Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 25857
Mărime: 271.32KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

Cap 1 Planul de afaceri al întreprinderilor mici şi mijlocii

1.1 Conceptul şi oportunitate a planului de afaceri

Pentru ca o afacere să se desfăşoare fără probleme, firma trebuie să elaboreze un plan de afaceri. Planul de afaceri constituie baza unei afaceri de succes, fiind un instrument de planificare şi un ghid pentru activitatea viitoare. Numai pe baza elaborării unui plan de afaceri credibil poate fi finanţată o afacere. Acesta este un studiu complex care se elaborează în vederea începerii unei afaceri modernizării tehnologiei prin efectuarea unor investiţii, a restructurării activităţii, etc.

Studiile şi informaţiile premergătoare elaborării planului de afaceri se referă la:

-prognoza pieţei interne şi externe a produselor ce urmează a se obţine în întreprindere;

-asigurarea surselor de finanţare a afacerii;

-prognozele tehnologice pe produse sau grupe de produse;

-studii de marketing pe produs, şi/sau activitate, etc.

Pentru planificarea afacerii viitoare, formalizată în planul de afaceri, accentul se pune pe caracteristicile produselor, preţurile previzibile, comercializarea produselor şi aspectele privind promovarea vânzărilor, ambalarea, manipularea, depozitarea şi transportul. Esenţial este să se aibă în vedere cerinţele consumatorilor şi concurenţa.

Redactarea planului de afaceri presupune parcurgerea următoarelor etape:

-se culeg informaţiile necesare;

-se realizează prelucrarea informaţiilor;

-se elaborează planul de afaceri care trebuie să conţină “informaţiile cheie”.

Planul de afaceri trebuie să fie clar şi concis fără detalii irelevante. O serie de informaţii care pot fi relevante se vor include în anexe.

Se pot avea în vedere următoarele indicaţii privind modul de prezentare:

-fiecare secţiune a planului trebuie să înceapă pe o pagină separată;

-când se enumeră elemente importante se pot folosi spaţii duble;

-se utilizează caractere diferite pentru tipărirea diferitelor componente;

-se renunţă la textul complicat şi lung, pentru ca planul să poată fi citit uşor;

-se utilizează un limbaj de specialitate care poate fi înţeles de toţi cei care intră în posesia planului, în special factorii care decid finanţarea etc.;

-trebuie avut în vedere şi faptul că planul poate fi revizuit pe parcurs.

Planul de afaceri este o componentă a noului concept de management strategic, un instrument de prezentare a obiectivelor strategice a firmei şi a modalităţilor de realizare a acestora. Atingerea obiectivelor necesită fundamentarea activităţilor selectate şi alocarea optimă a resurselor.

Formalizarea variantei strategice alese de către întreprinzător presupune calcule numeroase în vederea fundamentării deciziilor privind: piaţa, producţia, finanţarea şi organizarea de ansamblu a activităţii pe termen mediu şi lung.

Strategia unei firme reflectă o viziune asupra viitorului, ce urmăreşte un obiectiv fundamental compus din obiective parţiale, stabileşte căile şi mijloacele de realizare. Strategia unei firme trebuie să permită acesteia să obţină un avantaj concurenţial durabil în fiecare sector de activitate.

După G. Bressy şi Ch. Konkuyt, strategia unei firme constă în combinarea obiectivelor care-i sunt stabilite şi a mijloacelor care sunt alese pentru a le atinge, pornind de la analiza mediului.

Planul de afaceri este un instrument de adaptare a producţiei la cerinţele pieţei ce permite stabilirea din timp a tipului de resurse ce vor fi asigurate în vederea realizării “sistemului de obiective”, pe orizonturi de timp (fig. 1.1.)

Fig. Nr. 1. Conţinutul procesului de planificare în firmă

Strategia poate fi de specializare sau de diversificare, de alianţă sau cooperare, de fuziune, divizare etc.). Planul de afaceri poate fi elaborat la nivelul unui produs, grupă de produse, activităţi, la nivelul firmei, etc.

Ca instrument de planificare şi ghid în procesul de dezvoltare a unei afaceri, planul de afaceri asigură cunoaşterea stării actuale şi perspectivele firmei în competiţie cu alţi parteneri în cazul efectuării unei investiţii de interes comun sau a realizării unei asocieri.

Oportunitatea planului de afaceri este determinată de:

-necesitatea evidenţierii imaginii de ansamblu a afacerii şi evidenţierea “punctelor forte” ale acesteia, care îi asigură obţinerea de avantaje competitive prin diminuarea riscurilor generate de “punctele critice (slabe)”;

-evaluarea şanselor de succes a afacerilor în curs şi realizarea unei imagini clare a fezabilităţii afacerii propuse;

-testarea propunerilor făcute înainte de începerea acţiunilor de demarare a afacerii pentru ca managerul să poată face modificări în plan în vederea creşterii veniturilor şi/sau a reducerii costurilor;

-necesitatea cunoaşterii din timp a responsabilităţilor managerilor cu privire la scopurile şi obiectivele propuse, asigurarea resurselor (umane, materiale, financiare), cunoaşterea nivelului producţiilor programate, asigurarea măsurilor de desfacere a produselor pe piaţă, realizarea profitului programat şi evitarea riscului ce ar putea apare în legătură cu rambursarea creditului şi plata dobânzilor la termene stabilite în cazul achiziţiei de bunuri de capital;

-cunoaşterea schimbărilor structurale care vor avea loc de-a lungul perioadei de realizare a proiectului propus, respectiv a structurii de producţie, a volumul şi structurii factorilor alocaţi în vederea asigurării ritmicităţii, aprovizionărilor, producţiei, vânzărilor şi a încasărilor băneşti;

-necesitatea formalizării obiectivelor strategice pentru a acţiona sistematic în vederea realizării lor, precum şi atragerea eventualilor parteneri de afaceri;

-punerea în evidenţă a condiţiilor de eligibilitate ale firmei în cazul finanţării din resurse bugetare şi a viabilităţii proiectelor de investiţii în cazul accesului la resurse financiare nerambursabile externe (programul SAPARD, programul PHARE, Banca Mondială şi alte programe);

-evaluarea bonităţii financiare în cazul solicitării unor credite de investiţii de la bănci sau alţi finanţatori interni şi externi etc.

Preview document

Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 1
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 2
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 3
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 4
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 5
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 6
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 7
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 8
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 9
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 10
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 11
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 12
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 13
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 14
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 15
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 16
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 17
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 18
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 19
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 20
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 21
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 22
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 23
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 24
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 25
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 26
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 27
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 28
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 29
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 30
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 31
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 32
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 33
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 34
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 35
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 36
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 37
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 38
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 39
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 40
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 41
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 42
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 43
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 44
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 45
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 46
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 47
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 48
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 49
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 50
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 51
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 52
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 53
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 54
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 55
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 56
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 57
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 58
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 59
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 60
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 61
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 62
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 63
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 64
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 65
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 66
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 67
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 68
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 69
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 70
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 71
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 72
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 73
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 74
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 75
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 76
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 77
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 78
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 79
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 80
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 81
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 82
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 83
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 84
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 85
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 86
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 87
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 88
Planul de afacere al întreprinderilor mici și mijlocii - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Planul de Afacere al Intreprinderilor Mici si Mijlocii
    • cap 1 terminat.doc
    • cap 2 modificat.doc
    • cap 3 terminat.doc
    • studiu de caz.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Practice Privind Auditul Calitatii

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Mediul si Firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Te-ar putea interesa și

Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii - Studiu de Caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Fundamentarea Planului de Afaceri Privind Construirea Ceainăriei Lorena

INTRODUCERE “Povestea ceainăriei Lorena începe în martie 2009. Mai exact pe data de 8 a primaverii însorite, ne-am adunat în jurul unui ceainic...

Investiții în IMM

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei de cercetare este determinată de nevoia dezvoltării sectoruluiîntreprinderilor micului business din...

Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Ramura de Telecomunicații

INTRODUCERE Dezvoltarea spectaculoasă, în ultimele două decenii a (întreprinderilor mici şi mijlocii, trăsătură caracteristică a stadiului actual...

Oportunitatea economică și planul de afacere

INTRODUCERE Ideea de oportunitate are ca scop coordonarea și desfășurarea unei activități care are loc într-o firmă. Antreprenorul român Marius...

IMM-urile

Conducerea Afacerea este condusă de cei patru asociaţi, având şi calitatea de administratori ai firmei. Responsabilitatea conducerii firmei este...

Întreprinderi Mici și Mijlocii

CAP.1 CARACTERISTICILE SECTORULUI IMM-URILOR 1.1. DEFINIREA ÎNTERPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII În ultimul deceniu s-a înregistrat o dezvoltare...

Alegerea formei de organizare celei mai adecvate pentru o nouă afacere - expresie a inițiativei intreprinzătorului

CAP. I ALEGEREA FORMEI DE ORGANIZARE CELEI MAI ADECVATE PENTRU O NOUA AFACERE - EXPRESIE A INITIATIVEI INTREPRINZATORULUI. 1.1. Ce este o afacere?...

Ai nevoie de altceva?