor de construcţie;

- Schema tehnologică de execuţie a unor tipuri de lucrări aparte;

-Soluţia de executare a lucrărilor geodezice;

- Măsurile de execuţie a lucrărilor de deplasare;

- Soluţiile protecţie a muncii;

- Soluţii despre amplasarea reţelelor temporare de alimentare cu apă, energie electrică,căldură şi iluminatul şantierelor;

- Lista inventarului tehnologic şi echipamentul de montaj;

- Memoriu explicativ cu următorul conţinut:

a) argumentarea soluţiilor de producere a lucrărilor de construcţie-montaj inclusiv cele care se îndeplinesc în perioada de iarnă;

b) necesitatea de resurse energetice şi soluţii penru asigurarea lor;

c) calculul necesităţilor de edificiilor şi instalaţiilor temporare, descrierea condiţiilor de reparaţia lor în plan;

d) măsurile pentru păstrarea limitelor materiale;

e) măsurile pentru protecţia clădirilor existente şi a mediului ambiant;

f) indicii tehnico-economici de bază.

2.Date iniţiale

1. Tipul reţelei termice – subterană;

2. Diametrul conductei – 110mm;

3. Lungimea reţelei – 1350m;

4. Adîncimea stratului vegetal – 0,3m;

5. Tipul stratului de bază – lut;

6. Numărul căminelor de vizitare – 3;

7. Adîncimea minimă de pozare – 1m;

8. Tipul canalului – КП 90-45.

Reţelele termice sunt executate din ţevi de oţel, care sunt izolate contra coroziunii în condiţii de uzină. Pe şantier se vor izola numai rosturile de sudură. Ca instalaţie de compensare a delatărilor se vor folosi compensatoare de tip „U” şi cu presetupă.

La executarea reţelelor termice în canale nevizitabile se parcurg următoarele faze tehnologice:

1. Trasarea reţelei termice;

2. Înlăturarea stratului vegetal cu buldozerul;

3. Excavarea solului mecanic;

4. Montarea canalelor termice;

5. Montarea cuporturilor pentru conducte;

6. Amplasarea conductelor;

7. Proba de presiune şi reglarea reţilei;

8. Izolarea anticorozivă şi termică a rosturilorde sudură;

9. Acoperirea canalului ca executarea umpluturii de pămînt.

Săparea tranşeei se efectuiază cu excavatorul tip ЭО 33 22А asigurînd o pantă nu mai mică de 2% . După montarea elementelor canalelor se montează reazemele pentru conducte. Există reazime fixe care permit deplasarea longitudională a conductei ca urmare a delatărilor termice.

Înainte de pozare a reţelelor termice în canale ele se montează pe sol în tronsoane pe tălpi de lemn. Lungimea acestor tronsoane este de 34,5m compus din 3 conducte a cîte 11,5m fiecare.

După sudarea tronsonului el se lansează în canal şi se sudează. De obicei sudarea dse execută manual cu arc electric.

După sudare se execută prelucrarea îmbinărilor de sudură cu substanţe anticorozive, această prelucrare trebuie de efectua după încercarea preliminară a conductelor.

Armatura se amplasează în cămine de vizitare în plan orizontal. Instalarea compensatoarelor se execută strict paralel cu axa longitudională a conductelor ţinînd cont că suporturile fixe şi mobile să fie instalate conform proiectului.

Pămîntul în împlutură se aşează în straturi relativ uniforme, ca grosimea aşezată împluturii în straturi asigură atît o compactare corespunzătoare fiecărui strat, cît şi o legătură în straturi în final umplutura orizontală se face cu o pantă de circa 2%.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea proiectului de constructie-montaj a retelelor termice.doc

Bibliografie

1. Indicatoare de norme de diviz pentru lucrări de terasamente.
2. Indicatoare de norme de diviz pentru lucrări de termoficare.
3.“Proiectarea organizării producţiei în construcţie” Indicaţie metodică 1992 № 37.
4. ”Planificarea calindaristică” Indicaţie metodică № 38, Chişinău 1994.
5. Дикман Л.Г. « Организация и планирование строительного производства», Москва, Вышая школа, 1988
6. Днипровский СИ « Расход материалов на общестроительные работы» справочник, Киев, «Будивельник», 1986
7. Станевский В.П. «Строительные краны» (справочник), Киев, Будивельник, 1991
8. Сухачёв И.А. «Организация и планирование строительного производства», Москва, Стройиздат, 1989
9. СНиП-IV-5-82. Приложение. Сборник единых районных расценок

Alte informatii

Ministerul educaţiei al Republicii Moldova Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Urbanism şi Arhitectură Catedra “Economie şi managiment în construcţie ”