Organizarea si Functionarea DLEP Iasi

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Organizarea si Functionarea DLEP Iasi.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 28 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Clipa Catalin

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Management

Cuprins

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ORGANIZATIEI PUBLICE 1
1.1 SCURT ISTORIC 3
1.2 CADRUL LEGAL ESTE ASIGURAT DE URMATOARELE ACTE NORMATIVE: 4
1.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE 5
1.4 ORGANIGRAMA DIRECTIEI LOCALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR IASI 6
1.5 RELATII INTERNE SI EXTERNE: 7
RELATII EXTERNE: 7
RELATII INTERNE: 7
CAPITOLUL 2 ÎNTOCMIREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ 9
2.1 REGISTRUL DE STARE CIVILĂ 9
2.2 ÎNREGISTRAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ 10
2.3 ÎNREGISTRAREA NAŞTERII 11
2.4 ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI 14
2.5 ÎNREGISTRAREA DECESULUI 16
2.6 ÎNSCRIEREA MENTIUNILOR ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ 17
2.7 ÎNSCRIEREA RECUNOAŞTERII SAU STABILIRII FILIAŢIEI 18
2.8 ÎNSCRIEREA ADOPŢIEI, A ANULĂRII SAU A DESFACERII ADOPŢIEI 19
2.9 ÎNSCRIEREA DIVORŢULUI, ANULĂRII ORI ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI 19
2.10 ATRIBUIREA, ÎNSCRIEREA ŞI GESTIONAREA CODULUI NUMERIC PERSONAL (CNP) 20
2.11 ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ 23
CAPITOLUL 3 CONCLUZII ŞI NOUTĂŢI 25
3.1 BILANŢ LA SFÂRŞIT DE AN: PUŢINE NAŞTERI ŞI CĂSĂTORII, MULTE DECESE 25
3.1 STAREA CIVILĂ VA TRANSMITE CĂSĂTORIILE ONLINE 26
LEGISLAŢIE 27
WEBOLOGIE 27

Extras din document

Capitolul 1. Organizarea si functionarea organizatiei publice

În conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 aprobata prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor s-au organizat la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si la nivelul consiliilor judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al serviciilor judetene, precum si a birourilor de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Activitatea D.L.E.P. Iaşi este concentrată pe stabilirea cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor de eliberare şi evidenţă a actelor de identitate şi a documentelor de stare civilă, în condiţiile respectării legislaţiei în materie şi a dispoziţiilor transmise de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor prin intermediul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, care asigură coordonarea metodologică a serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi s-a organizat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi este instituţie de interes local, cu personalitate juridică, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 572 din 28 Decembrie 2004 şi deserveşte următoarele localităţi:

Municipiul Iaşi Comuna Leţcani Comuna Ţigănaşi

Comuna Andrieşeni Comuna Miroslava Comuna Tomeşti

Comuna Aroneanu Comuna Mogoşeşti Comuna Trifeşti

Comuna Bârnova Comuna Movileni Comuna Ţuţora

Comuna Bivolari Comuna Popricani Comuna Ungheni

Comuna Ciurea Comuna Probota Comuna Valea Lupului

Comuna Golăeşti Comuna Roşcani Comuna Victoria

Comuna Holboca Comuna Rediu Comuna Vlădeni

Comuna Horleşt Comuna Schitu-Duca Comuna Voineşti

Direcţia locală de evidenţă a persoanelor are în componenţă 2 servicii, 4 birouri şi compartimente.

Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funţionare al D.L.E.P. Iaşi a fost stabilit prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, cu avizul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Direcţia locală de evidenţă a persoanelor funcţionează în două locaţii diferite, şi anume:

- Serviciul Starea Civilă , Biroul Resurse Umane, Biroul Financiar-Contabilitate funcţionează în imobilul Starea Civilă din Iaşi, str. Vasile Alecsandri, nr. 8;

- Serviciul Evidenţa Persoanelor, Biroul Ghişeu Unic şi Biroul Regim Evidenţă îşi desfăşoară activitatea în sediul Poliţiei Municipiului Iaşi, din Iaşi, str. Otilia Cazimir nr. 12.

În ambele locaţii există câte o casierie la care cetăţenii pot plăti taxele necesare în vederea eliberării documentelor de stare civilă şi actelor de identitate.

1.1 Scurt istoric

Procesul de reformă instituţională privind descentralizarea administraţiei publice este marcat de profunde transformări structurale şi sub aspectul înfiinţării şi organizării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi al stabilirii atribuţiilor acestora.

Astfel, în subordinea fiecărui consiliu local al comunelor, oraşelor, municipiilor, precum şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti s-a înfiinţat câte un serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor, prin reorganizarea compartimentelor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formaţiunilor locale de evidenţă informatizată a populaţiei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Iaşi denumit „Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 572 din 28.12.2004, ca o instituţie cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a fost constituit în temeiul 1 alin.din O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si Functionarea DLEP Iasi.doc