Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Management
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 18045
Mărime: 94.73KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

PARTEA I

STUDIU DIAGNOSTIC PRIVIND MRU ÎN ORGANIZAŢIILE ROMÂNEŞTI

Introducere

Capitolul. 1. Managementul resurselor umane: cadrul conceptual, elemente

de bază 2

1.2 Obiectivele managementului resurselor umane

1.3 Principalele activităţi de MRU

1.4 Funcţiile managementului resurselor umane

1.5 Feedback

1.6 Motivarea angajaţilor

1.7. Lista factorilor motivaţionali

Capitolul 2. Principalele caracteristici organizaţionale şi evaluarea

eficienţei MRU 12

2.1.Principii de organizare

2.2 Tipuri de relaţii organizatorice:

Capitolul 3. Departamentul de resurse umane: factorii care influenţează

procesul de evaluare a eficienţei managementului resurselor umane 15

PARTEA II

SISTEMUL DE INDICATORI PENTRU CALCULAREA EFICIENŢEI MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

Capitolul 1 Eficienţa: eficienţa şi managementul resurselor umane 17

1.1. Eficienţa managementului resurselor umane

1.2 Evaluarea eficienţei în trei nivele

1.3. Diagnosticul managementului resurselor umane

Capitolul 2 Evaluare cantitativă, calitativă şi prin costuri a managementului resurselor umane 22

Capitolul 3. Sistemul de indicatori ai eficienţei managementului resurselor umane: evaluare detaliată a eficienţei instrumentelor folosite în activităţile de managementul resurselor umane 28

3.1. Evaluarea eficienţei instrumentelor folosite în activităţile de recrutare

3.2. Evaluarea eficienţei instrumentelor folosite în activităţile de selecţie

3.3 Evaluarea eficienţei instrumentelor activităţilor de separare/menţinere

3.4. Evaluarea eficienţei activităţilor de angajare internă (transfer)

3.5. Evaluarea eficienţei instrumentelor activităţilor de instruire

3.6. Evaluarea eficientei activităţilor de relaţii industriale

3.7 Evaluarea eficientei activităţilor de recompensare

PARTEA III

EVALUAREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE ÎN

ORGANIZAŢIILE ROMÂNEŞTI

Capitolul. 1 Caracteristici organizaţionale care influenţează MRU şi procesul de evaluare a a eficienţei acestuia 33

1.1. Situaţia financiară: influenţe asupra procesului de evaluare

1.2. Tehnologia folosită:influenţe asupra procesului de evaluare

1.3. Cultura organizaţională: rol şi consecinţe în evaluarea şi îmbunătăţirea eficienţei MRU

1.4. Strategii de MRU: consecinţe privind eficienţa şi echitatea MRU

1.5. Management al resurselor umane contingent soluţie realistă de îmbunătăţire eficienţei MRU

Capitolul 2. Cercetare privind evaluarea MRU în organizaţiileromâneşti 36

2.1 Metodologia cercetării

21.1. Obiectivele cercetării

2.1.1. Descrierea instrumentarului utilizat

2.1.2. Stabilirea eşantionului

2.2. Rezultatele cercetării

PARTEA IV(studio de caz)

ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ROMÂNIA S.A.

Capitolul 1. ING ASIGURĂRI DE VIAŢĂ ROMÂNIA S.A 41

Capitolul 2. Managementul resurselor umane la ING 42

2.1. Recrutarea personalului

2.2. Selecţia personalului.Interviul de selecţie.

2.3. pregătirea profesionala si dezvoltarea carierei

Capitolul 3. Studi comparative privind influenţa managementului resurselor umane asupra vanzărilor 52

Concluzi 55

Extras din document

Introducere

Pentru reuşita unei organizaţii în etapa de tranziţie, cea mai dificilă problemă este propria ei schimbare. Politica de schimbare este un proces complex de ajustare structurală ţinând seama de mediul social-economic, cultural, politic, educativ, legislativ, tradiţional, în continuă modificare. Schimbarea structurii organizaţiilor ar trebui să aibă în vedere schimbarea metodelor şi procedurilor manageriale şi apoi schimbarea mijloacelor tehnice şi tehnologice. Aceste schimbări pot fi asigurate numai de un management performant al resurselor umane.

Se poate constata că motivaţiile, cerinţele şi comportamentul noilor angajaţi sunt pe cale de a se modifica radical. O neîncredere generală faţă de întreprindere şi de valorile ei tradiţionale, dorinţa de siguranţă, dar şi de a avea o evoluţie rapidă în ierarhie, aspiraţia de a fi util şi de a-şi pune în practică cunoştinţele, o mai mare sinceritate în raport cu alte persoane sunt doar câteva dintre trăsăturile comune ale celor care solicită un post. Unei organizaţii îi va fi din ce în ce mai greu să nu ţină seama de aceste trasături în procesul de recrutare şi integrare a noilor angajaţi, sau în pregătirea şi promovarea personalului.

Satisfacerea acestor noi necesităţi, presupune ca organizaţiile să-şi modifice nu numai sistemul de recrutare dar şi pe cel de integrare şi promovare.

În viitor, managerul cu probleme de personal va trebui să aibă în vedere, atunci când angajează o persoană, că nu o face pentru un post din structura organizaţiei ci că o angajează pentru organizaţie.

Noii angajaţi nu vor rămâne într-o organizaţie decât dacă li se oferă responsabilităţile la care consideră că au dreptul, ţinând seama de rezultatele pe care le-au obţinut.

Organizaţiile româneşti care se vor bucura de o imagine favorabilă vor fi acelea care vor avea reputaţia că îşi bazează ierarhia responsabilităţilor nu pe vechime sau pe dovezile de devotament ale angajaţilor, ci pe competenţă şi pe merit.

PARTEA I

Capitolul. 1. Managementul resurselor umane: cadrul conceptual, elemente de bază

1.1 Def. Managementul resurselor umane este ansamblul activităţilor de ordin operaţional şi organizaţional (planificarea, recrutarea, menţinerea personalului), crearea unui climat organizaţional corespunzător,, care permit asigurarea organizaţiei cu resursele umane necesare şi utilizarea eficientă a acestora.

Managementul resurselor umane se referă la o abordare globală, profesională şi interdisciplinară a problemelor legate de personalul unei organizaţii. Trebuie sa existe o concordanţă cât mai buna între strategiile din domeniul resurselor umane si strategia organizaţiei. La această concordanţă se referă conceptele de “MRU strategic”, “concordanţa strategică”, “integrare strategică”. Strategia de personal este altfel spus o strategie parţială, cu un caracter derivat, şi se referă numai la anumite activităţi din cadrul organizaţiei, şi anume, la acelea care aparţin funcţiunii de resurse umane. Rolf Buhner, în funcţie de gradul de dependenţă faţă de strategia organizaţiei, se deosebesc trei tipuri de strategii de personal, şi anume:

- strategia de personal orientată spre investiţii: resursa umana este abordată ca un element de investiţii pentru progresul organizaţiei

- strategia de personal orientată valoric: acordă o importanţă deosebită valorilor relevante într-o organizaţie.

-strategia de personal orientată spre resurse: posibilităţile de asigurare cu personal influenţează strategia organizaţiei.

1.2 Obiectivele managementului resurselor umane

Obiectivul principal al managementului resurselor umane este acela de a furniza experienţă şi pricepere în acest domeniu, astfel încât să fie obţinute performanţe optime şi sigure, folosind cele mai adecvate metode.

Indiferent de modul de organizare, activitatea de personal dintr-o organizaţie are două categorii de obiective:

• obiective strategice, pe termen lung, care au în vedere planificarea şi organizarea resurselor umane;

• obiective operaţionale, de natură tactică şi administrativă, care are în vedere activităţile vizând coordonarea zilnică a grupurilor de muncă.

Managerii de vârf din organizaţiile româneşti nu acordă o importanţă sufficientă obiectivelor strategice din domeniul managementului resurselor umane, fie datorită minimului de cunoştinţe în acest domeniu, fie datorită lipsei de interes.Specialiştii susţin că activitatea de personal este una dintre cele mai importante. Organizaţia care abordează în mod profesionist resursele umane au toate şansele să obţină performanţe ridicate în toate domeniile de activitate.

Organizaţiile aşteaptă în general două lucruri de la personalul lor: participare şi eficacitate. Obiectivul participare se referă la asigurarea necesarului de personal prin angajarea şi păstrarea oamenilor în cadrul firmei. Al doilea obiectiv major, eficacitatea, se referă la capacitatea personalului de a realiza munca cerută de organizaţie.

Între cele două obiective există o legătură strânsă de interdependenţă. Cu cât angajaţii rămân mai mult într-un post experienţa lor creşte şi devin mai capabili să efectueze sarcinile de serviciu. Cu cât devin mai capabili la locul de muncă cu atât satisfacţia lor şi şansele de a rămâne pe posturile respective creşte.

Preview document

Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 1
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 2
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 3
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 4
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 5
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 6
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 7
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 8
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 9
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 10
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 11
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 12
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 13
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 14
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 15
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 16
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 17
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 18
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 19
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 20
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 21
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 22
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 23
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 24
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 25
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 26
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 27
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 28
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 29
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 30
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 31
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 32
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 33
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 34
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 35
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 36
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 37
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 38
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 39
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 40
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 41
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 42
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 43
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 44
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 45
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 46
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 47
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 48
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 49
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 50
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 51
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 52
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 53
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 54
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 55
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 56
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 57
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 58
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 59
Perfecționarea activității manageriale privind utilizarea eficientă a resurselor umane - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Perfectionarea Activitatii Manageriale privind Utilizarea Eficienta a Resurselor Umane
    • bibliografie.doc
    • cuprins.doc
    • Perfectionarea Activitatii Manageriale privind Utilizarea Eficienta a Resurselor Umane.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul resurselor umane la SC Apa Nova SA

INTRODUCERE Este evident ca, în conditiile economiei de piata, exercitiul managerial prezinta o copmlexitate deosebita, problemele decizionale...

Studiu privind Motivarea Resurselor Umane

ARGUMENT PRIVIND ALEGEREA TEMEI „Oamenii contează, iar în lumea afacerilor, modul în care ştii să te apropii de ei şi să-i conduci constituie...

Aspecte ale Managementului Resurselor Umane în Cadrul SC Ambient SRL

CAPITOLUL 1 GENERALITĂŢI PRIVIND MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE 1.1 Resursa umană, principala resursă a organizaţiei Ocupând un loc bine delimitat...

Rolul și importanța resurselor umane în sectorul serviciilor

1. LOCUL ŞI ROLUL SERVICIILOR ÎN ECONOMIE În ultimele decenii, în economia ţărilor dezvoltate s-a manifestat o tendinţă de creştere puternică a...

Aplicație Informatică pentru Evidența Resurselor Umane Dintr-o Firmă

1. INTRODUCERE Managementul competitiv al resurselor umane reprezintă un factor esenţial pentru succesul oricărei firme. Datorită importanţei...

Managementul Resurselor Umane

INTRODUCERE În această lucrare am încercat să evidenţiez rolul deosebit de important pe care resursele umane îl au în dezvoltarea şi buna...

Management strategic la Dacia SA

INTRODUCERE "Managementul eficient creează viitorul, nu îl aşteaptă. Mai bine zis el acţionează, nu reacţionează" J. Keith Lounden Fiecare...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Spitalului CFR

INTRODUCERE Resursele umane este singura resursă din cadrul unei întreprinderi care poate avea capacitatea de a-şi mări valoarea sa odată cu...

Te-ar putea interesa și

Analiză diagnostic a cifrei de afaceri și a consecințelor sale economico-financiare la SC Secona SA Pitești

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Recrutarea și Selecția Resurselor Umane

Introducere Deşi managementul resurselor umane nu este un lucru nou pentru România, nevoia reconsiderării acestui domeniu s-a manifestat începând...

Analiza cadrului managerial în cadrul SC X SA și implicațiile acestuia

Introducere Marimea si calitatea activitatii precum si modul de utilizare a resurselor economice de catre agentii comerciali se caracterizeaza...

Psihologia Comportamentului

INTRODUCERE FACTORUL UMAN – INVESTITIE STRATEGICA FUNDAMENTALA. Amplificarea si accelerarea procesului de reforma a Ministerului de Interne...

Programarea sistemului informațional - financiar compartimentul mijloace fixe și amortizare

DESCRIEREA SOCIETAŢII S.C.ROMFOREST S.A. Date informative asupra societatii analizate – Scurt istoric S.C. Romforest S.A. Comanesti este...

Managementul Resurselor Umane

5.1. Funcţia de personal Funcţia în cadrul firmei – defineşte totalitatea activităţilor relativ omogene, specializate, desfăşurate în vederea...

Analiza Sistemelor - Obiect de Studiu și Obiect de Investigare

Analiza sistemelor - obiect de studiu şi metode de investigare Perioada pe care o străbate în prezent economia ţării noastre dovedeşte o dată în...

Managementul și Control Financiar Contabil

1.Controlul – funcţie a managementului Primele lucrări de specialitate care vizează abordarea controlului financiar în ţara noastră se situează în...

Ai nevoie de altceva?