Plan de Afaceri - SC Diana SRL

Proiect
9.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 18418
Mărime: 1.43MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Academia de Studii Economice Facultatea de Comerţ

Cuprins

INTRODUCERE pag. 3

CAPITOLUL I - PLANUL DE AFACERI – DOCUMENT STRATEGIC AL UNEI ÎNTREPRINDERI pag. 4

1.1. Definirea planului de afaceri pag. 4

1.2. Rolul elaborării planului de afaceri pag. 6

1.3. Importanţa funcţiei de previziune în cadrul activităţii întreprinderii pag. 8

1.4. Procesul de planificare a afacerii-avantaje si oportunităţi pag. 9

1.5. Ciclul de planificare a afacerii pag. 11

CAPITOLUL II – FUNCŢIILE ŞI TIPOLOGIA PLANURILOR DE AFACERI pag. 13

2.1. Funcţiile planului de afaceri pag. 13

2.2. Tipologia planurilor de afaceri pag. 14

CAPITOLUL III – ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. DIANA S.R.L pag. 20

3.1. Prezentarea societăţii pag. 20

3.2. Istoricul firmei pag. 20

3.3. Definirea misiunii şi obiectivelor firmei pag. 22

3.4. Analiza mediului de marketing pag. 23

3.5. Mixul de marketing pag. 26

3.6. Analiza SWOT a SC Diana SRL pag. 30

CAPITOLUL IV – PLAN DE AFACERI AL S.C. DIANA S.R.L pag 31

4.1. Acţiuni întreprinse pentru demararea afacerii pag. 31

4.2. Evoluţia indicatorilor economico-financiari realizaţi în perioada 2005-2007 pag. 32

4.3. Previziunea indicatorilor economico-financiari pag. 34

CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag. 41

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Dezvoltarea societăţii contemporane se caracterizează printr-o evoluţie extrem de dinamică, determinând schimbări nu numai în ceea ce priveşte dimensiunile întreprinderilor, gradul de concentrare şi complexitate ale activităţilor economice, ci şi în raporturile întreprinderilor cu mediul lor economico-social, cu piaţa. Lansarea în afaceri este un pas foarte important pentru un întreprinzator, întrucât riscul insuccesului este mare în primii ani. Implicarea într-o afacere deja existentă, precum şi dezvoltarea acesteia se bucură de o mai mare şansă de succes, datorită scăderii gradului de incertitudine. Toate acestea sugerează că întreprinzătorii trebuie să-şi creeze un plan de afaceri.

Lucrarea îşi propune să evidenţieze în prima parte importanţa elaborării unui plan de afaceri, care este un instrument indispensabil pentru orice întreprinzător, menit să reducă gradul de incertitudine din activitatea acestuia şi să diminueze vulnerabilitatea firmei faţă de mediu, pentru ca în cea de-a doua parte a lucrării să se realizeze o analiză diagnostic şi planul de afaceri propriu-zis al firmei Diana SRL.

Primul capitol al lucrării va fi alocat definirii planului de afaceri şi rolului elaborării acestuia. Apoi va fi evidenţiată importanţa funcţiei de previziune în cadrul activităţii întreprinderii, împreună cu avantajele procesului de planificare a afacerii şi a etapelor parcurse în cadrul ciclului de planificare. Cel de-al doilea capitol va evidenţia funcţiile planului de afaceri şi tipologia planurilor de afaceri, pentru a facilita aplicarea elementelor necesare atingerii obiectivelor stabilite.

În capitolul al treilea vor fi abordate aspecte legate de descrierea societaţii, istoricul acesteia pentru a înţelege evoluţia afacerii în sine, misiunea şi obiectivele firmei, analiza mediului de marketing. De asemenea, este prezentat mixul de marketing, prin care se asigură o prezentare complexă a mijloacelor de acţiune la care poate apela firma în raport cu resursele proprii şi cu mediul extern în care acţionează, iar în finalul acestui capitol va fi realizată analiza SWOT a firmei pentru a reflecta situaţia acesteia.

În capitolul IV este prezentat proiectul de investiţii al SC Diana SRL şi previziunea principalilor indicatori economico-financiari, scopul planului de afaceri fiind realizarea unei investiţii prin deschiderea în Râmnicu Vâlcea a unui nou magazin de desfacere a produselor proprii.

Planul de afaceri elaborat în cuprinsul acestei lucrări va oferi o imagine de ansamblu a firmei Diana SRL asupra produselor companiei, pieţei-ţintă, a mediului în care îşi desfăşoară activitatea, a situaţiei sale financiare.

CAPITOLUL I

PLANUL DE AFACERI

-DOCUMENT STRATEGIC AL UNEI INTREPRINDERI-

1.1. Definirea planului de afaceri

Trecerea la economia de piaţă a impus reconsiderarea activităţii economice în termeni de profitabilitate şi competitivitate. Dezvoltarea activităţii economice în urma îndeplinirii acestor două concepte presupune utilizarea de instrumente de prefigurare a rezultatelor acţiunilor demarate. Planul de afaceri este un simbol al unei noi viziuni şi abordări microeconomice specifice economiei de piaţa, bazată pe identificarea şi valorificarea oportunităţilor economice.

Planul de afaceri reprezintă unul dintre cele mai utilizate instrumente de valorificare a oportunităţii economice din perioada actuală, existând numeroase abordări teoretice şi practice cu privire la acesta. Planul de afaceri este abordat din mai multe puncte de vedere, cele mai răspândite fiind definiţiile de ordin practic, de pe poziţia managerului sau a întreprinzătorului.

În literatura de specialitate, planul de afaceri a fost definit de către diverşi autori. Astfel, în lucrarea “Planul de afaceri”, Alan West a definit planul de afaceri ca fiind “un instrument al prezentului, elaborat prin aproximaţii succesive, utilizând experienţa şi realizările din trecut pentru a proiecta în mod realist calea spre viitor. El are drept scop cel mai avantajos şi realizabil compromis între ceea ce se doreşte şi ceea ce poate să facă firma respectivă “

Într-o altă lucrare, planul de afaceri este definit ca fiind “un document care face cunoscute resursele existente şi perspectivele de dezvoltare ale unei firme şi invită, în acest fel, sprijinul şi cooperarea unor susţinători potenţiali ( antreprenori, creditori şi investitori)”

Alte abordări tratează planul de afaceri prin prisma ştiinţei managementului. Astfel, planul de afaceri este definit ca fiind ”o metodă antreprenorial managerială de proiectare şi promovare a unei afaceri noi sau de dezvoltare semnificativă a unei afaceri existente, pornind de la identificarea unei oportunităţi economice, prin care se determină obiectivele de realizat, se dimensionează şi structurează principalele resurse şi activităţi necesare, demonstrând că aceasta este profitabilă, că merită să fie sprijinită de potenţialii stakeholderi” Intr-o altă lucrare, planul de afaceri este considerat “un instrument decisional dinamic, destinat, pe de o parte, managerilor din cadrul firmei în vederea creşterii eficienţei activităţii acestora, şi, pe de altă parte, investitorilor, bancherilor şi, în general, oricărui partener posibil, industrial, comercial, social, cărora le permite să ia cunoştinţă de perspectivele acesteia”

Preview document

Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 1
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 2
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 3
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 4
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 5
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 6
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 7
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 8
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 9
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 10
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 11
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 12
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 13
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 14
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 15
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 16
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 17
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 18
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 19
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 20
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 21
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 22
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 23
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 24
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 25
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 26
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 27
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 28
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 29
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 30
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 31
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 32
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 33
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 34
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 35
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 36
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 37
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 38
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 39
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 40
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 41
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 42
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 43
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 44
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 45
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 46
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 47
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 48
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 49
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 50
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 51
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 52
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 53
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 54
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 55
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 56
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 57
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 58
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 59
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 60
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 61
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 62
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 63
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 64
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 65
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 66
Plan de Afaceri - SC Diana SRL - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Plan de Afaceri - SC Diana SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Plan de Afaceri - KinderStudio - Gradinita pentru Cei Mici

1. Scurta introducere Punctele cheie ale acestei afaceri sunt constituite din: - Buna organizare a conducerii - Idei originale si actiuni...

Procesul Managementului Strategic la SC Alcomsib SA

1. MANAGEMENT STRATEGIC - CATEVA ELEMENTE TEORETICE În mod curent, prin management strategic se are în vedere întregul proces de management al...

Plan de Afaceri - Mobila Casa Prod SRL

1.0 Scurtă prezentare a afacerii Societatea comercială Mobilacasa PROD SRL, cu sediul în Suseni, str. Streh nr. 9 şi-a început activitatea în luna...

Plan de Afaceri - SC La Tata SA

CAPITOLUL 1: SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Istoricul firmei si activitatea sa: S.C. La Tata S.A. s-a înfiintat în 15.03.1996, cu un capital social...

Plan de Afaceri - Cascavalul

PLAN DE AFACERI Noţiuni introductive: Se remarcă în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în ansamblul ei, evoluţie...

Analiza Diagnostica la S.C. Hidroelectrica S.A.

INTRODUCERE Perioada actuala pe care o parcurge omenirea este una a adaptarilor la conditiile mereu schimbatoare ale vietii sociale, politice si...

Analiza Diagnostic la SC Utilajul SA

I. Pregătirea diagnosticării Aceasta etapă este extrem de importantă în economia realizării (elaborării) studiului de diagnosticare întrucât...

Plan de Afaceri la SC Selena SRL

1. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul principal de a se evalua viabilitatea unei idei de afaceri. Ideea de...

Te-ar putea interesa și

Studiu Privind Importanța Activității de Marketing la SC Radu Casa SRL

CUVÂNT ÎNAINTE Am ales această temǎ „Studiu privind importanţa activităţii de marketing la ”SC Radu Casa Srl” deoarece , marketingul este o...

Metode și Tehnici Specifice Managementului Strategic Aplicabile la Firma SC Diana SRL în Vederea Depășirii Actuale Etape Economice

CAPITOL 1 : STRATEGIA DE FIRMĂ 1. Conceptul de strategie În conceperea şi fundamentarea activităţilor firmelor un rol esenţial îl au strategiile...

Plan de Afaceri - Dezvoltarea Firmei SC Constant SRL

CAPITOLUL I. SINTEZA PLANULUI DE AFACERI 1.1. Istoricul firmei SC Constant SRL S.C. Constant SRL s-a înfiinţat ca și societate comercială în...

Managementul investițiilor

I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND CONCEPTUAL DE INVESTIȚIE 1.1. Conceptul de investiție Prin investiție, în sens larg, se înțelege orice plasament...

Înființarea și dezvoltarea unei brutării SC Dya Pan SRL

CAPITOLUL 1. Informaţii despre firmă 1.1 Informatii generale despre firma Numele firmei:SC DYA PAN SRL Adresa: Firma este amplasata in Judetul...

Plan de Afaceri SC Europa SRL

I. PREZENTAREA FIRMEI DENUMIRE:S.C.EUROPA.SRL FORMA JURIDICA:societate cu raspundere limitata ADRESA:Sibiu,strada Oituz,numarul 31 NR.DE...

Ai nevoie de altceva?